Opwekking 458 - De Heer is hier in glorie en luister

 

De Heer is hier in glorie en luister.
De Heer is hier, verheerlijk zijn naam.
De Heer is hier, hosanna, hosanna.
De Heer is hier, verheerlijk zijn naam.

Want de Heer daalt neer in Sion
en Hij vestigt zijn troon op ons lied.
Laat zijn grootheid zien
en verhoog Hem,
totdat iedereen Hem ziet.

 

De Heer is hier. Hij is in ons midden. Hij is bij ons. Hij is in ons midden, vol glorie en luister. Als God zo in je midden is, dan is Hij dichtbij. God wil in jouw midden komen in jou midden zijn. Verheerlijk de naam van God. Hij is immers in je midden. Waar je ook bent, Hij is er. Daar mag je op vertrouwen.

 

Prijs de Naam van God hierom. Prijs Hem als dank omdat Hij altijd bij je is. Op jouw lied zal Hij dan Zijn troon vestigen. In jouw danklied maakt Hij zich Koning. Hij zet Zijn troon neer, daar waar jij Hem verheerlijkt. Daar wil Hij zijn. Verheerlijk de naam van God iedere dag zodat Hij iedere dag Zijn troon kan vestigen in jouw lied. Dat Hij elke dag Koning kan Zijn in jouw lied.

 

Laat zien aan de wereld hoe groot God is, laat zien dat Hij de Koning van jouw hart is, dat Hij de Koning van jouw lied is. Verhoog Hem ook. Verhoog Hem in je lied, verhoog Hem in je dank. Stop daar niet mee. Hem komt alle dank toe. En blijf dit ook laten zien naar de mensen om je heen, Net zolang tot zij ook zien dat Hij de Koning is.

 

God is bij je, Hij is in je midden en Hij wil Zijn troon vestigen op Zijn lied. Wil jij dat ook?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom