Opwekking 441 - De kracht van Jezus is wondergroot

 

De kracht van Jezus is wondergroot.
Alles werd weer nieuw
toen Hij stierf voor mij.
De Zoon van God stond op uit de dood.
Hij overwon en kocht mij vrij.

 
Hoofdsieraad in plaats van as.
Vreugde-olie in plaats van rouw.
Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest.
Een planting des Heren tot zijn verheerlijking.

 
Toen Jezus stierf voor jou en jij God erkende als jouw God, werd alles nieuw, Toen Jezus op stond uit de dood, heeft Hij jou vrijgekocht. Op het moment dat Jezus opstond uit de dood was alles overwonnen. Hierdoor kun jij nu vrij zijn.
 
Dit lied gaat over Jesaja 61. Toen jij God aannam als jouw God, kwam de Geest van God op jou, Hij heeft jou een taak gegeven om de blijde boodschap te vertellen, om mensen te helpen die een gebroken hart hebben en vrijlating uit te roepen voor degene die gebonden zitten, maar ook om alle treurenden te troosten. En hierin is ook een taak. Kijk maar naar Jesaja 61:3. Om de treurenden iets te geven wat zij nodig hebben. En dat wat jij hen moet bieden is een sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van benauwdheid.
Maar ook Gods boodschap uit te delen om Hem te verheerlijken.
 
Als je dit doet, dan zal er gebeuren wat er in vers 4 staat: Dan zullen  de verwoeste plaatsen, de mensen die verdriet hebben, gebroken zijn, die zullen weer heropbouwen, ze zullen zich weer oprichten en de woestenij in hen, zal vernieuwd worden.
Dit is hoe God werkt. God werkt ook door mensen heen, en wat jij anderen te bieden hebt zal tot zegen zijn omdat God jou gezegend heeft.
 
Als jij iemand bent die een dit nodig hebt van iemand anders, mag je weten dat als God jou vrijkocht, dat Hij jou zal geven wat in dit lied staat. En je mag je vasthouden aan wat er in vers 4 staat. Je mag vertrouwen dat je weer opgericht zult worden, dat jouw woestenij vernieuwd zal worden.
God maakte nieuw toen Hij stierf voor jou, maar Hij zal ook nieuw maken wat nu nog kapot is en wat nu nog woestenij is. Hij geeft jou een lofgewaad in plaats van benauwdheid, een sieraad in plaats van as, en vreugdeolie in plaats van rouw.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom