"Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven" (Johannes 1:12)

De vraag van gisteren was wat jij met Jezus zou doen. Als je bedenkt dat de Schepper Zelf naar de aarde is gekomen om alles te herstellen wat jij en ik kapot maakten en Hij je vraagt: "Mag Ik je leven herstellen?" Eigenlijk is dat de hele boodschap van het Evangelie. En er zijn er die Hem echt hebben afgewezen. De Zijnen heeft wel betrekking op alle mensen, want we zijn door de schepping van Hem, maar bijzonder bedoelt Johannes natuurlijk het Joodse volk. Johannes schreef namelijk niet op het moment zelf, maar dat heeft hij pas 70 jaar later gedaan.

Wat doe jij dus met Jezus, Die Zichzelf op deze manier aanbiedt? Want Johannes heeft je wat te vertellen. Johannes zegt namelijk dat degenen die Jezus hebben aangenomen macht hebben gekregen om Gods kind te worden. Het gaat er vandaag dus niet om of jij een kind van God kunt worden. Het is een feit dat dit kan. Op het moment dat je Jezus aanneemt door het geloof, dan krijg je er de macht bij om Gods kind te worden. En dat woord 'macht' in het Grieks van de Bijbel is beter te vertalen met 'volmacht'.

Het is net zoals iemand jou een volmacht geeft om iets te doen. Als jij een volmacht krijgt om € 100,00 te halen, dan krijg je die op het moment dat jij die volmacht gekregen hebt. Zo is het ook hier. Als jij Jezus aanneemt dan krijg jij de volmacht erbij. Of eigenlijk is Jezus Zelf de volmacht dat je Zijn kind mag zijn. Hem aannemen in je leven betekent namelijk dat Jezus alles in jou gaat herstellen en dat op zo'n manier doet, dat God de Vader in jou Zijn kind Jezus ziet. En dan zegt God de Vader tegen jou: "Mijn kind! In jou heb Ik Mijn welbehagen."

Op het moment dat jij Jezus door het geloof hebt aangenomen dan ben jij in het bezit van die volmacht. Je kunt er voor kiezen om met die volmacht als een tobberige zondaar te gaan leven, maar je kunt er ook voor kiezen om die volmacht te gebruiken en te zeggen: "Op grond van deze volmacht neem ik mijn kindschap bij God ter hand en ik ga vanaf vandaag leven als Gods kind."

Het betekent niet dat je nooit meer de fout in gaat, maar wat je denkt, dat ben je. God vraagt niet om te kijken wie je was, maar God vraagt vandaag om je volmacht in Jezus te gebruiken om Zijn kind te worden en de zijn. Want degenen die in de Naam van Jezus geloven hebben de macht in handen gekregen. En alles wat herstelt moet worden in je leven, dat zal Jezus doen en jij mag leven als Gods kind. Nu hier op aarde en straks in de hemel. En hoe je leven er ook uitziet, dat bepaalt niet wie je bent, slechts wat je gelooft van Jezus bepaalt wie je bent.

Gebed: Here Jezus, ik dank U dat ik door het geloof de volmacht van U in handen heb gekregen om Gods kind te mogen zijn. En ik gebruik deze volmacht zodat niets mij zal verhinderen om als Uw kind te leven.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu