Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was

 

Wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou,
dingen waar ik mij aan binden zou,
alles wat ik zocht, kennis, macht of geld
heeft geen waarde meer. Wat werk'lijk telt:

Refrein:
Ik wil U kennen, Jezus;
dat is mijn grootste schat.
U verlost, U bevrijdt,
U bent mijn gerechtigheid;
O, ik hou van U...

 

Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben,
doordat U mij uw genade geeft.
En mijn liefste wens is om meer en meer
zoals U te zijn die in mij leeft.

 

Refrein 

 

En wanneer ik deel in uw lijden, Heer,
zal ik delen in uw heerlijkheid.
Door nu één met U in uw dood te zijn,
zal ik bij U zijn in eeuwigheid.

 

Refrein

 

Wat is je liefste wens? Wat telt er voor jou echt? Weet je, voor mij telt er maar één ding: Jezus! Hij is mijn grootste schat, Hem wil ik kennen, meer en meer. En dat maakt dat alle dingen die dierbaar voor mij waren, die tellen gewoon niet meer of veel minder. Het gaat om Jezus en om Jezus alleen.

 

Jezus heeft ons gerechtvaardigd en dan is het toch je verlangen om zo veel mogelijk op Jezus te lijken en steeds meer te gaan leven zoals Hij leefde? Dan wordt Gods genade in ons krachtig en sterk. Daarom wil ik Jezus steeds meer kennen, zodat ik ook steeds meer op Hem kan gaan lijken. 

 

En als dat dan lijden tot gevolg heeft? Dan lijd ik omdat Jezus ook lijdde. Maar daar zit ook een andere kant aan, want we gaan door lijden tot heerlijkheid. Wij zullen delen in de heerlijkheid van Jezus Christus als we nu met Hem lijden. We hoeven niet te bidden of we lijden mogen krijgen, zo hoeft het niet, maar er is lijden als je Jezus volgt. Dat kost je gewoon echt wat, maar de beloning is dat we straks bij Hem zullen zijn tot in eeuwigheid. En daarom wil ik Jezus steeds meer en beter kennen!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom