Opwekking 463 - Vader, daal nu met Uw Geest neer

 

Vader, daal nu met uw Geest neer
op wie hopen op uw kracht.
Vader, ga genezend rond;
heel hen die verwond
op uw liefde wachten.
 
Vader, U kunt ons genezen;
daarom bidden wij tot U:
Kom en vul ons met uw vuur,
heel ons in dit uur;
Vader, wij verwachten U.
 

Dit lied is een gebed naar God, een gebed om de Heilige Geest. Vader, daal nu met Uw Geest neer op wie hopen op Uw kracht. God wil Zijn Geest zenden, ook als je hoopt op Zijn kracht. Dan wil Hij Zijn Geest zenden om je kracht te geven, moed te geven. Als je hoopt op Zijn kracht dan mag je dat uitspreken naar God Dan wil Hij je die kracht geven!
Maar ook als je wacht op Zijn liefde. Zijn liefde is genezend. Hij wil je helen met Zijn liefde. Strek je daarin uit naar Jezus. Hij wil Zijn Geest zenden met kracht voor jouw situatie.
 
Omdat God ons kan genezen, zingen wij dit lied. Omdat God genezend is mogen en kunnen wij bidden tot God. Hij wil je vullen met Zijn vuur. En als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan zul je zeker Zijn kracht ervaren.
Verwacht het vandaag maar van Jezus. Spreek dat ook maar uit naar Hem, spreek je verwachting naar Hem uit. Hij wil je helen met Zijn liefde, Hij wil je kracht geven, Zijn heilige Geest geven en vullen met Zijn vuur zodat je figuurlijk in vuur en vlam zult staan voor Koning Jezus.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom