Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God

 

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

 
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
 
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

 
Wees stil voor het aangezicht van God. Wees vandaag maar een stil voor God. Gewoon helemaal stil omdat God heilig is, omdat je vol ontzag en verwondering bent. Stil om wie God is.


God is een God van genade, van trouw, van liefde, van zonder zonden. Voor Zijn aangezicht mag je komen en knielen. En je mag helemaal stil zijn. In de stilte mag je tot Hem komen en verwonderd zijn.
 
De heerlijkheid van God omgeeft je in deze stilte. In deze stilte is God er, Hij omgeeft je, Hij is bij je. God omgeeft je met Zijn heerlijkheid, met Zijn kracht, Met Zijn vuur en Zijn licht. Het licht dat van Zijn aangezicht straalt. Daar in de stilt komt Hij tot jou met Zijn heerlijkheid. Het moment dat je dit ervaart is een moment tussen jou en God.

 

Het is niet alleen de heerlijkheid die op dit moment neerdaalt vanuit de hemel, maar ook de kracht van onze Eeuwige God. Zijn kracht daalt op dit moment op jou neer. De kracht van de God die vergeeft, van de God die geneest en van de God voor wie niets onmogelijk is. Voor God is niet onmogelijk als jij in Hem gelooft. Hij wil het onmogelijke in jouw situatie, het onmogelijke dat jij kunt geloven, dat wil Hij mogelijk maken. Dat kan Hij mogelijk maken. Geloof maar dat Hij het kan.

 

Wees stil voor God, voor Zijn aangezicht, Zijn kracht daalt op jou neer. In je zwakheid en in je sterkte.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom