Opwekking 441 - De kracht van Jezus is wondergroot

 

De kracht van Jezus is wondergroot.
Alles werd weer nieuw
toen Hij stierf voor mij.
De Zoon van God stond op uit de dood.
Hij overwon en kocht mij vrij.

 
Hoofdsieraad in plaats van as.
Vreugde-olie in plaats van rouw.
Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest.
Een planting des Heren tot zijn verheerlijking.

 
Toen Jezus stierf voor jou en jij God erkende als jouw God, werd alles nieuw, Toen Jezus op stond uit de dood, heeft Hij jou vrijgekocht. Op het moment dat Jezus opstond uit de dood was alles overwonnen. Hierdoor kun jij nu vrij zijn.
 
Dit lied gaat over Jesaja 61. Toen jij God aannam als jouw God, kwam de Geest van God op jou, Hij heeft jou een taak gegeven om de blijde boodschap te vertellen, om mensen te helpen die een gebroken hart hebben en vrijlating uit te roepen voor degene die gebonden zitten, maar ook om alle treurenden te troosten. En hierin is ook een taak. Kijk maar naar Jesaja 61:3. Om de treurenden iets te geven wat zij nodig hebben. En dat wat jij hen moet bieden is een sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van benauwdheid.
Maar ook Gods boodschap uit te delen om Hem te verheerlijken.
 
Als je dit doet, dan zal er gebeuren wat er in vers 4 staat: Dan zullen  de verwoeste plaatsen, de mensen die verdriet hebben, gebroken zijn, die zullen weer heropbouwen, ze zullen zich weer oprichten en de woestenij in hen, zal vernieuwd worden.
Dit is hoe God werkt. God werkt ook door mensen heen, en wat jij anderen te bieden hebt zal tot zegen zijn omdat God jou gezegend heeft.
 
Als jij iemand bent die een dit nodig hebt van iemand anders, mag je weten dat als God jou vrijkocht, dat Hij jou zal geven wat in dit lied staat. En je mag je vasthouden aan wat er in vers 4 staat. Je mag vertrouwen dat je weer opgericht zult worden, dat jouw woestenij vernieuwd zal worden.
God maakte nieuw toen Hij stierf voor jou, maar Hij zal ook nieuw maken wat nu nog kapot is en wat nu nog woestenij is. Hij geeft jou een lofgewaad in plaats van benauwdheid, een sieraad in plaats van as, en vreugdeolie in plaats van rouw.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom