Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table

 

He brought me to His
banqueting table
and His banner over me is love.
His banner over me is love.

 

 
Jesus loves me, and I love Him.
His banner over me is love.
His banner over me is love.
 
I love you and you love me.
His banner over me is love.
His banner over me is love.

 
In dit lied zingen we dat God jou naar de plaats van de feestelijke maaltijd heeft gebracht. Naar de tafel van de feestelijke maaltijd. En dat Zijn banier over jou in liefde is.
In Hooglied 2:4 staat dit ook. Wat wordt daarmee bedoeld? Een banier is een stuk stof of een vlag met een slogan of boodschap. De banier over jou is een vlag van liefde. De liefde van God. Die Hij heeft getoond aan het kruis. De liefde waarmee Hij jou ziet. Die liefde is als een banier in het leger. Een banier liet altijd zien onder wiens gezag een leger stond.

Waar je ook heen gaat, er zal een vlag over jou zijn van liefde. De banier van God is de liefde. Dat is het kenmerk van Zijn leger. En dat zal iedereen zien. Ze zullen misschien niet een letterlijke vlag zien, maar ze zien wel de liefde van God in jou uitstraling, jouw passie voor Jezus en de liefde die jij van Jezus hebt gekregen en die om jou heen hangt. Wat doe je daar mee? Ga je met de banier van liefde zwaaien? Deel je het uit aan anderen mensen?
 
Een banier straalt ook blijdschap uit. Je zwaait ergens mee. En de banier over jou van liefde zal ook vol van blijdschap zijn. Dus Gods liefde is vol van blijdschap.
Maar ook aardse liefde zal als Zijn banier over jou zijn. De liefde is Zijn vlag en ook Zijn blijdschap. En daar mag je op vertrouwen. De banier zal jouw bescherming zijn.
 
Denk vandaag eens na hoe jij ervaart dat Gods liefde als Zijn banier is voor jou?

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom