Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer

 

Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer,
mijn Heiland en mijn Heer.
Mijn God bewees op Golgotha
de kracht van zijn gena.

 

 
Mijn God en Meester sta mij bij,
dat ik getrouw steeds zij,
in 't wijd verbreiden van de faam,
van uw verheven naam.
 
Jezus, de naam, die angst verdrijft,
geen zorg in 't hart meer blijft.
Op die muziek zingt alles mee,
't is leven, licht en vree.
 
Hij breekt de taaiste zondemacht
met goddelijke kracht,
maakt ieder hart van smetten vrij,
zijn bloed verlost ook mij.

 
Zing en jubel maar tot Gods eer. Jouw God, onze God heeft zijn kracht bewezen van genade aan het kruis. Op Golgotha heeft God zo zijn kracht van genade laten zien. Ondanks onze zonden en tekortkomingen, wilde God ons daaruit verlossen. Dat kon Hij alleen maar doen door Jezus te laten kruisigen. Dat is het bewijs van de kracht van genade!
 
En Zijn Naam verdient hiervoor de eer. Vertel het overal rond. Kijk maar naar het tweede couplet. Het is een gebed dat je steeds getrouw overal Zijn Naam verkondigt en aan de mensen vertelt van de overwinning die Hij heeft behaald. Want dat betekent het woordje 'faam'. Dat je steeds Zijn Naam vertelt aan andere mensen over Zijn overwinning en Zijn verheven Naam.


En als je het aan mensen verteld, dan mag je vertellen dat de Naam van Jezus de angst verdrijft. Dat Hij jou wil bevrijden van de angst die er kan spelen in je leven. Dat je vrij mag zijn van angst en mag leven in een leven zonder zorgen, dat je al je zorgen op Hem mag leggen en dat je op Hem mag vertrouwen. Je mag in vrede leven. Vrij van angst en controle.


En je mag dan nog veel meer vertellen. Je mag vertellen dat Hij al de zonden doorbreekt, dat Hij jouw zonden vergeeft, dat Hij je bevrijd van jouw zonden met Zijn goddelijke kracht. Je mag vertellen dat Zijn goddelijke kracht zo groot is dat je hart vrij zal zijn, en dat door Zijn bloed dat gevloeid heeft mensen verlost worden. Net zoals jij!
 
En op deze muziek zal alles mee gaan zingen, op deze boodschap zullen er wonderen gebeuren. Het is namelijk een boodschap van leven, licht en vrede. Wie wil dat nu niet?

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom