Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn Redder

 

Mijn Jezus, mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

 
Mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige Toren van kracht.
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.
 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij
zing voor de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

​U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

 
Dit lied is een aanbiddinglied. Een lied waarin je Jezus aanbidt om wie Hij is. Hij is je Redder, jouw Jezus. En daarvan is er niet nog één. Zijn liefde is volkomen. Zijn liefde is een liefde waar niemand aan kan voldoen. Zoals die liefde is, daar is geen andere liefde van. En van die liefde wil jij vol zijn, van die liefde wil jij vol zijn op elk moment en in alles wat je denkt.
Als je dit blijft doen, als je elk moment bedenkt dat je vol wil Zijn van Zijn liefde, dan gaan anderen een stukje Jezus in jou zien. Dan draag jij Jezus uit en laat jij Jezus liefde zien.
 
Alles wat je in je hebt wil je gebruiken om God te eren. Je wilt Hem voortdurend eer geven. Hoe geef jij God de eer? Hoe doe je dit in je dagelijks leven?
In dit lied wordt beschreven hoe het eruit ziet als heel de aarde blij is en juicht bij het horen van de Naam van Jezus. De bergen zullen aanbidden, de zee die zal juichen.
De aarde is dan vol van de Naam van Jezus. Ben jij ook zo vol van de Naam van Jezus?
 
Prijs God voor wat Hij gemaakt heeft, loof Hem daarvoor. Hij is de Maker van alles. En loof Hem omdat je Hem lief hebt. Leef elke dag dichtbij Jezus. Een leven dichtbij Jezus is het mooiste wat je hebben kunt. Er is niets zo goed als je dichtbij Jezus leeft.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom