"Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan een ander een woord van kennis door dezelfde Geest."  (1 Korinthe 12:8)

Als we kijken naar de verschillende gaven van de Geest die Paulus hier in de eerste Korinthebrief noemt zou je deze kunnen onderverdelen in drie groepen. Er zijn er drie die met onderscheiding te maken hebben, er zijn er drie die te maken hebben met krachten en wonderen en er zijn er drie die te maken hebben met het spreken. De eerste twee die Paulus noemt hebben behoorlijk wat met elkaar te maken. Ze liggen eigenlijk in elkaars verlengde. Tegelijk begint Paulus met twee gaven die in Korinthe waarschijnlijk ook gaven waren die ook in de seculiere wereld nogal belangrijk werden gevonden. Wijsheid en kennis waren twee dingen die ook alles te maken hadden met de filosofen van die tijd. Met ging prat op hun wijsheid en kennis. Maar Paulus noemt deze gaven ook als openbaringsgaven door de Heilige Geest.

Waar het bij kennis met feiten te maken heeft die de Geest openbaart, heeft het bij wijsheid er alles mee te maken wat je met die feiten die de Heilige Geest je openbaart gaat doen. Het is, ook in onze tijd soms heel moeilijk om bepaalde zaken echt te kunnen doorgronden. De derde gave van openbaring, onderscheiding van geesten, volgt later nog. En alle drie lijken we ze, als het over het Koninkrijk van God gaat en de dienst binnen dat Koninkrijk, heel hard nodig te hebben.

Zeker als we mensen ontmoeten die zijn vastgelopen omdat satan heel veel invloed heeft gekregen zijn juist dit gaven die vaak zo nodig zijn om de leugens van satan in iemands leven en de plaats waar satan ruimte heeft gekregen te ontmaskeren. En misschien blijf je met het gevoel lopen dat je niet goed weet op welke manier je hier dan iets mee kunt en op welk moment de Heilige Geest deze gaven geeft. Er zijn regelmatig momenten dat je in bepaalde situaties niet verder lijkt te kunnen komen. Je hebt het gevoel dat er ergens iets niet klopt, maar je krijgt er geen grip op en je weet eigenlijk ook niet hoe je die ander nog verder kunt helpen of hoe je verandering kunt krijgen in een bepaalde situatie.

Wees vooral biddend bezig op zulke momenten. Vaak zijn er op die momenten gedachten of beelden die bij je opkomen, die je zeker niet altijd kunt plaatsen of die zelfs niets met de situatie te maken lijken te hebben. Neem juist in die situaties dat heel serieus, want als je met God over deze dingen in gesprek bent, besef dan dat de Heilige Geest je feiten kan openbaren die je op dat moment nodig hebt door jou kennis te geven die jij nooit kunt bedenken. En door de gave van wijsheid heb je soms ineens de gedachte op welke manier je verder moet. Leg deze dingen nooit als een waarheid neer, want je kunt er met je menselijke geest soms echt naast zitten, maar vraag dan gewoon door aan de hand van dat wat je in je gedachten kreeg of waar je een beeld van kreeg. Blijf gewoon voorzichtig en toets die dingen die je op dat moment ontvangt. Juist hierdoor geeft de Geest je de mogelijkheden om iemand verder te helpen of om in situaties verandering te brengen zodat Gods Koninkrijk kan doorbreken.

Gebed: Heilige Geest, wilt U mij leren om juist bij deze gaven steeds zuiverder op U afgestemd te zijn, niet om wijsheid en kennis te hebben voor mij zelf, maar juist voor Uw Koninkrijk en de ander.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu