Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn Redder

 

Mijn Jezus, mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

 
Mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige Toren van kracht.
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.
 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij
zing voor de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

​U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

 
Dit lied is een aanbiddinglied. Een lied waarin je Jezus aanbidt om wie Hij is. Hij is je Redder, jouw Jezus. En daarvan is er niet nog één. Zijn liefde is volkomen. Zijn liefde is een liefde waar niemand aan kan voldoen. Zoals die liefde is, daar is geen andere liefde van. En van die liefde wil jij vol zijn, van die liefde wil jij vol zijn op elk moment en in alles wat je denkt.
Als je dit blijft doen, als je elk moment bedenkt dat je vol wil Zijn van Zijn liefde, dan gaan anderen een stukje Jezus in jou zien. Dan draag jij Jezus uit en laat jij Jezus liefde zien.
 
Alles wat je in je hebt wil je gebruiken om God te eren. Je wilt Hem voortdurend eer geven. Hoe geef jij God de eer? Hoe doe je dit in je dagelijks leven?
In dit lied wordt beschreven hoe het eruit ziet als heel de aarde blij is en juicht bij het horen van de Naam van Jezus. De bergen zullen aanbidden, de zee die zal juichen.
De aarde is dan vol van de Naam van Jezus. Ben jij ook zo vol van de Naam van Jezus?
 
Prijs God voor wat Hij gemaakt heeft, loof Hem daarvoor. Hij is de Maker van alles. En loof Hem omdat je Hem lief hebt. Leef elke dag dichtbij Jezus. Een leven dichtbij Jezus is het mooiste wat je hebben kunt. Er is niets zo goed als je dichtbij Jezus leeft.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom