Opwekking 439 - Machtig is de Naam van de Heer

 

Machtig is de naam van de Heer.
Machtig is de naam van de Heer.
Machtig is de naam van de Heer, mijn God.
 
Refrein:
De naam van de Heer is
als een toren;
een veilige schuilplaats
voor wie Hem dient
 
Heilig is de naam van de Heer.
Heilig is de naam van de Heer.
Heilig is de naam van de Heer, mijn God.
 
Ere zij de naam van de Heer.
Ere zij de naam van de Heer.
Ere zij de naam van de Heer, mijn God.

 
Vandaag gaat het over de Naam van God. De Naam van God is machtig en heilig. Maar de Naam van de Heer is ook als een toren. Een sterke toren die niet omvalt. De toren is een veilige schuilplaats voor jou. Een veilige schuilplaats waar je kunt schuilen omdat je Hem dient.

Het is bijzonder dat in de Naam van de Heer een schuilplaats is voor degene die Hem dienen. Een schuilplaats is een plaats waar bescherming is, waar beschutting is voor datgene wat op je af komt. De schuilplaats van God is een plek waar je mag wonen. Het is tegelijk ook een plek waar je heen moet gaan als je moet schuilen voor wat er op je af komt in deze wereld. Daar in de schuilplaats, in de Naam van de Heer is het veilig. Dat maakt de Naam van de Heer zo machtig en heilig. Je hoeft er alleen maar op te vertrouwen. De Naam van de HEER is JWHW en dat betekent: Ik zal er zijn zoals Ik er ben. Zo veilig is deze schuilplaats dus: Het is de HEER, die er werkelijk is en waar jij veilig bent als je er schuilt.
 
Eer hierom de Naam van de Heer. Het is de Naam waaronder je mag schuilen, waar een plek voor jou is.
De Naam van God is nog zoveel meer dan machtig en heilig Bedenk vandaag eens wat voor jou de Naam van God betekent. Wat het voor jou persoonlijk betekent.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom