Opwekking 457 - Kom prijs de Heer

 

Kom prijs de Heer
al gij knechten van de Heer,
die staan des nachts
in het huis van de Heer.
Kom prijs de Heer
al gij knechten van de Heer
en prijs zijn heil'ge naam.

 
Zing voor de Koning,
want Hij is waardig.
Kom zing je vreugdelied
tot eer van Hem.
Kom voor zijn aangezicht,
dien Hem met vreugde;
breek uit in luid gejuich.

 
Prijs de Heer, de knechten van de Heer. Jij bent een knecht van God. Een dienstknecht om in Zijn huis te dienen. Om in Zijn plan te dienen.
Hij heeft jou geroepen om Zijn kind te zijn. Daarmee ben jij een dienstknecht van de allerhoogste God. Hij heeft jouw uitgekozen om Zijn dienstknecht te zijn. Hij heeft jou uitgekozen om met jou te werken als Zijn dienstknecht.
Prijs de Naam van de Heer. Jij bent een knecht van God, jij werkt in Gods plan en Hij stuurt jou aan. Prijs daarom de Naam van de Heer.
 
Dien je Koning. Heb je Koning lief. In Zijn plan mag jij dienen. Jij hebt een plan gekregen bij de Koning. De grootste Koning.
Zing voor Hem. Hij is het waardig om dat te ontvangen. Hij geeft je zoveel. Maak maar een vreugde lied voor Hem. En dien Hem met vreugde! Wees blij in de Heer. Prijs Hem om wie Hij is.
En breek uit in luid gejuich. Juich voor de Koning. Wanneer heb jij voor de Koning gejuicht? Hoe vaak juichen we voor iets anders dan Koning Jezus?
Koning Jezus geeft je zoveel, Hij gaf Zichzelf voor jou, jij mag in Zijn plan dienen. Juich daarvoor. Breek uit in luid gejuich. Laat maar horen wie jij dient en voor wie jij juicht!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom