Opwekking 458 - De Heer is hier in glorie en luister

 

De Heer is hier in glorie en luister.
De Heer is hier, verheerlijk zijn naam.
De Heer is hier, hosanna, hosanna.
De Heer is hier, verheerlijk zijn naam.

Want de Heer daalt neer in Sion
en Hij vestigt zijn troon op ons lied.
Laat zijn grootheid zien
en verhoog Hem,
totdat iedereen Hem ziet.

 

De Heer is hier. Hij is in ons midden. Hij is bij ons. Hij is in ons midden, vol glorie en luister. Als God zo in je midden is, dan is Hij dichtbij. God wil in jouw midden komen in jou midden zijn. Verheerlijk de naam van God. Hij is immers in je midden. Waar je ook bent, Hij is er. Daar mag je op vertrouwen.

 

Prijs de Naam van God hierom. Prijs Hem als dank omdat Hij altijd bij je is. Op jouw lied zal Hij dan Zijn troon vestigen. In jouw danklied maakt Hij zich Koning. Hij zet Zijn troon neer, daar waar jij Hem verheerlijkt. Daar wil Hij zijn. Verheerlijk de naam van God iedere dag zodat Hij iedere dag Zijn troon kan vestigen in jouw lied. Dat Hij elke dag Koning kan Zijn in jouw lied.

 

Laat zien aan de wereld hoe groot God is, laat zien dat Hij de Koning van jouw hart is, dat Hij de Koning van jouw lied is. Verhoog Hem ook. Verhoog Hem in je lied, verhoog Hem in je dank. Stop daar niet mee. Hem komt alle dank toe. En blijf dit ook laten zien naar de mensen om je heen, Net zolang tot zij ook zien dat Hij de Koning is.

 

God is bij je, Hij is in je midden en Hij wil Zijn troon vestigen op Zijn lied. Wil jij dat ook?

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom