Opwekking 471 - Heer, raak mijn hart aan

 

Heer, raak mijn hart aan,
maak mij bereid
uw pijn te voelen
om wie er lijdt,
uw tranen te huilen,
bewogen te zijn;
o, kom raak mijn hart aan, Heer,
maak mij bereid.


Waar wordt jij bewogen van? Waar wordt jouw hart door aangeraakt? Dit lied is een gebed om bewogenheid voor anderen mensen. Een gebed waarin je vraagt of God je aan wilt raken om bewogenheid voor de ander. Als je nog niet weet waar je om bewogen wordt, als je nog niet weet wat jouw hart raakt, laat dan dit lied een gebed voor je zijn. 

 

Ga eens op zoek naar wat jouw hart raakt, zodat je bewogen kunt zijn samen met de ander, maar ook samen met God. Als God jou laat voelen waar de ander om lijdt, dan voel je ook wat God voelt als Hij naar die situatie kijkt. 


Vraag God maar of Hij je wilt laten voelen wat Hij voelt, wat de ander meemaakt. God zal je dan dingen laten zien waar jij mee aan de slag kunt. Daar waar jij bewogenheid over voelt ligt misschien wel (een deel van) je bestemming. Als jij hier om vraagt, dan zal God jou iets laten zien waar Hij jou in nodig heeft.


Dat betekent ook dat je er bereid voor moet zijn. Als God jou laat zien waar je mee aan de slag kan, dan zul je er ook mee aan de slag moeten gaan. Je kunt dan niet stil blijven staan. Maar je mag ook weten dat als jouw hart wordt aangeraakt dat je ook niet anders wilt dan bereid zijn om God te dienen.


En als je al antwoord hebt op de eerste twee vragen van dit stukje, mag je er mee aan de slag gaan. Vraag God maar hoe Hij wilt dat jij handelt. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom