Opwekking 423 - Ik zing en juich voor mijn Verlosser

 

Refrein:
Ik zing en juich voor mijn verlosser,
juich voor mijn verlosser.
Ik zing en juich voor mijn verlosser:
Jezus is mijn Heer.

 

 
Hij is mijn rots en mijn vertrouwen,
rots en mijn vertrouwen.
Hij is mijn rots en mijn vertrouwen:
Jezus is mijn Heer
 
Refrein:
Ik zing en juich voor mijn verlosser,
juich voor mijn verlosser.
Ik zing en juich voor mijn verlosser:
Jezus is mijn Heer.
 
Hij is mijn kracht en overwinning,
kracht en overwinning.
Hij is mijn kracht en overwinning:
Jezus is mijn Heer.
 
Ik zing en juich voor mijn verlosser,
juich voor mijn verlosser.
Ik zing en juich voor mijn verlosser:
Jezus is mijn Heer.

 
Zing jij wel eens voor jouw Verlosser? Of ga je wel eens een stapje verder door voor Hem te juichen? Je mag voor God juichen omdat Hij jouw Verlosser is! Je mag voor Hem juichen en zingen omdat Jezus jouw Heer is geworden. En die blijdschap mag je best laten blijken.
 
In de coupletten in dit lied staat nog meer waarom je voor Hem mag juichen en zingen. Je mag voor Hem juichen en zingen omdat Hij jouw Rots is, jouw vertrouwen. Als Hij de Rots is waarop jij mag staan, dan geeft dat vertrouwen. Je hebt dan vaste grond onder je voeten. Daar mag je voor juichen! Je mag je blijdschap en je dankbaarheid daarvoor laten blijken in gejuich. Hij is jouw vertrouwen, Hij is de vaste grond onder je voeten zodat je niet uit kunt glijden en je blijft staan. Hij is de sterke Rots die niet omvalt.

 

Je mag ook juichen voor Zijn kracht en overwinning. Bij overwinning hoort ook gejuich. Je mag juichen voor de kracht die God heeft, de kracht waarmee Hij wonderen doet, de kracht waarmee alles mogelijk is geworden wat misschien voor jou onmogelijk was.


Als er in een elftal een overwinning wordt behaald dan juich je ook. Of als iets of iemand ergens een overwinning heeft behaald, dan zul je juichen. Zo is het ook met God. De overwinning is door Jezus behaald en voor die overwinning aan het kruis mag je juichen. Jezus heeft gewonnen. Gewonnen van de duisternis. Juich daar maar voor!
 
En voor deze Verlosser mag je juichen. Juichen zo hard als je kunt. Je mag zingen, zingen tot Zijn lof om zo je dank en je eer aan Hem te bewijzen. Hij zal het aannemen als een lof offer van jou!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom