Opwekking 62 - Gods lof wil 'k zingen, met die woorden

 

Gods lof wil 'k zingen, met die woorden
Die mij spreken van Zijn kracht
Van overwinning en verlossing
Van Zijn liefde en Zijn macht
Ja, 'k wil Hem prijzen voor het wonder
Dat Hij voor ons heeft gedaan
Hem zij de glorie en aanbidding
'k Ga op Zijn beloften staan


Het lied van vandaag moet je eerst even een paar keer lezen voordat je begrijpt wat je precies zingt. Gods lof willen zingen, dat begrijpen we wel. Maar er volgen dan een paar woorden op een rijtje. Gods lof zingen met woorden die ergens van spreken. Dus de woorden die je zingt, moeten woorden zijn die iets duidelijk maken over de woorden die in dit lied volgen.

 

Woorden van kracht, overwinning, verlossing, liefde en macht. De woorden die we zingen om God te loven moeten daar dus mee te maken hebben. En eigenlijk is dat compleet Wie God is. Als jij vandaag woorden moet bedenken om God te loven, welke woorden zouden dat dan moeten zijn? Welke woorden van kracht, overwinning, verzoening, liefde en macht zou jij willen noemen? De kracht van God waarmee Hij wonderen doet, de overwinning van Jezus over het totale legermacht van satan, de verzoening waarmee Hij al je zonden heeft weggenomen, de eindeloze liefde van Jezus in wat Hij deed en de macht van Jezus over de hele aarde. En als we daar woorden bij gaan bedenken om Hem te loven, dan komen we woorden te kort. Dan loopt onze mond over van glorie en aanbidding.

 

​En alle beloften die God dan nog heeft gegeven, daar twijfelen we in ons leven niet aan, maar daar gaan we op staan. Vast en zeker dat God Zijn beloften zal vervullen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom