"Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei: Ja Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen." (Johannes 21:17)

Drie keer dezelfde vraag van Jezus. Drie keer... Dat verschrikkelijke getal 'drie' voor Petrus. Waarom moet Jezus drie keer dezelfde vraag stellen? Eerst dat kolenvuur en nu dit. En Petrus werd bedroefd, na die derde keer. Jezus werd na de derde leugen van Petrus ook bedroefd. Maar er zit nog iets in. De bedroefdheid en het geloof dat Petrus had dat Jezus alles wist zou ook heel goed in een ander licht kunnen staan. En dan is het geloof dat Jezus alles weet een uitspraak van Petrus waarin hij nog een laag dieper ontmaskert is en hij dit toegeeft.

Jezus vraagt namelijk de eerste twee keer of Petrus Hem 'agapè' liefheeft. Agapè is het Griekse woord voor liefde dat met onvoorwaardelijkheid te maken heeft. Gods liefde is agapè, dat is onvoorwaardelijke liefde. In de HSV-vertaling zijn de verschillen heel goed aangegeven. Jezus vraagt naar de liefde van Petrus. En wat doet Petrus: Hij antwoord met een ander woord. Hij zegt dat hij Jezus liefheeft met 'Filio'. En dat is het Griekse woord voor liefde dat te maken heeft met broederschapsliefde. Een soort liefde die wederzijds moet zijn om te kunnen bestaan.

Petrus wist wel dat hij nooit kon voldoen aan de liefde die Jezus vroeg. Zeker na zijn verloochening wist hij maar al te goed dat zijn liefde niet onvoorwaardelijk kon zijn. En hij antwoord daarom ook een niveau lager. En dan komt de laatste keer dat Jezus gaat vragen. En Jezus vraagt naar de filio-liefde van Petrus voor Hem. En dan zegt Petrus: "U weet alle dingen en U weet dat ik U op die manier liefheb."

En tegelijk daalt Jezus ook af naar dat niveau van de liefde van Petrus, wetend dat dit het maximaal haalbare voor ons nog is. Echt onvoorwaardelijk liefhebben, zijn we kwijtgeraakt. We kunnen het niet meer opbrengen, zelfs niet voor Jezus. En daarom mogen ook wij zeggen: "U weet het al lang..."

Maar toch blijft dan ook de vraag van gisteren staan of we beschikbaar zijn om Jezus meer lief te hebben dan al onze zekerheden op aarde. Toch blijft die vraag staan. En als jij zegt: "Ja, ik ben beschikbaar, ik wil echt Jezus op de eerste plaats zetten in mijn leven en ik heb Hem meer lief dan 'dezen', dan zegt Jezus: "Dan mag jij Mijn schapen hoeden en weiden. Zelfs Petrus, zelfs jij en zelfs ik, die niet kunnen voldoen aan de liefdesvraag van Jezus, zelfs wij mogen, als we Jezus liever hebben dan onze vastigheden, de schapen hoeden. Jezus wil ons met minder dan Hij vraagt, toch gebruiken voor Zijn Koninkrijk. Dat is het wonder, dat is het eindeloze geduld en de onvoorwaardelijke liefde van Jezus: Jezus ontslaat Zijn onderherders niet, terwijl Hij beseft dat de kwaliteit van ons, nooit de Zijne zal bereiken.

Ben je beschikbaar? Hoedt dan de schapen voor Jezus! Leer hen alles onderhouden wat Jezus heeft geboden!

Gebed: Jezus, ik begrijp het niet dat U met minder genoegen neemt, ik begrijp niet dat U mensen die minder te bieden hebben aan liefde dan U, toch wil gebruiken om Uw Koninkrijk te vestigen. Ik ben beschikbaar, kneed mij en vorm mij, naar Uw beeld.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu