Opwekking 463 - Vader, daal nu met Uw Geest neer

 

Vader, daal nu met uw Geest neer
op wie hopen op uw kracht.
Vader, ga genezend rond;
heel hen die verwond
op uw liefde wachten.
 
Vader, U kunt ons genezen;
daarom bidden wij tot U:
Kom en vul ons met uw vuur,
heel ons in dit uur;
Vader, wij verwachten U.
 

Dit lied is een gebed naar God, een gebed om de Heilige Geest. Vader, daal nu met Uw Geest neer op wie hopen op Uw kracht. God wil Zijn Geest zenden, ook als je hoopt op Zijn kracht. Dan wil Hij Zijn Geest zenden om je kracht te geven, moed te geven. Als je hoopt op Zijn kracht dan mag je dat uitspreken naar God Dan wil Hij je die kracht geven!
Maar ook als je wacht op Zijn liefde. Zijn liefde is genezend. Hij wil je helen met Zijn liefde. Strek je daarin uit naar Jezus. Hij wil Zijn Geest zenden met kracht voor jouw situatie.
 
Omdat God ons kan genezen, zingen wij dit lied. Omdat God genezend is mogen en kunnen wij bidden tot God. Hij wil je vullen met Zijn vuur. En als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan zul je zeker Zijn kracht ervaren.
Verwacht het vandaag maar van Jezus. Spreek dat ook maar uit naar Hem, spreek je verwachting naar Hem uit. Hij wil je helen met Zijn liefde, Hij wil je kracht geven, Zijn heilige Geest geven en vullen met Zijn vuur zodat je figuurlijk in vuur en vlam zult staan voor Koning Jezus.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom