"En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. (Openbaring 22:2b en 3)

De boom van het leven zal straks tot zijn doel komen. We zullen dan het eeuwige leven ontvangen, dat voor Adam en Eva eigenlijk lag te wachten, maar hun verlangen naar kennis van goed en kwaad, maakte dat ze kozen voor de verkeerde boom. Ook die andere boom was een verboden boom, wat er was gebeurd als ze die gegeten hadden, zullen we nooit weten, maar straks krijgen wij te eten van de boom van het leven. Maar er blijkt nog meer te zijn waar deze boom voor zorgt.

De bladeren van de boom zal ook tot genezing van de heidenen zijn. Eigenlijk best wel een bijzondere uitspraak. Want op de nieuwe aarde is toch iedereen al genezen? We moeten vooral blijven bedenken dat de woorden vooral aardse woorden zijn die voor ons te begrijpen zijn. De begrippen zijn niet volgens het hemelse niveau geschreven, want daar zouden wij niet van begrijpen. De uitleg zou ook kunnen zijn dat de gezondheid voortdurend zal blijven door de bladeren van deze boom. Want dat is wat er gebeurt als we het leven hebben ontvangen. Dan is er niet alleen eeuwig leven, maar in dat eeuwige leven is ook eeuwige gezondheid.

Nog iets wat dan eindelijk stopt is dat er geen enkele vervloeking meer zal zijn. In de eerste plaats betekent dit dat de vloek van de zonde daar opgeheven zal zijn. Maar ik zou toch dit woord wel iets breder willen neerzetten. Want er wordt gesproken over 'geen enkele vervloeking', dus niet alleen de vloek van de zonde. Er is daar straks geen enkel woord meer wat op een negatieve manier kracht zal doen in ons leven! Op het moment dat er nu een vloek over ons wordt uitgesproken, dan maakt satan met zijn demonen daar gebruik van om die in werking te laten treden, maar straks zal dat niet meer zo zijn. Dan zijn alle vervloekingen, waardoor satan ons leven zuur maakte op deze aarde, eindelijk verleden tijd.

Alles zal zijn, zoals God het bedoelde. En uiteindelijk zal God er Zelf zijn en ons verlichten. Er zal geen nacht meer zijn, maar ook de zon zal er niet meer zijn, want God zal ons licht zijn. Hoe dat zal zijn is een raadsel en hoe letterlijk dat dit is weten we ook niet. De nacht is heel vaak synoniem voor het kwaad en de zon kan ons nu steken. Dus het kan hier ook gaan over een opheffing van alles wat met het kwaad in verband staat en dat er altijd het licht van Gods vrede zal zijn. Geen angst, geen pijn, geen vloek en geen ziekte meer. Het zal paradijs in het kwadraad zijn! Dat is waar we nu al voor leven. En wij zullen vanaf die plek regeren als koningen. Niet dat er nog volken zijn die koningen nodig hebben, maar wij zullen onze plaats in de wereld weer krijgen zoals God deze voor ons had bestemd. Wij zullen koningen zijn over Zijn aarde! Wij zullen leiding geven aan de aarde en het onderhoud ervan! Wat een tijd gaan wij tegemoet!

Gebed: Jezus, U geeft ons inzichten in de toekomst, waar nog geen aardse woorden voor zijn! Wij moeten het doen met woorden die wij kunnen begrijpen, maar ik wil geloven dat het meer zal zijn dan dit!

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu