"Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam, en leidt ze naar buiten." (Johannes 10:3)

Wat is eigenlijk de bedoeling van geloven? En als je een schaap bent van de Goede Herder, is het dan goed? Twee vragen die er vandaag even toe doen. Want voordat Jezus uit gaat komen wie Hij is, valt er eerst nog iets anders op. Je kunt dit hoofdstuk natuurlijk vast invullen en je uitleg in je hoofd al klaar hebben. Maar misschien dat er dan toch nog even een verrassing in zit. Want als je maar in de schaapskooi bent bij Jezus, dan is het goed. Maar dat is maar de vraag.

Voordat Jezus gaat vertellen dat Hij de Goede Herder is, gaat Hij eerst vertellen wat er in de vroege ochtend gebeurt bij de schaapskooi. De dieven en rovers zijn buiten gebleven en de schapen zijn in de schaapskooi. En ik hoop dat je vannacht goed geslapen hebt en je met Psalm 3 kon zeggen: "Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust." Dat is eigenlijk 's avonds naar bed gaan in de wetenschap dat je een schaap van de Goede Herder bent. Maar wat gebeurt er 's morgen vroeg bij de schaapskooi?

De herder komt bij de schaapskooi aan. Meestal waren er meerdere kudden in de schaapskooi en er waren dus ook meerdere herders. En één van die herders had de wacht bij de deur. Jezus noemt hem de deurwachter. Hij was niets anders dan de herder die in de opening van de omheining zat en de ingang bewaakte. Hij hield de schapen binnen, ongewenste gasten buiten. We hoeven hem niet een plaats te geven in de kerk van nu, dat doet Jezus ook niet en dit is onmogelijk om te doen omdat er ook andere kudden waren van andere herders.

En dan komt de herder bij de deur en hij mag naar binnen. Hij is een herder. En zo komt ook Jezus bij Zijn schapen. Zo komt Jezus bij degenen die naar Zijn stem luisteren. Dat is wel de vraag voor vandaag: Luister jij naar de stem van Jezus. Als Jezus zegt: We gaan naar links, dan ga je ook naar links. Als Hij zegt dat we blijven waar we nu zijn, dan blijf je daar ook, of ga je liever je eigen gang? Maar de vraag daarbij is wat de herder komt doen bij de schaapskooi? 

Hij roept zijn schapen en neemt hen mee naar buiten. Dat komt Jezus telkens doen. Jezus zegt namelijk niet: Nu geloof je in Mij, nu ben je een schaap van Mij, blijf nu maar lekker in de schaapskooi zitten tot je leven voorbij is en dan mag je de hemel binnen. Jezus zegt vandaag: "Kom, we gaan de wijde wereld in, kom achter Mij aan." En schaap gaat namelijk met zijn herder mee, overal heen waar de herder heen wil. We hebben namelijk een taak in deze wereld. Een echt schaap natuurlijk niet, maar wij wel. En al die plaatsen waar Jezus je wil brengen, daar vind je eten. Daar waar jij een zegen bent in de Naam van Jezus. Daar haal jij ook je voedsel uit. De enige vraag is: Wil jij met Jezus mee, de schaapskooi uit, de wereld in?

Gebed: Here Jezus, ik ben soms een koppig schaap, dat niets wil dan lekker warm bij elkaar blijven. Maar ik kies ervoor om met U mee te gaan, de wereld in om een zegen te zijn.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren
19 mei 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Zwijgen over Jezus uit angst

Thema: Lijdenstijd

"En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden." (Johannes 12:42)

Als je de Evangeliën doorleest lijkt het erop dat er bijna niemand was die in Jezus geloofde. Toch is het de schijn die bedriegt en daarbij is het ook wel lastig hoe woordkeuzes in de Bijbel soms worden gebruikt. Als we lezen dat het hele land achter Jezus aanliep, betekent dat niet dat er niemand meer was die dat niet deed. Alsof het hele werk stil zou liggen als Jezus in de buurt was. De woorden die gebruikt worden geven aan dat het om een grote hoeveelheid mensen gaat die achter Jezus aanliepen. Het is net zoals we nu zeggen dat een heel dorp uitloopt bij een brand, maar tegelijk betekent dat niet dat iedereen bij die brand is. Zo is het dan dus ook met woorden die er op lijken dat niemand in Jezus gelooft. Dat blijkt ook wel als je gewoon even verder leest in het Evangelie.

Na de uitspraak over de profetie van Jesaja waardoor de Joden niet konden geloven omdat hun ogen gesloten werden komt namelijk een opmerkelijk, maar ook pijnlijk gevolg. Want ineens staat er: "En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden." Er zijn dus leiders, en waarschijnlijk zijn dit kerkelijke leiders die een belangrijke rol in de synagoge hadden, die wel in Jezus geloofden. Maar het oordeel dat Johannes daarover velt is niet erg moedgevend. Er waren er die in Jezus geloofden, maar die de eer van mensen meer lief hadden dan de eer van God. Dat zijn stevige woorden, maar het laat wel zien wat het met Jezus gedaan moet hebben. Want omwille van de mensen kwamen ze niet voor Hem uit, maar deden ze dus alsof ze Hem niet geloofden.

Zeker als het ook nog eens leiders in de synagoge waren, dan zijn zij die leiding moeten nemen en Jezus ook nog eens geloofden, nu bezig om het tegendeel tot stand te brengen. En zeker, de maatregelen van de Farizeeën zullen niet mals zijn geweest, maar ontkennen wat je gelooft, daarmee laat je Jezus in de kou staan. Ook dit moest Jezus lijden. Ook van hen die de boodschap van redding een plaats konden geven in de synagoge. Zou hun geloof dan ook niet echt zijn geweest? Ze hadden de eer van mensen liever dan de eer van God, is dat een oordeel dat ook hun geloof aanging? Eigenlijk staat er dat ze liever de zegen van mensen wilden, dan de zegen van God. 

Laten we maar even stoppen met er achter zien te komen wat er precies gebeurde, misschien staat deze situatie wel dichterbij onszelf dan we graag zouden willen. Want geloven in Jezus en toch bang zijn voor reacties. En misschien zelfs wel bang voor reacties van geestelijk leiders op het moment dat je ziet dat wat ze verkondigen maar een gedeelte van de waarheid is, maar als je er iets van zegt raak je je plaats kwijt. En dan kunnen we dat ook nog wel camoufleren met iets als: Maar als je het zo doet heb je in ieder geval nog invloed. En zeker, er zijn bijzaken waarbij je het niet op de spits moet drijven, maar als het om fundamentele zaken gaat als Jezus Die Koning en Heer is, als het gaat om het Koninkrijk van God, waar wil je dan staan? Ik herinner mij dat ik eens gevraagd werd voor drie preekbeurten in een gemeente waarbij ik zeker wist dat als ik voluit Jezus en het Koninkrijk zou preken, dat dit niet geaccepteerd zou worden. Tijdens het gesprek bleek een bepaalde vrijzinnigheid waarbij God niet eens meer een persoon was, maar een denkbeeld van mensen. Ik ben heel eerlijk geweest en een paar keer gevraagd of men het zeker wist dat ik zou komen preken. Ja, het was heel zeker en verder maakte het niet uit, alles was goed. De eerste twee preken waren behoorlijk Koninkrijksgericht en dat ging nog aardig. Maar bij de laatste preek heb ik voluit Jezus gepreekt en daarna kwam er nooit meer een uitnodiging.

Soms weet je dat dit het gevolg is. Maar het gaat om Jezus en Zijn Koninkrijk, als je dat uit angst niet meer brengt, dan zit je op hetzelfde spoor als de leiders waarover het hier gaat. Uit eigen ervaring weet ik hoe ingewikkeld dit kan zijn, maar wil je dat Jezus aandoen? Afwijzing van Jezus uit angst, dingen die je dan maar niet meer zegt, omdat je de reactie weet en daardoor afbreuk doet aan de boodschap van het Evangelie. Laten we er gewoon scherp op zijn en laten we elkaar bemoedigen en aansporen om door te zetten, ook als er weerstand is.

Gebed: Heer, de omstandigheden kunnen zo lastig zijn om voor U en Uw Koninkrijk uit te komen, vergeef mijn momenten van zwakte en leer mij, in liefde, voluit voor Uw Naam te staan.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu