"Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden." (Mattheüs 5:9)

Ben jij een kind van God? Dat is een vraag die behoorlijk confronterend is en ik weet nog goed dat ik dit vroeger echt een lastige vraag vond. Vooral omdat 'de kinderen van God' voor mij op z'n minst zeer hoog geestelijke mensen waren die elkaar precies konden vertellen hoeveel zondekennis zij hadden en hoe God hen had bekeerd. Kind van God zijn, een term die voor velen heel moeilijk kan zijn.

Het valt op dat Jezus hier geen oordeel over onszelf vraagt en dat Hij vraagt of wij een kind van God zijn. Het gaat hier om mensen die een kind van God genoemd worden. En we kunnen dat direct doortrekken naar de vraag of God ons een kind van Hem noemt, maar dat zegt Jezus hier in ieder geval niet. Hij zegt hier gewoon wat Hij zegt. Het gaat hier in de eerste plaats dat anderen het dus ook zien. Het is wel opmerkelijk dat Hij precies aangeeft wanneer iemand een kind van God genoemd wordt.

Het zijn de vredestichters die Gods kinderen genoemd zullen worden. Daar ligt de kern dus van het zijn van een kind van God. Daar gebeurt het dus. Vredestichters zijn hier niet direct mensen die een bemiddelende rol spelen in ruzies en oorlog. Dat kan er wel bij horen, maar dat is het niet in de eerste plaats. Het zijn ook geen vredelievende mensen alleen. Het gaat er meer om dat het mensen zijn die de vrede zoeken, zelfs als hen oorlog wordt aangedaan. Dat zelfs als anderen hen tegen zijn, ze toch de vrede zoeken. Het zijn vredestichters, mensen die vrede zoeken met juist die mensen die met hem de ruzie zoeken.

Eigenlijk dus gewoon zoals Jezus. Jezus is immers de Prins van de vrede. Dat lezen we al in Jesaja. Hij is de Vredevorst, de Koning van de vrede. Hij is de Koning van het Goddelijke shalom. Dat gaat verder dan alleen vriendelijk zijn, dat gaat om het aanbieden van vrede tegenover je vijanden. Dat is wat Jezus deed. Soms lijkt het wel alsof wij denken dat het heel normaal was dat Jezus met Zijn vrede naar de aarde kwam. Alsof wij de mensen zijn die bondgenoten van Jezus zouden zijn. Maar Jezus bracht de vrede, terwijl wij vijanden waren.

En vredestichters zijn diegenen die dit doen. Vergeven waar anderen er niet eens om vragen. Vergeven, het oordeel bij God laten en vrede zoeken met alle mensen. En ik besef dat de lijn tussen over je laten lopen en het maar laten gebeuren aan de ene kant en vrede aanbieden aan de andere kant, heel dun is. Maar blijf als een kind van het Koninkrijk daarom kijken naar de Koning van het Koninkrijk. Dat maakt het heel wat makkelijker. Jezus hield het precies en volmaakt in evenwicht. Daar worden wij toe uitgedaagd. En wil jij deze vrede van God brengen op aarde. Een Goddelijk shalom wat je in handen krijgt en de wereld iets te bieden hebt waarvan de wereld zal zeggen: "dit is niet van deze aarde, dat moet wel een kind van God zijn."

Gebed: Koning van de Vrede, U bracht mij Uw volmaakte, Goddelijke vrede, terwijl ik nog een vijand was. Leert U mij om ook hierin op U te lijken. Ik wil een vredestichter zijn op aarde.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu