Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond

 

Mogen de woorden
van mijn mond
en de overleggingen
van mijn hart
U welgevallig zijn.


O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser.
Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.


Hoe zijn jouw woorden die je uitspreekt en hoe zijn jouw woorden die je in je hart hebt? Dit lied gaat daar over. Woorden hebben kracht.


De woorden die je uitspreekt, die hebben kracht, ze vertellen iets, en je woorden betekenen ook iets en ze doen iets. Op basis van onze woorden komen engelen in beweging als dat woorden van zegen zijn, maar komen demonen in beweging als dat woorden van vloek zijn.

 

Wat je ook uitspreekt, bedenk dan: ‘wat zou Jezus zeggen?’ Als je woorden wilt spreken die aangenaam zijn voor God, bedenk dat dan. God wil dat wat jij uitspreekt dat dat tot eer van Hem is dat het tot bemoediging is voor anderen. Dat alles wat jij uitspreekt, dat het tot opbouw is van Zijn Koninkrijk en tot eer van Hem. 


Maar ook wat jij in je hart hebt. Laat dat wat je in je hart hebt ook aangenaam zijn voor God. Laat alles wat je bedenkt tot eer van Hem zijn. Laat daarin ook Jezus zien. 

 

In Psalm 19:15 staat dit ook. Wees oprecht, eerlijk en doe wat Jezus zou doen, spreek wat Jezus zou zeggen en denk wat Jezus zou denken. Als je steeds Jezus als voorbeeld neemt, dan zul je steeds zien wanneer jouw woorden, jouw overdenkingen aangenaam zijn voor God. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom