Opwekking 35 - Klapt in de handen, alle mensen

 

Klapt in de handen alle mensen
juicht God toe met een jubelstem.
Hosanna! Hosanna!
Juicht God toe met een jubelstem.
Prijst Hem! Prijst Hem!
Prijst God met een jubelstem.

 
Wat een feest is het als alle mensen klappen en God toejuichen met een jubelstem! Wat een prachtig geluid moet dat zijn als je dat hoort.
Waarom zou je God zoveel eer geven? In Psalm 47 staat waarom. Omdat de Heer de allerhoogste is, Hij is ontzagwekkend en een grote Koning over de aarde.
Omdat Jezus de allerhoogste is moeten wij Hem eren, klappen en juichen voor Hem. Allerhoogst betekent dat er niemand groter is, de allerhoogste is de grootste en de sterkste. En als Allerhoogste is Hij opgevaren naar de Hemel en is zit Hij aan de rechterhand van God. Letterlijk en figuurlijk heeft Hij de hoogste plaats gekregen.

Maar Hij is ook ontzagwekkend. Met wie God is, maakt dat Hij ontzagwekkend is. Wat maakt God zo ontzagwekkend? Omdat Hij zo groot is, zo machtig en zo krachtig. God heerst over jou en je leven, Hij heeft alle s in de hand. En alles bij elkaar maakt God zo ontzagwekkend.
Hij is Koning op de aarde geworden. Hij is gekroond met een doornenkroon, maar daarna heeft Hij de overwinningskroon gekregen. En met die overwinningskroon is Hij Koning over heel de aarde.
 
En hiervoor moet je voor Hem jubelen, zingen, juichen, prijzen en klappen. Doe dit voor God zodat het een ontzagwekkend geluid wordt. Je eerst een ontzagwekkend God, en die verdiend de allergrootste eer.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom