"En Hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten." (Markus 9:29)

Je zou zeggen dat Jezus, na Zijn verheerlijking op de berg, toch wel even wat tijd nodig zou hebben om van deze ervaring bij te komen. Maar die tijd wordt Hem niet gegund en daarbij blijkt ook dat de ervaring op de berg Hem niet uit evenwicht bracht. Het bracht Hem ook niet uit Zijn afhankelijke houding met Zijn Vader. Ook als Hij beneden aan de berg komt, blijft de intense relatie met Zijn Vader de basis van waaruit Hij handelt. Maar Zijn discipelen blijken nog niet te begrijpen dat ook zij alleen vanuit afhankelijkheid de dingen kunnen doen die God hen te doen geeft.

Jezus komt van de drie discipelen de berg af, en gelijk onderaan de berg is er tumult. Het vreemde is dat het niet in eerste instantie blijkt te gaan om een vader met een demonisch bezeten jongen, maar het gaat eerst over de twistgesprekken met de schriftgeleerden. Blijkbaar waren de negen achtergebleven discipelen in het nauw gekomen toen de kerkleiders zagen dat ze als discipelen van Jezus de vader met zijn zoon niet konden helpen. Er was een vader bij hen gekomen met zijn zoon en die werd zo door de duivel bezet dat je voor zijn leven moest vrezen. En de discipelen konden er niets aan veranderen.

Het begint voor ons vandaag wel met dezelfde vraag als voor de discipelen. Geloven wij, geloof jij, dat in de Naam van Jezus wij de macht hebben over elke demon? Ja, ook nu! God is niet veranderd, maar ook satan is namelijk niet veranderd, hooguit is hij wat slimmer geworden. Daar waar wij alles bij de psychische wetenschap hebben neergelegd alsof iemand alleen nog maar psychisch ziek kan zijn, daar vergeten wij meestal nogal eens om geestelijk naar de problemen te kijken. 

De discipelen doorzagen hier wel het probleem, maar de demon liet zich niet wegsturen. Ik weet hoe het voelt als je een demon wil wegsturen die niet wil. Dat is frustrerend, dat maakt dat als je niet uitkijkt, je in eigen kracht wat gaat proberen. Met geweld, met geschreeuw of op welke manier dan ook. Maar dit werkt nooit. Elke demon vindt het prachtig als wij onze krachten op deze manier verspillen. En dan die schriftgeleerden. Ook dat is tegenwoordig echt niet anders. Nette kerkmensen of kerkleiders die je veroordelen omdat je gelooft dat satan nog steeds invloed heeft op mensen. Toch is de boodschap van Jezus echt niet alleen voor de tijd van toen.

Dit is de les voor de discipelen en voor ons: Alleen door bidden en vasten zal dit soort demonen het veld ruimen. Het is geen methode, maar het gaat hier om de houding. Daar waar satan gebieden van iemands leven overneemt, daar is hij slechts in de Naam van Jezus te verdrijven. Alleen totale afhankelijkheid van God is het antwoord. Dan zal de religie zwijgen en satan vluchten. Niets kan er op dit gebied in eigen kracht. Het is zelfs levensgevaarlijk! Maar in totale afhankelijkheid is het God Die Zelf Zijn macht door discipelen van toen en nu toont. Satan hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Gebed: Jezus, U bent mijn Heer en ik onderwerp mijzelf helemaal aan U. Niet mijn kracht, maar Uw kracht door mij heen zal mij de overwinning op elke demon geven. Uw Koninkrijk zal zichtbaar worden als ik afhankelijk ben van U.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu