"Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is?" (Genesis 41:38)

Als we het Oude Testament lezen dan merken we al snel dat de Heilige Geest niet zo overduidelijk aanwezig is als in het Nieuwe Testament. Hoe dan ook, is de Heilige Geest niet anders in het Oude Testament dan in het Nieuwe Testament. Juist in het Oude Testament, waar we de Heilige Geest vooral tegenkomen in de individuele gelovigen die voor een bepaalde taak worden toegerust zien we wel heel duidelijk wat de Heilige Geest doet. Dit blijkt ook in het gedeelte van vandaag.

Jozef had in zijn leven nogal het een en ander meegemaakt. En nu gaat het er even niet om waarom hij zoveel meemaakte en hoe dat met alle tegenslag in zijn leven zat, maar Jozef was op bepaalde momenten in zijn leven duidelijk niet alleen. Er zijn momenten in het leven van Jozef waaruit blijkt dat de Heilige Geest altijd bij hem is geweest, zelfs in de donkerste periode van zijn leven. Misschien is dat ook wel de reden geweest waardoor hij het in de gevangenis heeft uitgehouden.

In de gevangenis bleek al hoe hij de vruchten van de Geest droeg. Hij viel in zijn levenshouding op en hij kreeg zelfs een taak in de gevangenis. En ook in zijn vluchten voor de zonde met de vrouw van Potifar bleek dit al. Maar het bijzonderste wordt zichtbaar op het moment dat er mensen bij hem komen die gedroomd hebben. Want wie kan zo'n droom nu uitleggen. De schenker en de bakker hebben al laten zien dat het inzicht van Jozef klopte.

Maar nu zat de farao, de koning van Egypte in de problemen. Want ook hij had gedroomd, maar hij begreep niets van de droom. Moet je even bedenken dat je koning bent in zo'n groot rijk, maar je begrijp iets niet uit de droom en zelfs zo erg dat je er van in paniek dreigt te raken. En dan ineens beseft de schenker van de farao dat Jozef nog in de gevangenis zit. En uiteindelijk mag Jozef de gevangenis uitkomen om de droom uit te leggen.

En dat wat Jozef dan gaat doet is eigenlijk een vorm van wat we later in het Nieuwe Testament kennis van wijsheid of profetie zouden noemen. Op dit moment van Jozef zijn dit zaken die helemaal nog niet van belang lijken te zijn om dit te begrijpen. Paulus gaat hier later wel meer over zeggen, maar nu doet de Geest van God iets in Jozef, waardoor hij inzicht krijgt in de dromen van farao en hij krijgt een profetische boodschap waardoor hij weet wat er gaat gebeuren. En dat valt zo op dat farao hem direct op een plaats neerzet waar Jozef, Gods visie kan uitwerken. Gods visie om Zijn Eigen Volk in leven te laten op het moment dat er hongersnood is. En farao beseft dat in Jozef de Geest van God is.

Maar dit werk van de Heilige Geest, is op dit moment niet anders. Wat toen in het Oude Testament bij een enkeling gebeurde, doet God nu in de gemeente, onder vele gelovigen. Alleen moeten wij het wel leren opmerken, moeten wij wel leren om de stem van Gods Geest te verstaan. Stap voor stap ontdekken op welke manier de Geest werkt.

Gebed: Heilige Geest, laat mij steeds meer en meer zien en merken hoe U ook in mijn leven werkt.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu