"Maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel." (Johannes 2:16b)

Als je dacht dat Jezus altijd uiterst liefdevol reageert, dan heb je dat toch in ieder geval mis. Jezus blijkt ook op een andere manier te kunnen reageren. Zo heftig zelfs dat Hij een zweep neemt en het tempelplein in een paar klappen schoonveegt. En je ziet het voor je: Jezus stampt over het tempelplein, gooit alle geldpotten van de wisselaars om, Hij pakt een tafel vast en gooit die ondersteboven. En zo veegt Hij meter voor meter het hele tempelplein schoon. En toen werd het even stil...

Nou ja, stil, meer ontzetting waarschijnlijk van wat er gebeurde en de Joden accepteren dit dan ook echt niet. Waar haalt U het recht vandaan? Jezus windt er geen doekjes om. Hij is duidelijk en zegt: Maak het huis van Mijn Vader niet tot een huis van koophandel. Daar zit de pijn van Jezus. En niet alleen het huis van Zijn Vader, maar ook de dienst van de verzoening raakt het. Juist hier mag geen koophandel gedreven worden. Hier mag het geen markt zijn. De markt waar allerlei beesten worden aangeboden om deze vervolgens te offeren.

Wat gebeurt hier eigenlijk? Eigenlijk gebeurt er dit: Er wordt handel gedreven met de verzoening. Er zijn hier mensen op het tempelplein die een slaatje slaan uit de offerdienst. Alsof de verzoening te koop is. Alsof iemand die met zijn zonden bij God kwam, bij de ingang even een dier kon kopen om zo vervolgens van zijn schuld af te komen. En alsof de verzoening er was om er winst uit te halen. En daar raakt het de kern van de zaak.

En dat doen wij niet... Toch? Nou ja, hoeveel heb jij over om het goed te maken tussen jou en God? Het lijkt heel wat dat mensen een dier willen kopen om te offeren. Maar met geld kan alles wel te koop zijn, maar God wilde juist dat men iets van zichzelf zou geven. Een dier uit de kudde, een dier waar je aan gehecht was. Maar wat nog erger is: Hier wordt de dienst van de verzoening gebruikt om er zelf beter van te worden. 

Winst maken met het Evangelie. Eigenlijk is dat wat er gebeurt. Winst maken met Jezus, om door Jezus er zelf beter van te worden. Jezus en Zijn Evangelie voor jou karretje spannen om er beter van te worden of om je zin te krijgen. Jezus maakt er korte metten mee. Hij slaat alles omver. En welk teken Hij zal doen waaruit blijkt dat Hij er recht op heeft om dit te doen? Dit teken: Dat Hij Zijn lichaam in drie dagen dood zal laten gaan om daarna weer op te staan en te zeggen: Alles is betaald en verzoening ontvang jij om niets. En daarom mogen jij en ik niet beter worden van het Evangelie. Daarom mogen wij daar geen handel mee drijven. En neem je leven dan maar eens en bedenk op welke momenten jij beter wil worden van het Evangelie. In het huis van de Vader is alles genade!

Gebed: Vader, ook ik kan zo makkelijk het Evangelie of Uw Woord gebruiken om mijn zin te willen krijgen, om er zelfs beter van te worden. Leer mij alleen dat Uw genade genoeg is. En dat wat U om niets geeft, laat mij dat om niet uitdelen.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu