Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid

 

Tot zijn eer en heerlijkheid
riep Hij ons tot leven.
Om een open brief te zijn,
door Hemzelf geschreven.
Sprekend van zijn daden,
door zijn hand geleid.
Tekenen van genade,
tot zijn eer en heerlijkheid.

Tot zijn eer en heerlijkheid
delen wij zijn lijden.
Tranen die de grens van tijd
en ruimte overschrijden.
Wat door Hem volbracht is,
sterkt ons in de strijd.
Vult ons met verwachting,
tot zijn eer en heerlijkheid.

 

Tot zijn eer en heerlijkheid
scherpt Hij onze zwaarden.
Woorden van het koninkrijk,
dat Hij brengt op aarde.
Al wat was gebonden,
wordt door Hem bevrijd.
Zo zijn wij gezonden,
tot zijn eer en heerlijkheid.

 


Wil jij gezonden zijn om Gods eer en heerlijkheid op aarde te brengen? Dan moet je vandaag dit lied uit volle borst meezingen. Want dit is waar jij voor bestemd bent: Voor Gods eer en heerlijkheid. Je leven is bedoeld om een brief te zijn van Jezus. In wat je doet, ben jij de brief van Jezus op aarde. Eigenlijk ben jij het vijfde Evangelie. Als mensen om je heen geen Bijbel meer lezen, dan is wie jij bent, een stukje zichtbare Bijbel op aarde. En dat kost ook lijden, maar dat lijden is ook het lijden van Jezus. Lijden dat al volbracht is maar waar wij nog wel mee te maken hebben.

 

Door het lijden heen kijken we naar de toekomst die voor ons ligt. En tot die tijd zal Jezus onze zwaarden scherpen. Geen echte zwaarden, maar onze zwaarden van het gesproken Woord van Hem Zelf! Wij gaan de woorden spreken van het Koninkrijk dat Jezus brengt en dan zal wat gebonden is vrij worden en wat gebonden moet worden, ook daadwerkelijk gebonden zijn. Zo mogen wij op aarde Jezus vertegenwoordigen. En daardoorheen zal Zijn eer en heerlijkheid zichtbaar worden. Wij leven Jezus op aarde. Wij zijn vertegenwoordigers van het Lichaam waarvan Hij het Hoofd is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom