God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. (1 Korinthe 5:19) 

Dat God de wereld met Zichzelf verzoend heeft en dat Paulus ook zegt dat God hem met Zichzelf verzoende dat is wel duidelijk. Daar kun je heel veel over zeggen, maar dat laten we enigszins rusten omdat dit buiten het thema van wie je in Christus bent ligt. God verzoende de hele wereld met Zichzelf, de verzoening is voor iedereen beschikbaar. Niemand hoeft daar buiten te vallen. Maar Paulus besefte nog iets en dat is ook belangrijk voor ons.

De zendingsopdracht van Jezus was een zendingsopdracht die niet alleen voor de apostelen gold, maar deze geldt voor iedere gelovige en daarom ook voor ons. En dat dit niet vanzelf gaat mag duidelijk zijn. Jezus zei immers niet voor niets dat Hij tot aan het einde van de wereld bij ons zou zijn. 

Maar op het moment dat God jou met Hem verzoende en jij je nieuwe identiteit in Christus kreeg, verzoende Hij je niet alleen, maar legde Hij ook de bediening van de verzoening in jou. En ik besef dat velen deze bediening misschien wel eens diep hebben weggestopt. Want de bediening van de verzoening is toch een taak voor een predikant en misschien voor een ouderling? 

Dat zou makkelijk zijn, maar als jij gelooft dat je door het geloof een discipel van Jezus bent, is dus ook de zendingsopdracht er eentje voor jou. En daarom heeft God de bediening van de verzoening toegevoegd aan je identiteit. 

Dat God deze bediening je bij het geloof heeft gegeven heeft twee kanten. In de eerste plaats zorgt dit er voor dat je beseft dat alle mensen om je heen de verzoening nodig hebben. Maar vaak blijft ook dat nog in het passieve hangen. Je hebt de bediening van de verzoening in je gekregen. Het is iets dat in jou aanwezig is, zoals deze ook aanwezig was binnen de identiteit van Jezus. En als Jezus sprak, dan sprak Hij met macht. En waarom? Omdat de bediening van de verzoening een intense kracht van God is. Het is dynamiet, het is levensveranderend.

Jij en ik hebben deze bediening gekregen. Als wij Gods woord van verzoening spreken, dan zit daar kracht van God in. God heeft het zo in je gelegd dat je het met kracht over mensen mag uitspreken. Je mag mensen er mee zegenen. Jezus zegt zelfs dat de gelovigen de sleutels van de hemel hebben. 

Dat is wat dat Jezus de sleutelmacht van de hemel in onze handen legt. Zoveel kracht zit er in de verkondiging van het Evangelie. We krijgen niet het oordeel in handen, maar wel de sleutels en waar we mensen vrijheid toeroepen door Jezus en hen uitnodigen om zichzelf te geven aan Jezus, daar zal de Heilige Geest er ook bij betrokken zijn. 

Geloof jij dat jouw woorden van verzoening, die van God komen, werkelijk mensen zullen veranderen? Misschien is dit het antwoord, waarom dat je woorden nog maar zo weinig deden, omdat je dit nog moest leren: Gods woorden door jou, hebben kracht omdat God de bediening in je heeft gelegd. 

Gebed: Vader God, ik wil geloven dat Uw woorden door mij heen, met Goddelijke kracht gepaard gaan en mensen zullen veranderen voor Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu