"Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei: Ja Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen." (Johannes 21:17)

Drie keer dezelfde vraag van Jezus. Drie keer... Dat verschrikkelijke getal 'drie' voor Petrus. Waarom moet Jezus drie keer dezelfde vraag stellen? Eerst dat kolenvuur en nu dit. En Petrus werd bedroefd, na die derde keer. Jezus werd na de derde leugen van Petrus ook bedroefd. Maar er zit nog iets in. De bedroefdheid en het geloof dat Petrus had dat Jezus alles wist zou ook heel goed in een ander licht kunnen staan. En dan is het geloof dat Jezus alles weet een uitspraak van Petrus waarin hij nog een laag dieper ontmaskert is en hij dit toegeeft.

Jezus vraagt namelijk de eerste twee keer of Petrus Hem 'agapè' liefheeft. Agapè is het Griekse woord voor liefde dat met onvoorwaardelijkheid te maken heeft. Gods liefde is agapè, dat is onvoorwaardelijke liefde. In de HSV-vertaling zijn de verschillen heel goed aangegeven. Jezus vraagt naar de liefde van Petrus. En wat doet Petrus: Hij antwoord met een ander woord. Hij zegt dat hij Jezus liefheeft met 'Filio'. En dat is het Griekse woord voor liefde dat te maken heeft met broederschapsliefde. Een soort liefde die wederzijds moet zijn om te kunnen bestaan.

Petrus wist wel dat hij nooit kon voldoen aan de liefde die Jezus vroeg. Zeker na zijn verloochening wist hij maar al te goed dat zijn liefde niet onvoorwaardelijk kon zijn. En hij antwoord daarom ook een niveau lager. En dan komt de laatste keer dat Jezus gaat vragen. En Jezus vraagt naar de filio-liefde van Petrus voor Hem. En dan zegt Petrus: "U weet alle dingen en U weet dat ik U op die manier liefheb."

En tegelijk daalt Jezus ook af naar dat niveau van de liefde van Petrus, wetend dat dit het maximaal haalbare voor ons nog is. Echt onvoorwaardelijk liefhebben, zijn we kwijtgeraakt. We kunnen het niet meer opbrengen, zelfs niet voor Jezus. En daarom mogen ook wij zeggen: "U weet het al lang..."

Maar toch blijft dan ook de vraag van gisteren staan of we beschikbaar zijn om Jezus meer lief te hebben dan al onze zekerheden op aarde. Toch blijft die vraag staan. En als jij zegt: "Ja, ik ben beschikbaar, ik wil echt Jezus op de eerste plaats zetten in mijn leven en ik heb Hem meer lief dan 'dezen', dan zegt Jezus: "Dan mag jij Mijn schapen hoeden en weiden. Zelfs Petrus, zelfs jij en zelfs ik, die niet kunnen voldoen aan de liefdesvraag van Jezus, zelfs wij mogen, als we Jezus liever hebben dan onze vastigheden, de schapen hoeden. Jezus wil ons met minder dan Hij vraagt, toch gebruiken voor Zijn Koninkrijk. Dat is het wonder, dat is het eindeloze geduld en de onvoorwaardelijke liefde van Jezus: Jezus ontslaat Zijn onderherders niet, terwijl Hij beseft dat de kwaliteit van ons, nooit de Zijne zal bereiken.

Ben je beschikbaar? Hoedt dan de schapen voor Jezus! Leer hen alles onderhouden wat Jezus heeft geboden!

Gebed: Jezus, ik begrijp het niet dat U met minder genoegen neemt, ik begrijp niet dat U mensen die minder te bieden hebben aan liefde dan U, toch wil gebruiken om Uw Koninkrijk te vestigen. Ik ben beschikbaar, kneed mij en vorm mij, naar Uw beeld.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu