Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer

 

Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer,
mijn Heiland en mijn Heer.
Mijn God bewees op Golgotha
de kracht van zijn gena.

 

 
Mijn God en Meester sta mij bij,
dat ik getrouw steeds zij,
in 't wijd verbreiden van de faam,
van uw verheven naam.
 
Jezus, de naam, die angst verdrijft,
geen zorg in 't hart meer blijft.
Op die muziek zingt alles mee,
't is leven, licht en vree.
 
Hij breekt de taaiste zondemacht
met goddelijke kracht,
maakt ieder hart van smetten vrij,
zijn bloed verlost ook mij.

 
Zing en jubel maar tot Gods eer. Jouw God, onze God heeft zijn kracht bewezen van genade aan het kruis. Op Golgotha heeft God zo zijn kracht van genade laten zien. Ondanks onze zonden en tekortkomingen, wilde God ons daaruit verlossen. Dat kon Hij alleen maar doen door Jezus te laten kruisigen. Dat is het bewijs van de kracht van genade!
 
En Zijn Naam verdient hiervoor de eer. Vertel het overal rond. Kijk maar naar het tweede couplet. Het is een gebed dat je steeds getrouw overal Zijn Naam verkondigt en aan de mensen vertelt van de overwinning die Hij heeft behaald. Want dat betekent het woordje 'faam'. Dat je steeds Zijn Naam vertelt aan andere mensen over Zijn overwinning en Zijn verheven Naam.


En als je het aan mensen verteld, dan mag je vertellen dat de Naam van Jezus de angst verdrijft. Dat Hij jou wil bevrijden van de angst die er kan spelen in je leven. Dat je vrij mag zijn van angst en mag leven in een leven zonder zorgen, dat je al je zorgen op Hem mag leggen en dat je op Hem mag vertrouwen. Je mag in vrede leven. Vrij van angst en controle.


En je mag dan nog veel meer vertellen. Je mag vertellen dat Hij al de zonden doorbreekt, dat Hij jouw zonden vergeeft, dat Hij je bevrijd van jouw zonden met Zijn goddelijke kracht. Je mag vertellen dat Zijn goddelijke kracht zo groot is dat je hart vrij zal zijn, en dat door Zijn bloed dat gevloeid heeft mensen verlost worden. Net zoals jij!
 
En op deze muziek zal alles mee gaan zingen, op deze boodschap zullen er wonderen gebeuren. Het is namelijk een boodschap van leven, licht en vrede. Wie wil dat nu niet?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom