Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid

 

Tot zijn eer en heerlijkheid
riep Hij ons tot leven.
Om een open brief te zijn,
door Hemzelf geschreven.
Sprekend van zijn daden,
door zijn hand geleid.
Tekenen van genade,
tot zijn eer en heerlijkheid.

Tot zijn eer en heerlijkheid
delen wij zijn lijden.
Tranen die de grens van tijd
en ruimte overschrijden.
Wat door Hem volbracht is,
sterkt ons in de strijd.
Vult ons met verwachting,
tot zijn eer en heerlijkheid.

 

Tot zijn eer en heerlijkheid
scherpt Hij onze zwaarden.
Woorden van het koninkrijk,
dat Hij brengt op aarde.
Al wat was gebonden,
wordt door Hem bevrijd.
Zo zijn wij gezonden,
tot zijn eer en heerlijkheid.

 


Wil jij gezonden zijn om Gods eer en heerlijkheid op aarde te brengen? Dan moet je vandaag dit lied uit volle borst meezingen. Want dit is waar jij voor bestemd bent: Voor Gods eer en heerlijkheid. Je leven is bedoeld om een brief te zijn van Jezus. In wat je doet, ben jij de brief van Jezus op aarde. Eigenlijk ben jij het vijfde Evangelie. Als mensen om je heen geen Bijbel meer lezen, dan is wie jij bent, een stukje zichtbare Bijbel op aarde. En dat kost ook lijden, maar dat lijden is ook het lijden van Jezus. Lijden dat al volbracht is maar waar wij nog wel mee te maken hebben.

 

Door het lijden heen kijken we naar de toekomst die voor ons ligt. En tot die tijd zal Jezus onze zwaarden scherpen. Geen echte zwaarden, maar onze zwaarden van het gesproken Woord van Hem Zelf! Wij gaan de woorden spreken van het Koninkrijk dat Jezus brengt en dan zal wat gebonden is vrij worden en wat gebonden moet worden, ook daadwerkelijk gebonden zijn. Zo mogen wij op aarde Jezus vertegenwoordigen. En daardoorheen zal Zijn eer en heerlijkheid zichtbaar worden. Wij leven Jezus op aarde. Wij zijn vertegenwoordigers van het Lichaam waarvan Hij het Hoofd is.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom