"Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden." (Mattheüs 5:9)

Ben jij een kind van God? Dat is een vraag die behoorlijk confronterend is en ik weet nog goed dat ik dit vroeger echt een lastige vraag vond. Vooral omdat 'de kinderen van God' voor mij op z'n minst zeer hoog geestelijke mensen waren die elkaar precies konden vertellen hoeveel zondekennis zij hadden en hoe God hen had bekeerd. Kind van God zijn, een term die voor velen heel moeilijk kan zijn.

Het valt op dat Jezus hier geen oordeel over onszelf vraagt en dat Hij vraagt of wij een kind van God zijn. Het gaat hier om mensen die een kind van God genoemd worden. En we kunnen dat direct doortrekken naar de vraag of God ons een kind van Hem noemt, maar dat zegt Jezus hier in ieder geval niet. Hij zegt hier gewoon wat Hij zegt. Het gaat hier in de eerste plaats dat anderen het dus ook zien. Het is wel opmerkelijk dat Hij precies aangeeft wanneer iemand een kind van God genoemd wordt.

Het zijn de vredestichters die Gods kinderen genoemd zullen worden. Daar ligt de kern dus van het zijn van een kind van God. Daar gebeurt het dus. Vredestichters zijn hier niet direct mensen die een bemiddelende rol spelen in ruzies en oorlog. Dat kan er wel bij horen, maar dat is het niet in de eerste plaats. Het zijn ook geen vredelievende mensen alleen. Het gaat er meer om dat het mensen zijn die de vrede zoeken, zelfs als hen oorlog wordt aangedaan. Dat zelfs als anderen hen tegen zijn, ze toch de vrede zoeken. Het zijn vredestichters, mensen die vrede zoeken met juist die mensen die met hem de ruzie zoeken.

Eigenlijk dus gewoon zoals Jezus. Jezus is immers de Prins van de vrede. Dat lezen we al in Jesaja. Hij is de Vredevorst, de Koning van de vrede. Hij is de Koning van het Goddelijke shalom. Dat gaat verder dan alleen vriendelijk zijn, dat gaat om het aanbieden van vrede tegenover je vijanden. Dat is wat Jezus deed. Soms lijkt het wel alsof wij denken dat het heel normaal was dat Jezus met Zijn vrede naar de aarde kwam. Alsof wij de mensen zijn die bondgenoten van Jezus zouden zijn. Maar Jezus bracht de vrede, terwijl wij vijanden waren.

En vredestichters zijn diegenen die dit doen. Vergeven waar anderen er niet eens om vragen. Vergeven, het oordeel bij God laten en vrede zoeken met alle mensen. En ik besef dat de lijn tussen over je laten lopen en het maar laten gebeuren aan de ene kant en vrede aanbieden aan de andere kant, heel dun is. Maar blijf als een kind van het Koninkrijk daarom kijken naar de Koning van het Koninkrijk. Dat maakt het heel wat makkelijker. Jezus hield het precies en volmaakt in evenwicht. Daar worden wij toe uitgedaagd. En wil jij deze vrede van God brengen op aarde. Een Goddelijk shalom wat je in handen krijgt en de wereld iets te bieden hebt waarvan de wereld zal zeggen: "dit is niet van deze aarde, dat moet wel een kind van God zijn."

Gebed: Koning van de Vrede, U bracht mij Uw volmaakte, Goddelijke vrede, terwijl ik nog een vijand was. Leert U mij om ook hierin op U te lijken. Ik wil een vredestichter zijn op aarde.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu