Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table

 

He brought me to His
banqueting table
and His banner over me is love.
His banner over me is love.

 

 
Jesus loves me, and I love Him.
His banner over me is love.
His banner over me is love.
 
I love you and you love me.
His banner over me is love.
His banner over me is love.

 
In dit lied zingen we dat God jou naar de plaats van de feestelijke maaltijd heeft gebracht. Naar de tafel van de feestelijke maaltijd. En dat Zijn banier over jou in liefde is.
In Hooglied 2:4 staat dit ook. Wat wordt daarmee bedoeld? Een banier is een stuk stof of een vlag met een slogan of boodschap. De banier over jou is een vlag van liefde. De liefde van God. Die Hij heeft getoond aan het kruis. De liefde waarmee Hij jou ziet. Die liefde is als een banier in het leger. Een banier liet altijd zien onder wiens gezag een leger stond.

Waar je ook heen gaat, er zal een vlag over jou zijn van liefde. De banier van God is de liefde. Dat is het kenmerk van Zijn leger. En dat zal iedereen zien. Ze zullen misschien niet een letterlijke vlag zien, maar ze zien wel de liefde van God in jou uitstraling, jouw passie voor Jezus en de liefde die jij van Jezus hebt gekregen en die om jou heen hangt. Wat doe je daar mee? Ga je met de banier van liefde zwaaien? Deel je het uit aan anderen mensen?
 
Een banier straalt ook blijdschap uit. Je zwaait ergens mee. En de banier over jou van liefde zal ook vol van blijdschap zijn. Dus Gods liefde is vol van blijdschap.
Maar ook aardse liefde zal als Zijn banier over jou zijn. De liefde is Zijn vlag en ook Zijn blijdschap. En daar mag je op vertrouwen. De banier zal jouw bescherming zijn.
 
Denk vandaag eens na hoe jij ervaart dat Gods liefde als Zijn banier is voor jou?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom