Opwekking 467 - Wij zijn zout en wij zijn licht

 

Wij zijn zout en wij zijn licht,
waar elk duist're macht voor zwicht;
Gods liefde spoort ons aan
om de wereld in te gaan.
Met de boodschap die bevrijdt,
delen wij genade uit,
opdat uw wil geschiedt;
openbaar uw koninkrijk met kracht,
o, kom met kracht.

Refrein:
Stort uw zegen uit over deze stad;
zend uw vuur.
Stort uw regen uit over deze stad;
zend uw vuur.
Als wij U aanbidden;
breek de vloek en zend uw vuur.
Hoor ons, als wij bidden;
zend uw zegen, zend uw vuur,
o, zend uw vuur.

 

Heer, U overwon het graf,
U die ons nieuw leven gaf;
U bent weer opgestaan
om de vijand te verslaan.
Kom, verbreek de vloek die bindt,
die de natiën verblindt;
zend ons in uw naam.
U bent opgestaan en U regeert,
Heer, U regeert.

 

(mannen):
   Wij zijn zout en wij zijn licht,
   waar elk duist're macht voor zwicht;
   Gods liefde spoort ons aan
   om de wereld in te gaan.
(vrouwen):
   Met de boodschap die bevrijdt,
   delen wij genade uit,
   opdat Uw wil geschiedt;
(allen):
   openbaar uw koninkrijk met kracht,
   o, kom met kracht.

 

Dit is een lied dat ons aanspoort om het Konikrijk van God uit te gaan delen. Een Konikrijk dat ons zegt dat wij het zout zijn en het licht in deze wereld. Daar op de plekken waar er licht nodig is, moeten wij gaan. Met een boodschap van het evangelie, van Jezus, van genade. Het is een boodschap van liefde. Een boodschap die bevrijdt waardoor je genade mag uitdelen. En tegen die boodschap kan geen duistere macht tegen op. Jezus is liefde en dat spoort ons aan. De liefde die Jezus in ons hart legt, dat spoort ons aan om te doen wat Hij zegt. Als het refrein je gebed is als je uitdeelt van Jezus liefde en genade dan bid je om een stad vol van Jezus liefde, genade en Konikrijk. Dan bid je dat de stad of de plek waar jij aanwezig mag zijn voor God, dat het een plek zal zijn van Zijn zegen. Als de vloeken gebroken worden, als Jezus’ vuur en zegen in de stad of plek komt waar jij aan het werk bent dan zal daar een doorbraak komen. Bidt dit gebed maar voor waar jij aan het werk bent. 

 

Jezus heeft overwonnen toen Hij opstond uit de dood. Hij gaf ons nieuw leven met Zijn opstanding. De vijand werd verslagen toen Jezus opstond uit de dood. De vijand heeft geen macht meer. De vijand heeft geen kracht meer. Wij mogen in de krach van Jezus gaan staan, in de kracht van de opstanding. En daarmee mogen wij de wereld in gaan. De vloek kan verbroken worden dat blijft binden.


Jij mag gaan in Jezus Naam. Jezus zend jou op een plek dat Hij al voor je bedacht heeft. Ga in Zijn Naam met de boodschap van het licht, met de boodschap van het zout, met de boodschap van de liefde van Jezus, de genade van Jezus, de kracht, vergeving, bevrijding en genezing van Jezus. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom