Opwekking 44- Geprezen zij de Heer

 

Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.

 
Refrein:
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn
hand begon. Halleluja.
Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.
 
Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
 
Refrein
 
Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.
 
Refrein
 

Dit lied is een lofzang voor God. Een lied om Hem te prijzen voor wat Hij doet en wat Hij al gedaan heeft.

God is een God van ontferming, van troost, van vergeving en van overwinning. God is een God die echt God is!
God is ook een God die alles in de hand heeft. Alles wat hier op aarde gebeurt, alles wat jij doet, wat er op school gebeurd of op je werk en vul maar in. God heeft de touwtjes in handen, HIJ heeft de controle. Maar God is ook een God die het werk niet zal loslaten wat Hij in je begonnen is. Als God eenmaal iets begonnen is in jou leven – al merk je het nu misschien nog niet – dan zal Hij het niet loslaten. Onze overwinnende God zal het werk vasthouden.
Hoe zie jij dit in je leven? Wie heeft er in jouw leven de touwtjes in handen? God of jij? Geef jij God de kans om het werk in je af te maken? Geef je Hem de ruimte?
 
God heeft overwonnen. En door Zijn overwinning is de schauduw van de nacht verdewenen. Alle schaduw die er in je leven kan spelen, zijn overwonnen. Ga in de overwinning van Jezus staan, Hij is Heer over je leven, niet de schaduwen in je leven. Want die zijn overwonnen, al kunnen er schaduwen zijn in je leven.
Maar in de schaduwen die er kunnen zijn, is Jezus met het licht van het kruis. Hij zet ons in dat licht neer. En dat licht, dat richt ons op. Altijd weer.
 
Geprezen is de Heer, want Hij heeft alles in de hand, en zal het niet loslaten, Geprezen is de Heer, want Hij heeft overwonnen. Geprezen is de Heer, want Hij is het licht en brengt het licht. Welke schaduw er ook kan zijn.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom