Opwekking 63 - Prijs de Here met elkander

 

Prijst de Here met elkander,
halleluja, halleluja, halleluja.

 


Prijs God met elkaar. Daar gaat het lied van vandaag over. Ik denk dat God het belangrijk vindt dat we met elkaar ook God prijzen. Natuurlijk is het goed om in je eigen woorden en alleen God te prijzen, maar God met elkaar prijzen is ook belangrijk.

 

Als gelovigen hebben we dezelfde Vader, zijn we familie, broers en zussen van elkaar. We zijn één grote familie met God als Vader. En als Zijn familie mogen wij Hem prijzen en danken voor wie Hij is en wat Hij doet, maar ook voor wat Hij no gaat doen. Samen zijn we in Zijn Naam verbonden. Door Jezus’ bloed kunnen we tot de Vader komen. En Gods Geest verbindt ons samen. En daarin mogen we samen de Heer prijzen.
 
We kennen allemaal het spreekwoord wel: Samen staan we sterk. Zo is het ook met het loflied voor God. Samen is het loflied zo groot en zo sterk.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je eigen loflied dat niet is. Maar samen, als kinderen van God, een loflied zingen voor onze Vader is sterk, dat is machtig, het straalt kracht uit.Letterlijk, maar ook in de geestelijke wereld.
 
Probeer vandaag of later deze week een moment te pakken waarin je samen Gods Naam groot maakt. En kijk eens wat voor kracht daar uit voort komt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom