Opwekking 33 - Prijst God

 

Prijst God 
(Amazing Grace)


Nou.. dat is het dan voor vandaag. Prijst God.
Weet je wat de definitie van prijzen is? De definitie van prijzen is ‘bewondering uiten voor iemand’. Uit vandaag je bewondering voor God. Laat jouw bewondering zien aan God. Misschien is het goed om te bedenken wat jij bewondert in God. Bedenk eens wat jij echt als een bewondering ziet in God.
Als je dat hebt bedacht is het goed om te bedenken hoe jij dan jouw bewondering wil uiten naar God over de bewondering die je ziet in God. Ga daar mee aan de slag en prijs God op jouw manier zodat het jouw lofprijs wordt voor God.
 
Het is belangrijk om God te prijzen omdat Hij jou geschapen heeft om voor hem te leven en daar hoort Hem prijzen ook bij.
 
Misschien is het zo dat God prijzen niet vanzelfsprekend is in jou geval. Ik ken je niet, maar er kunnen situaties zijn waarin God prijzen moeilijk is. Misschien weet je helemaal niet waarvoor je God zou moeten prijzen omdat jou leven zo in de knoop zit, of weet je niet waarom je God moet prijzen omdat je niets van Hem ziet.

Als je in zo’n situatie zit of in een andere situatie waarin God prijzen moeilijk is, bedenk dan wat Hij al allemaal voor jou heeft gedaan, bedenk dan waarom God het waard is om geprezen te worden. Hij moet de eerste plek krijgen in je leven; Hij moet de eerste plek zijn in leven om Hem te prijzen. Niet je probleem moet groter zijn, maar God moet groter zijn in je leven. En als je Hem groter door Hem te prijzen in je leven, dan wordt je probleem of je situatie kleiner.
 
Prijs God vandaag voor wie Hij is!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom