Opwekking 66 - Komt, prijst de Heer

 

Komt, prijst de Heer,
al gij knechten van de Heer,
die staan des nachts
in het huis van de Heer.
Heft uw handen op,
naar het heiligdom,
en prijst de Heer,
en prijst de Heer
.


Kom, loof met elkaar als dienaren de allerhoogste Heer! Loof Hem met elkaar! Ja jij, jij als dienaar in het huis van God! 
Jij bent een dienaar in het huis van God. Als jij God dient, dan mag je dienen in het huis van God. Het huis van God is meer dan alleen een huis van steen, het is een geestelijk huis. Op welke manier maak jij je dienstbaar?

 

Jij dient dus als knecht van de allerhoogste Heer in het huis van God. Je dient daar waar God je een plek wijst. Daar waar God je wilt hebben mag je dienen, Gods huis is overal. Dat is niet alleen de kerk.
God woont in jou en jij bent Zijn knecht, Zijn dienaar. Ben jij bereid om nacht aan nacht, dag aan dag te dienen voor de allerhoogste Koning? 

 

In dit lied staat dat alle knechten van God Hem moeten eren en prijzen. Kom bij elkaar als knechten van God en Prijs Hem omdat Hij in jullie woont en je met een opdracht de wereld in stuurt om ervan te vertellen.

 

Hef daarin je handen op naar Zijn heiligdom. Om te laten zien dat de aanbidding voor Hem is. Dat alle aanbidding die je hebt voor God is. Loof daarmee de Heere! Loof Hem ook daar op de plek waar jij mag dienen in het huis van God. Laat maar zien dat jij een dienstknecht bent van de allerhoogste God!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom