"En Hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten." (Markus 9:29)

Je zou zeggen dat Jezus, na Zijn verheerlijking op de berg, toch wel even wat tijd nodig zou hebben om van deze ervaring bij te komen. Maar die tijd wordt Hem niet gegund en daarbij blijkt ook dat de ervaring op de berg Hem niet uit evenwicht bracht. Het bracht Hem ook niet uit Zijn afhankelijke houding met Zijn Vader. Ook als Hij beneden aan de berg komt, blijft de intense relatie met Zijn Vader de basis van waaruit Hij handelt. Maar Zijn discipelen blijken nog niet te begrijpen dat ook zij alleen vanuit afhankelijkheid de dingen kunnen doen die God hen te doen geeft.

Jezus komt van de drie discipelen de berg af, en gelijk onderaan de berg is er tumult. Het vreemde is dat het niet in eerste instantie blijkt te gaan om een vader met een demonisch bezeten jongen, maar het gaat eerst over de twistgesprekken met de schriftgeleerden. Blijkbaar waren de negen achtergebleven discipelen in het nauw gekomen toen de kerkleiders zagen dat ze als discipelen van Jezus de vader met zijn zoon niet konden helpen. Er was een vader bij hen gekomen met zijn zoon en die werd zo door de duivel bezet dat je voor zijn leven moest vrezen. En de discipelen konden er niets aan veranderen.

Het begint voor ons vandaag wel met dezelfde vraag als voor de discipelen. Geloven wij, geloof jij, dat in de Naam van Jezus wij de macht hebben over elke demon? Ja, ook nu! God is niet veranderd, maar ook satan is namelijk niet veranderd, hooguit is hij wat slimmer geworden. Daar waar wij alles bij de psychische wetenschap hebben neergelegd alsof iemand alleen nog maar psychisch ziek kan zijn, daar vergeten wij meestal nogal eens om geestelijk naar de problemen te kijken. 

De discipelen doorzagen hier wel het probleem, maar de demon liet zich niet wegsturen. Ik weet hoe het voelt als je een demon wil wegsturen die niet wil. Dat is frustrerend, dat maakt dat als je niet uitkijkt, je in eigen kracht wat gaat proberen. Met geweld, met geschreeuw of op welke manier dan ook. Maar dit werkt nooit. Elke demon vindt het prachtig als wij onze krachten op deze manier verspillen. En dan die schriftgeleerden. Ook dat is tegenwoordig echt niet anders. Nette kerkmensen of kerkleiders die je veroordelen omdat je gelooft dat satan nog steeds invloed heeft op mensen. Toch is de boodschap van Jezus echt niet alleen voor de tijd van toen.

Dit is de les voor de discipelen en voor ons: Alleen door bidden en vasten zal dit soort demonen het veld ruimen. Het is geen methode, maar het gaat hier om de houding. Daar waar satan gebieden van iemands leven overneemt, daar is hij slechts in de Naam van Jezus te verdrijven. Alleen totale afhankelijkheid van God is het antwoord. Dan zal de religie zwijgen en satan vluchten. Niets kan er op dit gebied in eigen kracht. Het is zelfs levensgevaarlijk! Maar in totale afhankelijkheid is het God Die Zelf Zijn macht door discipelen van toen en nu toont. Satan hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Gebed: Jezus, U bent mijn Heer en ik onderwerp mijzelf helemaal aan U. Niet mijn kracht, maar Uw kracht door mij heen zal mij de overwinning op elke demon geven. Uw Koninkrijk zal zichtbaar worden als ik afhankelijk ben van U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu