Opwekking 36 - Roep Mij toch aan

 

Roep Mij toch aan
en Ik zal u voortaan
grote en machtige dingen
doen zien, waarvan gij niet weet.

 
Hoe vaak spreek jij tot God? Hoe vaak roep jij God aan? Grote kans dat je dat best vaak doet. En dat is goed, blijf dat vooral doen. Maar hoe vaak luister je echt naar wat God tegen je terug te zeggen heeft? Als je tot God praat, dan wil God ook iets tegen je terug zeggen. Hoe vaak geef jij Hem hier de gelegenheid voor?

Dit lied komt uit Jeremia 33. Het is letterlijk het derde vers. Als je God aanroept dan zal Hij je grote dingen bekend maken. Maar stel dat je God al vaak hebt aangeroepen, maar je hebt van het tweede deel van dit vers nog nooit iets gemerkt. Begin dan eens met luisteren naar wat God tegen je te zeggen heeft. Als je niet bereid ben om te luisteren, hoe kan God jou dan grote dingen bekend maken?
 
Maar het kan ook zijn dat je juist wel luistert naar God. Maar dat je nog niet hebt gehoord welke grote en onbegrijpelijke dingen Hij jou bekent gaat maken. Onthoud dan dat dit ook een belofte is voor jou. Hij gaat jou nog grote dingen bekendmaken die jij nog niet weet. God weet het al. Hij heeft Zijn plan al klaar liggen. Er zal een moment komen dat Hij het je bekend maakt. Misschien wel stap voor stap, en begint het met de kleine dingen, misschien ook in een grote stap. God heeft de tijd ervan in Zijn hand, en tot het moment is gekomen dat het je bekend geworden is mag je op deze belofte vertrouwen en in geloven.
 
Luister vandaag eens naar Gods stem, naar wat Hij je vandaag wilt zeggen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom