Opwekking 64 - Beter dan 't leven, is Uw genade

 

Beter dan 't leven, is uw genade
Beter dan 't leven, is uw genade
Ik wil U prijzen, ik wil U loven
Ik hef mijn handen in aanbidding naar omhoog

 
Ik hef mijn handen naar U omhoog
Ik hef mijn handen naar U omhoog
Ik wil U prijzen, ik wil U loven
Ik hef mijn handen in aanbidding naar omhoog

 
Het is beter om te leven van genade dan alles wat dit leven biedt. En de andere kant is dan ook waar: Het leven hier op aarde is beter als je van genade leeft.


Het gaat in dit lied om dat Gods genade beter is om van te leven. Gods genade geeft dus kracht om van te leven. Het is een cadeau dat je krijgt van God. De genade die je krijgt is dat God Zijn Zoon stuurde voor jou, en Jezus droeg jouw zonden, pijn en schuld zodat jij vrij kunt zijn. Hij vergeeft jouw zonden, Hij droeg jouw doornenkroon zodat jij nu vrij kunt zijn en jij vrij tot God kan komen. Dat is de genade die God aan jouw geeft en in die genade mag je leven zodat je vrij kan en mag leven. Het grootste cadeau dat God jouw geeft is Zijn genade door Zijn Zoon Jezus.

 

Genade laat je leven in de tegenwoordigheid van God. Al heb je niets op deze aarde, maar mag wel in de tegenwoordigheid van God leven dan ervaar je een enorme rijkdom. En als je uit die genade leeft dan is dat leven beter om te leven. Het leven hier op aarde is beter als je hiervan leeft en niets is beter om van te leven dan de genade van God. Het is je dagelijkse voedsel dat je tot je mag nemen.

 

Hiervoor mag je God prijzen en danken, je mag Hem hiervoor aanbidden. Je mag Hem een danklied geven voor het cadeau dat Hij je gaf. God is jouw aanbidding waard! Hij is de aanbidding waard, alle aanbidding!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom