Opwekking 33 - Prijst God

 

Prijst God 
(Amazing Grace)


Nou.. dat is het dan voor vandaag. Prijst God.
Weet je wat de definitie van prijzen is? De definitie van prijzen is ‘bewondering uiten voor iemand’. Uit vandaag je bewondering voor God. Laat jouw bewondering zien aan God. Misschien is het goed om te bedenken wat jij bewondert in God. Bedenk eens wat jij echt als een bewondering ziet in God.
Als je dat hebt bedacht is het goed om te bedenken hoe jij dan jouw bewondering wil uiten naar God over de bewondering die je ziet in God. Ga daar mee aan de slag en prijs God op jouw manier zodat het jouw lofprijs wordt voor God.
 
Het is belangrijk om God te prijzen omdat Hij jou geschapen heeft om voor hem te leven en daar hoort Hem prijzen ook bij.
 
Misschien is het zo dat God prijzen niet vanzelfsprekend is in jou geval. Ik ken je niet, maar er kunnen situaties zijn waarin God prijzen moeilijk is. Misschien weet je helemaal niet waarvoor je God zou moeten prijzen omdat jou leven zo in de knoop zit, of weet je niet waarom je God moet prijzen omdat je niets van Hem ziet.

Als je in zo’n situatie zit of in een andere situatie waarin God prijzen moeilijk is, bedenk dan wat Hij al allemaal voor jou heeft gedaan, bedenk dan waarom God het waard is om geprezen te worden. Hij moet de eerste plek krijgen in je leven; Hij moet de eerste plek zijn in leven om Hem te prijzen. Niet je probleem moet groter zijn, maar God moet groter zijn in je leven. En als je Hem groter door Hem te prijzen in je leven, dan wordt je probleem of je situatie kleiner.
 
Prijs God vandaag voor wie Hij is!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom