Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond

 

Mogen de woorden
van mijn mond
en de overleggingen
van mijn hart
U welgevallig zijn.


O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser.
Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.


Hoe zijn jouw woorden die je uitspreekt en hoe zijn jouw woorden die je in je hart hebt? Dit lied gaat daar over. Woorden hebben kracht.


De woorden die je uitspreekt, die hebben kracht, ze vertellen iets, en je woorden betekenen ook iets en ze doen iets. Op basis van onze woorden komen engelen in beweging als dat woorden van zegen zijn, maar komen demonen in beweging als dat woorden van vloek zijn.

 

Wat je ook uitspreekt, bedenk dan: ‘wat zou Jezus zeggen?’ Als je woorden wilt spreken die aangenaam zijn voor God, bedenk dat dan. God wil dat wat jij uitspreekt dat dat tot eer van Hem is dat het tot bemoediging is voor anderen. Dat alles wat jij uitspreekt, dat het tot opbouw is van Zijn Koninkrijk en tot eer van Hem. 


Maar ook wat jij in je hart hebt. Laat dat wat je in je hart hebt ook aangenaam zijn voor God. Laat alles wat je bedenkt tot eer van Hem zijn. Laat daarin ook Jezus zien. 

 

In Psalm 19:15 staat dit ook. Wees oprecht, eerlijk en doe wat Jezus zou doen, spreek wat Jezus zou zeggen en denk wat Jezus zou denken. Als je steeds Jezus als voorbeeld neemt, dan zul je steeds zien wanneer jouw woorden, jouw overdenkingen aangenaam zijn voor God. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom