Opwekking 15 - Jesus' love is very wonderful

 

Jesus' love is very wonderful. 
O, wonderful love:
so high you can't get over it,
so deep you can't get under it,
so wide you can't get around it,
o, wonderful love.

 

 


Heb je wel eens stil gestaan hoe groot Jezus' liefde is? Heb je wel eens beseft hoe wonderlijk Jezus' liefde is? Als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat dan maar even. En als je er wel bij stil hebt gestaan, dan mag je het nu nog een keer doen. Wat komt er in je op? Wat besef je?
 
Jezus' liefde is zo ontzettend groot. Je kunt er gewoon niet omheen. Niet overheen, niet onderdoor. Aan alle kanten is Zijn liefde om je heen. Waarin uit Zijn liefde zich? Dat uit zich in heel veel verschillende manieren. Denk maar aan Zijn hulp dat Hij elke dag aan jou geeft, aan de kracht die Hij jou elke dag geeft. Bij elk persoon laat Hij Zijn liefde weer anders zien. Wij zijn allemaal verschillend, allemaal uniek en voor elk persoon uit Hij Zijn liefde op de manier die bij de persoon past.
 
De liefde van God is er altijd al geweest. Zelfs in het paradijs. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, en van de boom gegeten hadden. Zelfs toen had Hij nog zoveel liefde voor hen, dat Hij hen de aarde gaf. Hij had toen nog zoveel liefde voor ons, dat God Jezus stuurde om ons te redden van onze ondergang. God heeft een groot liefdevol Vaderhart. Een Vaderhart dan overloopt van liefde. Welke Vader stuurt Zijn Zoon om te sterven? God de Vader, die deed dat. Wat een liefde.
En Jezus, die deed wat Zijn Vader vroeg.

 

En deze liefde is zo wonderlijk geworden. Wij mogen het aannemen en accepteren. We mogen ons geliefd weten bij God de Vader. Zeg dit maar een aantal keer hard op:
‘Ik ben geliefd door God de Vader. Hij omarmd mij met Zijn liefde. Zoveel liefde dat ik er niet om heen kan, er onder door kan of er over heen kan. Hij had zoveel liefde voor mij, dat Jezus stief in mijn plaats. En hier geloof ik in. Dit is echte liefde!’

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom