Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God

 

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

 
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
 
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

 
Wees stil voor het aangezicht van God. Wees vandaag maar een stil voor God. Gewoon helemaal stil omdat God heilig is, omdat je vol ontzag en verwondering bent. Stil om wie God is.


God is een God van genade, van trouw, van liefde, van zonder zonden. Voor Zijn aangezicht mag je komen en knielen. En je mag helemaal stil zijn. In de stilte mag je tot Hem komen en verwonderd zijn.
 
De heerlijkheid van God omgeeft je in deze stilte. In deze stilte is God er, Hij omgeeft je, Hij is bij je. God omgeeft je met Zijn heerlijkheid, met Zijn kracht, Met Zijn vuur en Zijn licht. Het licht dat van Zijn aangezicht straalt. Daar in de stilt komt Hij tot jou met Zijn heerlijkheid. Het moment dat je dit ervaart is een moment tussen jou en God.

 

Het is niet alleen de heerlijkheid die op dit moment neerdaalt vanuit de hemel, maar ook de kracht van onze Eeuwige God. Zijn kracht daalt op dit moment op jou neer. De kracht van de God die vergeeft, van de God die geneest en van de God voor wie niets onmogelijk is. Voor God is niet onmogelijk als jij in Hem gelooft. Hij wil het onmogelijke in jouw situatie, het onmogelijke dat jij kunt geloven, dat wil Hij mogelijk maken. Dat kan Hij mogelijk maken. Geloof maar dat Hij het kan.

 

Wees stil voor God, voor Zijn aangezicht, Zijn kracht daalt op jou neer. In je zwakheid en in je sterkte.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom