Opwekking 69 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer

 

'k Heb je lief met de liefde van de Heer
'k Heb je lief met de liefde van de Heer
Want ik zie in jou de grootheid van Zijn naam
'k Heb je lief met de liefde van de Heer

 

Dit is nu eens een lied wat we naar elkaar toe eens echt moeten durven uitspreken: "Ik heb je lief met de liefde van de Heer". Soms is het liefhebben van elkaar gemaakt tot iets heel engs, alsof elkaar liefhebben en verliefdheid hetzelfde is. Of dat als je elkaar liefhebt, je al een relatie zou hebben met de ander, of nog veel gekker, dat je bezig zou zijn met overspel te plegen. Dit lied zegt namelijk iets heel anders. Dit lied heeft het over de liefde die je als broers en zussen in Christus voor elkaar hebt.

 

 

Dat is iets dat heel Bijbels is. Jezus had bijvoorbeeld over Lazarus en zijn zussen hartelijk lief en Jezus geeft het Zelf ook als opdracht om elkaar lief te hebben. Het gaat hier om geestelijke liefde als broers en zussen. En ja, dan zou je dus, als je het goed uitlegd, binnen Gods gezin kunnen zeggen: "Ik houd van je." Of misschien kun je dan nog duidelijker zijn en zeggen: "Ik heb je lief met de liefde van Christus."

 

En waarom je die liefde hebt? Omdat we in elkaar door grootheid en heerlijkheid van Zijn Naam zien. We zien elkaar in Christus echt als geestelijke familie. En dat werkt als vanzelf de liefde van Jezus uit naar elkaar toe. En laten we dat eens oprecht uitspreken naar elkaar.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom