Opwekking 44- Geprezen zij de Heer

 

Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.

 
Refrein:
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn
hand begon. Halleluja.
Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.
 
Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
 
Refrein
 
Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.
 
Refrein
 

Dit lied is een lofzang voor God. Een lied om Hem te prijzen voor wat Hij doet en wat Hij al gedaan heeft.

God is een God van ontferming, van troost, van vergeving en van overwinning. God is een God die echt God is!
God is ook een God die alles in de hand heeft. Alles wat hier op aarde gebeurt, alles wat jij doet, wat er op school gebeurd of op je werk en vul maar in. God heeft de touwtjes in handen, HIJ heeft de controle. Maar God is ook een God die het werk niet zal loslaten wat Hij in je begonnen is. Als God eenmaal iets begonnen is in jou leven – al merk je het nu misschien nog niet – dan zal Hij het niet loslaten. Onze overwinnende God zal het werk vasthouden.
Hoe zie jij dit in je leven? Wie heeft er in jouw leven de touwtjes in handen? God of jij? Geef jij God de kans om het werk in je af te maken? Geef je Hem de ruimte?
 
God heeft overwonnen. En door Zijn overwinning is de schauduw van de nacht verdewenen. Alle schaduw die er in je leven kan spelen, zijn overwonnen. Ga in de overwinning van Jezus staan, Hij is Heer over je leven, niet de schaduwen in je leven. Want die zijn overwonnen, al kunnen er schaduwen zijn in je leven.
Maar in de schaduwen die er kunnen zijn, is Jezus met het licht van het kruis. Hij zet ons in dat licht neer. En dat licht, dat richt ons op. Altijd weer.
 
Geprezen is de Heer, want Hij heeft alles in de hand, en zal het niet loslaten, Geprezen is de Heer, want Hij heeft overwonnen. Geprezen is de Heer, want Hij is het licht en brengt het licht. Welke schaduw er ook kan zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom