Opwekking 26 - Gods weg is de beste

 

Gods weg is de beste,
de beste altijd.
Gods weg is de beste,
waarheen Hij jou ook leidt.
Gehoorzaam zijn roepstem,
neem je kruis op en volg Hem.
Gods weg is de beste,
de beste altijd.

 
Hoe weet je dat Gods weg de beste weg is? Dat weet je omdat God goed is en Hij geen fouten maakt. Dan kan Gods weg ook niet anders dan goed zijn.
Waar God je ook heen leidt, weet dat het de beste weg is die Hij voor jou bedacht heeft. Als je wilt wandelen in je bestemming, dan is het wel belangrijk dat je Gods stem verstaat en dat je Gods stem gehoorzaamt. Dat je gaat waar God je hebben wil. Als je Gods stem gehoorzaamt, dan zul je op de plek uitkomen waar je zijn moet. De plek van je bestemming. Waarheen God je ook leidt, blijf Zijn stem gehoorzamen. Als jij je eigen weg gaat, dan kun je niet tot je bestemming komen, dan kun je niet op de plek uitkomen waar God je hebben wil. Het is Gods genade als je op de plek waar je dan uitkomt, een plek is waar je God kunt dienen.
 
Ik weet niet wat voor wegen God voor ons allemaal heeft, maar ik weet wel dat de weg van God voor ons goed zal zijn, omdat God goed is.
En soms betekent dat ook dat je je kruis op je moet nemen en dat het zwaar zal zijn. Soms gaat het wat makkelijker en is het minder zwaar. Maar neem je kruis op je, doe wat God je zegt. God zal je niet op een weg leiden waar jij het niet aan kan. En als je denkt het niet aan te kunnen, dan is Hij er, dan zal Hij je helpen.
 
Gods weg is de beste weg, omdat God goed is en geen fouten maakt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom