"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader." (Johannes 14:12)

Een opmerkelijke lezen zal bedenken dat we deze tekst al eens eerder hebben behandeld. Dat was in de serie over het 'in Christus zijn'. Toch is het belangrijk om deze tekst nog een keer naar boven te halen. Als we nadenken over genezing en onze rol daarin, dan moeten we heel goed weten waar we het over hebben. En zeker als het over onze rol gaat, dan moeten we heel goed en zeker weten dat dit een rol is die God ook werkelijk van onze vraagt. Als er geen opdracht ligt van God, dan kunnen we ook nooit verwachten dat er wonderen gebeuren.

Het is opmerkelijk als we het boek Handelingen lezen hoeveel genezingen er daar door de apostelen plaatsvinden. Het is bijna niet te volgen en het lijkt ook helemaal geen enkele discussie te zijn of dit wel echt bij het werk van de apostelen hoort. Nog sterker, er worden zelfs doden opgewekt. En toch vinden wij het als christenen soms heel lastig om met het thema genezing om te gaan. De tekst van gisteren liet al wel een duidelijk aanwijzing zien. En het 'zij zullen genezen' is niet een belofte dat iedereen direct geneest, maar het is vooral een gevolg dat mogelijk is door de handen op zieken te leggen. We zullen later nog wel zien dat genezing echt niet iets is dat wij kunnen afdwingen, maar er ligt wel een krachtige oproep waaraan wij gehoorzaam moeten zijn, zodat God Zijn genezing, op Zijn tijd, kan uitwerken.

De tekst uit Markus 16 staat wat ter discussie, omdat deze wellicht later is toegevoegd. Voor mij blijft dan nog steeds staan dat het ondanks dat wel gewoon Gods Woord is en ook met die autoriteit benaderd moet worden. Toch is er een tekst in de Bijbel waar Jezus heel sterk belooft dat ook voor de gelovigen geldt dat wonderen en tekenen er zullen zijn. Jezus zegt namelijk in Johannes 14:12 dat de werken, of de daden, die Hij doet, ook gedaan zullen worden door de gelovigen. Sterker nog, Jezus zegt dat de gelovigen nog grotere dingen zullen doen dat Hij. Het woord 'grotere' is dan eigenlijk beter te vertalen met 'meer'. Jezus zegt er gelijk achteraan: "Want Ik ga heen naar Mijn Vader." Omdat Jezus gaat vertrekken en het Koninkrijk toch verder moet baanbreken in deze wereld, het Koninkrijk van verzoening, maar ook van herstel en bevrijding, worden wij als gelovigen dus ingezet met dezelfde werken als Jezus.

Eigenlijk zegt Jezus in deze tekst: Amen, Amen, wie in Mij gelooft zal hetzelfde doen als Ik. Ook hier zegt Jezus dus niet dat dit slechts bestemd is voor een paar discipelen of in een bepaalde tijd, maar het gaat hier over degenen die in Hem geloven. Geloof jij in Hem? Dan zul jij dezelfde werken doen als Hij! Deze belofte die ontvang jij omdat jij degene bent die het werk van Jezus mag voortzetten, omdat Zijn Koninkrijk moet baanbreken. Ben jij beschikbaar, leerbaar en corrigeerbaar om je hiervoor te laten inzetten?

Gebed: Jezus, U laat het niet onduidelijk zijn wat Uw plannen waren, vlak voordat U naar de hemel ging. Ik wil luisteren, ik wil dienen, ik wil Uw Koninkrijk vestigen op aarde, door woorden en door daden.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu