Opwekking 69 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer

 

'k Heb je lief met de liefde van de Heer
'k Heb je lief met de liefde van de Heer
Want ik zie in jou de grootheid van Zijn naam
'k Heb je lief met de liefde van de Heer

 

Dit is nu eens een lied wat we naar elkaar toe eens echt moeten durven uitspreken: "Ik heb je lief met de liefde van de Heer". Soms is het liefhebben van elkaar gemaakt tot iets heel engs, alsof elkaar liefhebben en verliefdheid hetzelfde is. Of dat als je elkaar liefhebt, je al een relatie zou hebben met de ander, of nog veel gekker, dat je bezig zou zijn met overspel te plegen. Dit lied zegt namelijk iets heel anders. Dit lied heeft het over de liefde die je als broers en zussen in Christus voor elkaar hebt.

 

 

Dat is iets dat heel Bijbels is. Jezus had bijvoorbeeld over Lazarus en zijn zussen hartelijk lief en Jezus geeft het Zelf ook als opdracht om elkaar lief te hebben. Het gaat hier om geestelijke liefde als broers en zussen. En ja, dan zou je dus, als je het goed uitlegd, binnen Gods gezin kunnen zeggen: "Ik houd van je." Of misschien kun je dan nog duidelijker zijn en zeggen: "Ik heb je lief met de liefde van Christus."

 

En waarom je die liefde hebt? Omdat we in elkaar door grootheid en heerlijkheid van Zijn Naam zien. We zien elkaar in Christus echt als geestelijke familie. En dat werkt als vanzelf de liefde van Jezus uit naar elkaar toe. En laten we dat eens oprecht uitspreken naar elkaar.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom