"Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus." (1 Korinthe 2:16)

Paulus wordt aan het eind van het tweede hoofdstuk van de eerste Korinthebrief even ondubbelzinnig duidelijk. En kennelijk was er nogal wat kritiek gekomen op de preken van Paulus. En blijkbaar waren er ook mensen die niet geestelijk waren die wel een mening over de preken hadden. En eigenlijk is dat iets waar we ook nu nog steeds tegenaan lopen. Er zijn mensen die preken beoordelen, maar die ook mensen beoordelen naar menselijke maatstaven en niet naar geestelijke maatstaven. Ik weet niet hoe vaak jij al op die manier bent veroordeeld, maar het gebeurt nogal eens. En dan zegt Paulus dat natuurlijke mensen, het geestelijke niet kunnen beoordelen. Want het geestelijke is van God, en daar kan een natuurlijk mens nooit een oordeel over geven omdat ze het niet door zien. Maar als je geestelijk bent, dan kun je het geestelijke ook beoordelen.

En hier zit iets in dat heel rijk is en waar je misschien maar weinig, of in ieder geval te weinig gebruik van maakt. Paulus zegt namelijk dat wij (die in Christus zijn) de gedachten van Christus hebben. Ik weet niet of je het beseft, maar doordat de Geest van God in je woont, wonen dus ook Gods gedachten in jou. Waar jij dus in contact bent en blijft met Gods Geest, daar zullen Gods gedachten en overdenkingen, of nog sterker, Gods gezindheid ook in jou zijn. En daardoor heb jij de macht gekregen om dingen te doorzien.

Er zijn gaven van onderscheiding en dat zijn geen gaven die in je karakter zitten, het zijn die dingen die door Gods Geest in jou aanwezig zijn. Daardoor ben jij bij machte om geestelijk over Gods Woord na te denken. De natuurlijke mens kan onmogelijk de gedachten van God begrijpen. Het zijn dingen die geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien, zegt Paulus, maar aan ons is het geopenbaard. God spreekt niet alleen door Zijn Woord tot jou, maar ook door Zijn Geest. Soms worden ineens dingen duidelijk, soms valt het gewoon ineens open. Ik zit soms te schrijven en zeg dan achteraf: "Het kwam heel ergens anders uit dan dat ik dacht." Dat is wat de gedachten van Christus doen.

Als je niet in Christus bent zijn de dingen van God ten diepste dwaasheid, ze zijn niet te doorgronden, maar als je in Christus bent is dat anders geworden. Dat je Gods Woord verstaat heeft alles te maken met dat wat God in jou bekend maakt. Zonder geloof kun je ze zelfs niet leren kennen. Geloof is dan ook niet iets dat je eerst moet begrijpen, maar je moet het aanvaarden. En deze waarheid over jouw identiteit werkt in je hele leven door. Jij mag gebruik maken van de gedachten van Christus. Je mag er om vragen op het moment dat jij iets niet kunt doorzien en soms krijg je ineens dat doorzicht. In Christus heb jij de gedachten van Christus gekregen, jouw denken, jouw gezindheid is veranderd door Christus en Zijn Geest.

Gebed: Here Jezus, dank U wel dat ik Uw gedachten en Uw gezindheid heb ontvangen, daardoor kan ik zaken onderscheiden die ik als natuurlijk mens nooit zou kunnen. Ik dank U dat ik een geestelijk mens mag zijn en dat U mij dingen laat doorzien zodat ik inzicht heb op het moment dat ik het nodig heb.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu