"Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven" (Johannes 1:12)

De vraag van gisteren was wat jij met Jezus zou doen. Als je bedenkt dat de Schepper Zelf naar de aarde is gekomen om alles te herstellen wat jij en ik kapot maakten en Hij je vraagt: "Mag Ik je leven herstellen?" Eigenlijk is dat de hele boodschap van het Evangelie. En er zijn er die Hem echt hebben afgewezen. De Zijnen heeft wel betrekking op alle mensen, want we zijn door de schepping van Hem, maar bijzonder bedoelt Johannes natuurlijk het Joodse volk. Johannes schreef namelijk niet op het moment zelf, maar dat heeft hij pas 70 jaar later gedaan.

Wat doe jij dus met Jezus, Die Zichzelf op deze manier aanbiedt? Want Johannes heeft je wat te vertellen. Johannes zegt namelijk dat degenen die Jezus hebben aangenomen macht hebben gekregen om Gods kind te worden. Het gaat er vandaag dus niet om of jij een kind van God kunt worden. Het is een feit dat dit kan. Op het moment dat je Jezus aanneemt door het geloof, dan krijg je er de macht bij om Gods kind te worden. En dat woord 'macht' in het Grieks van de Bijbel is beter te vertalen met 'volmacht'.

Het is net zoals iemand jou een volmacht geeft om iets te doen. Als jij een volmacht krijgt om € 100,00 te halen, dan krijg je die op het moment dat jij die volmacht gekregen hebt. Zo is het ook hier. Als jij Jezus aanneemt dan krijg jij de volmacht erbij. Of eigenlijk is Jezus Zelf de volmacht dat je Zijn kind mag zijn. Hem aannemen in je leven betekent namelijk dat Jezus alles in jou gaat herstellen en dat op zo'n manier doet, dat God de Vader in jou Zijn kind Jezus ziet. En dan zegt God de Vader tegen jou: "Mijn kind! In jou heb Ik Mijn welbehagen."

Op het moment dat jij Jezus door het geloof hebt aangenomen dan ben jij in het bezit van die volmacht. Je kunt er voor kiezen om met die volmacht als een tobberige zondaar te gaan leven, maar je kunt er ook voor kiezen om die volmacht te gebruiken en te zeggen: "Op grond van deze volmacht neem ik mijn kindschap bij God ter hand en ik ga vanaf vandaag leven als Gods kind."

Het betekent niet dat je nooit meer de fout in gaat, maar wat je denkt, dat ben je. God vraagt niet om te kijken wie je was, maar God vraagt vandaag om je volmacht in Jezus te gebruiken om Zijn kind te worden en de zijn. Want degenen die in de Naam van Jezus geloven hebben de macht in handen gekregen. En alles wat herstelt moet worden in je leven, dat zal Jezus doen en jij mag leven als Gods kind. Nu hier op aarde en straks in de hemel. En hoe je leven er ook uitziet, dat bepaalt niet wie je bent, slechts wat je gelooft van Jezus bepaalt wie je bent.

Gebed: Here Jezus, ik dank U dat ik door het geloof de volmacht van U in handen heb gekregen om Gods kind te mogen zijn. En ik gebruik deze volmacht zodat niets mij zal verhinderen om als Uw kind te leven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu