"Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen deze drie keer juist gezegend!" (Numeri 24:10b)

Balak en Bileam, een verhaal dat heel vaak betrokken wordt op Bileam. Bileam luisterde half naar God, wilde aan de ene kant Balak blijkbaar wel helpen, maar na de ezel-affaire had hij zich toch wel behoorlijk bedacht. En we kunnen allerlei theorieën bedenken over Bileam, maar het is de vraag of we daarmee zoveel verder komen. Want natuurlijk was Bileam een occulte man. Hij was levensgevaarlijk. Balak had hem niet voor niets gevraagd om het volk van Israël te vervloeken.

We moeten beginnen om niet te onderschatten wat een vervloeking uitwerkt. Zodra er iemand wordt vervloekt, begint er in de geestelijke werkelijkheid om ons heen iets te gebeuren. En een vervloeking hoeft niet altijd de meest verschrikkelijke uitspraak te zijn. De kracht van negatieve, destructieve woorden is gigantisch. Het geeft satan alle ruimte om de gesproken vervloeking te gebruiken om grond in iemands leven in te nemen. We zien ook dat Noach zijn zoon vervloekt. Cham werd vervloekt en Kanaän is daardoor altijd onderdanig geweest aan Israël. We weten bij Noach niet welke geest achter zijn uitspraak zat, ook God kan een vloek gebruiken of in ieder geval toelaten.

Als Bileam werkelijk Israël had vervloekt dan was er door satan zeker gebruik van gemaakt. En God wist dat en God heeft daarom ingegrepen. Wij denken soms wel eens dat dit een soort spel van woorden is, maar de geestelijke werkelijkheid om ons heen is geen spel. En ook als wij iemand verwensen, brengen wij die ander in hetzelfde gevaar. Een uitspraak als: "jij zult nooit in je leven succes hebben", trekt absolute sporen in iemands leven. Het is de kracht van woorden die in de geestelijke wereld om ons heen tot reactie leidt. Het kan er voor zorgen dat iemand 'verslaafd' wordt aan bewijsdrang, of juist dat ellende op ellende het gevolg is. En in de naam van Jezus is de overwinning over elke macht gehaald en daarom is elke vloek te verbreken, maar als iemand dat niet weet, zijn de gevolgen soms desastreus. 

God grijpt hier in, Hij pakt Blieam bij zijn nekvel en zegt hem dat hij alleen het volk mag zegenen. Hij spreekt enorme profetieën uit en hij zegent tot driemaal toe het volk. Bij de laatste keer komt zelfs de Geest van God over hem. Hij kan niet anders meer dan het volk zegenen. De bange Balak heeft goed pech, maar nog sterker, satans spel mislukt hier. Satan wist dat hij door deze vervloeking de ondergang van Israël in zijn handen zou krijgen. Maar God maakt van deze vloek een zegen.

En als je deze woorden van zegening leest dan zie je wat zegeningen uitwerken. Die werken positieve dingen uit. Alles uit de zegen heeft het volk later gekregen. Laat dit onze les zijn: laten wij bewust zijn van onze woorden en laten wij slechts zegenen. Zegen die jou vervloeken. Jezus herhaalt deze opdracht. Elke zegen is een nederlaag voor satan. En elke vloek moeten we brengen in de overwinning van Jezus en hem verbreken in Zijn Naam.

Gebed: HEER, ik zegen iedereen die mij vervloekt en elke vloek die over mij is uitgesproken, verbreek ik in de Naam van Jezus. Elke vloek van afwijzing, elke vloek van verachting, elke vloek van negativisme, ik verbreek ze in de Naam van Jezus! 

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu