Opwekking 450 - Jezus regeert op Zijn eeuwige troon

 

Jezus regeert
op zijn eeuwige troon.
Hij is de Heer.
Hij bracht in de wereld
het licht van Gods Zoon.
Hij is de Heer.
Als Koning verheerlijkt;
zijn werk is volbracht.
Hij is de Heer.
Hij troont in ons midden
en toont ons zijn kracht.
Hij is de Heer.

 

refrein:
Laat uw kracht zien, almachtig God.
Laat uw kracht zien, almachtig God.
O, God.

 

Uw boodschap geeft hoop
aan een wereld die breekt.
U bent de Heer.
Verlossing en trouw
door het woord dat U spreekt.
U bent de Heer.
Wij vragen geen rijkdom,
maar dragen het kruis.
U bent de Heer.
O, breng als erfdeel
de dwalenden thuis.
U bent de Heer.


Jezus regeert op Zijn eeuwige troon omdat Hij Heer is. Omdat Hij het licht in de wereld bracht is Hij Heer. Hij is in ons midden en laat ons Zijn kracht zijn. Hij is de Heer. Hij overwon en daarom is Hij ook echt Heer.

Hij is Heer en laat Zijn kracht zien. Dit kan Hij omdat Hij Heer is. Zijn kracht laat Hij zien in Zijn werk dat Hij volbracht heeft, Hij laat Zijn kracht zien in wie Hij is, in Zijn regeren, in het aanwezig zijn, in jou. 


Zijn kracht zie je ook in de boodschap die Hij heeft voor jou, voor mij voor de mensen om je heen. Een boodschap voor een wereld dat overhoop ligt, een boodschap voor mensen die gebroken zijn. Heb jij zulke mensen al de hoopvolle boodschap verteld en doorgegeven? Juist de mensen die hoop nodig hebben wachten op een boodschap van hoop. Op een boodschap van verlossing en trouw. 

 

Ga deze week eens op pad om aan iemand de boodschap van hoop te brengen. Je zult tot zegen zijn voor die persoon! 
De wereld in gaan met een boodschap voor de wereld die breekt is misschien helemaal niet makkelijk. Maar het is ons verlangen om het kruis te dragen. Het kruis van verlossing en hoop dat we mogen vertellen, Is het jouw verlangen a geworden om het kruis te dragen? Jezus nam letterlijk het kruis op zich zodat wij het kruis uit kunnen dragen met een hoopvolle boodschap om mensen die ver af waren weer terug te brengen. 

 

​Het kruis dragen zal je rijkdom worden. Het zal misschien niet altijd makkelijk zijn, maar dat heeft God ons ook niet beloofd. Maar niet makkelijk, betekend nog niet dat het niet leuk of dat je het erg zwaar zult krijgen. Want met God aan je zij, heb je altijd een avontuur! 


Ga vandaag eens op weg met het kruis van Jezus, en je zult zien wat het zal doen in deze wereld! Het hoeft niet direct groot, je mag ook klein beginnen. Vraag maar aan God op welke manier jij het kruis mag dragen en uitdragen zodat het andere mensen tot een zegen zal zijn. 
Je zult zien welke kracht God zal laten zien! Gods kracht doet wonderen. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom