Opwekking 22 - In de Naam van Jezus

 

In de naam van Jezus,
in de naam van Jezus,
overwinnen wij.
In de naam van Jezus,
in de naam van Jezus,
vluchten demonen voor mij.

 

 
Wie kan weerstaan Gods liefdemacht?
Wie wil ervaren zijn grote kracht?
In de naam van Jezus, Jezus,
overwinnen wij.

 
Wij overwinnen in de naam van Jezus. Wij overwinnen in de naam van Jezus omdat de naam van Jezus autoriteit heeft. Doordat wij verbonden zijn met Jezus en wij Zijn kinderen zijn hebben wij die autoriteit gekregen in Zijn naam. Jezus overwon de legemacht van satan en wij hebben in Hem de autoriteit gekregen over de hele legermacht van satan. Wij mogen in die autoriteit gaan staan en gebruiken.

 

Als wij in de naam van Jezus demonen aanspreken zullen ze vluchten. Demonen kunnen niet tegen de naam van Jezus en niet tegen de autoriteit die er is in de naam van Jezus.
De naam van Jezus heeft overwonnen en de duisternis heeft verloren. Al lijkt de duisternis zo sterk, als de naam van Jezus komt dan zal Jezus overwinnen en de duisternis zal wijken.
In de naam van Jezus zit zo’n grote liefdesmacht dat de duisternis dit niet kan weerstaan. Ze zullen weggaan en wijken voor de liefde in Zijn naam. Duisternis heeft geen liefde bij zich, duisternis strooit haat en onrust. En als Jezus dan komt met Zijn naam vol van kracht, autoriteit en vol van liefde dan kan de duisternis niets, maar ook niets anders doen dan wijken.
 
Gods liefdesmacht is zo groot en sterk dat je het alleen maar kunt aannemen. Als je dat aanneemt dan zul je Zijn grote kracht ervaren.
Wil je Zijn grote kracht ervaren? Ga dan maar staan in Zijn naam, want in Zijn naam zul je overwinnen. Dan zul je echt kracht ervaren. Zijn Naam doet wonderen! Wat een overwinning!
 
Denk vandaag eens na welke overwinningen je al behaald hebt in de Naam van Jezus. Houdt deze overwinningen in je hoofd als je nog meer overwinningen moet gaan behalen. Ze zullen je tot bemoediging zijn!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom