Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was

 

Wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou,
dingen waar ik mij aan binden zou,
alles wat ik zocht, kennis, macht of geld
heeft geen waarde meer. Wat werk'lijk telt:

Refrein:
Ik wil U kennen, Jezus;
dat is mijn grootste schat.
U verlost, U bevrijdt,
U bent mijn gerechtigheid;
O, ik hou van U...

 

Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben,
doordat U mij uw genade geeft.
En mijn liefste wens is om meer en meer
zoals U te zijn die in mij leeft.

 

Refrein 

 

En wanneer ik deel in uw lijden, Heer,
zal ik delen in uw heerlijkheid.
Door nu één met U in uw dood te zijn,
zal ik bij U zijn in eeuwigheid.

 

Refrein

 

Wat is je liefste wens? Wat telt er voor jou echt? Weet je, voor mij telt er maar één ding: Jezus! Hij is mijn grootste schat, Hem wil ik kennen, meer en meer. En dat maakt dat alle dingen die dierbaar voor mij waren, die tellen gewoon niet meer of veel minder. Het gaat om Jezus en om Jezus alleen.

 

Jezus heeft ons gerechtvaardigd en dan is het toch je verlangen om zo veel mogelijk op Jezus te lijken en steeds meer te gaan leven zoals Hij leefde? Dan wordt Gods genade in ons krachtig en sterk. Daarom wil ik Jezus steeds meer kennen, zodat ik ook steeds meer op Hem kan gaan lijken. 

 

En als dat dan lijden tot gevolg heeft? Dan lijd ik omdat Jezus ook lijdde. Maar daar zit ook een andere kant aan, want we gaan door lijden tot heerlijkheid. Wij zullen delen in de heerlijkheid van Jezus Christus als we nu met Hem lijden. We hoeven niet te bidden of we lijden mogen krijgen, zo hoeft het niet, maar er is lijden als je Jezus volgt. Dat kost je gewoon echt wat, maar de beloning is dat we straks bij Hem zullen zijn tot in eeuwigheid. En daarom wil ik Jezus steeds meer en beter kennen!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom