Opwekking 16 - Hij is getrouw en nimmer falend

 

Hij is getrouw en nimmer falend,
en nimmer falend, en nimmer falend.
Hij is getrouw en nimmer falend,
nimmer falend tot in alle eeuwigheid.
Halleluja. (6x)

 

 


God is trouw. Hij zal nooit falen. Hij is almachtig, Hij heeft alles in de hand.
Niet falen is best een bijzondere eigenschap. Hoe zit dat bij jou? Faal jij wel eens?
Iedereen heeft wel eens een moment dat je faalt. Dat je een fout maakt. Hoe je daar mee omgaat is aan jou. Want het falen bepaald nog niet wie jij bent. Wie jij voor God bent, dat bepaald wie jij bent.
 
God heeft wel de bijzondere eigenschap niet te falen. Hij zal nooit een fout maken. Met alles heeft God een bedoeling.
Waarin zien we dat God nooit faalt? Dat zien we in het kruis. Jezus ging door tot in de dood om ons te redden. Hij onderging het.
We zien het in alle beloften die in de Bijbel staan. God komt Zijn beloften na. Al lijkt het misschien niet altijd. Maar ga eens na in je leven op welke momenten God er was en Zijn beloften waar maakte. En als je misschien op iets wacht van God, dan mag je weten dat het wel op Zijn tijd gebeurt. Maar het zal gebeuren. Op een bijzondere manier.

We kunnen het zien in de vriendschap tussen jou en God. God loopt niet weg bij jou vandaan. Jij mag altijd bij Hem terug komen. En dan vergeeft Hij jou. Daarin zal Hij niet falen, maar volhouden met heel veel liefde voor jou.
Op welke momenten of hoe in jouw leven zie jij dat God niet faalt en dat God ontzettend trouw is? Denk daar vandaag maar eens over na.
 
God zal nooit falen, tot in eeuwigheid niet. Is dat niet een opluchting, dat we mogen weten dat God altijd trouw is. Want doordat God nooit faalt is Hij ook trouw. Je kunt Hem altijd vertrouwen.  En als jij op God gaat bouwt, dan bouw je op een trouw en rotsvaste grond. Dan heb je een vast fundament en kun je ook trouw zijn aan God.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom