Opwekking 14 - The joy of the Lord is my strenght!

 

The joy of the Lord
is my strength!
 
De vreugde des Heren
is mijn kracht!
La, la, la, enz.

 

 


Als de vreugde van God jouw kracht is geworden waar je uit leeft, dan heb je echt kracht! Waar komt deze vreugde vandaan in dit lied?
Dat lees je in Nehemia 8:11. Daar staat: ’wees niet bedroeft, want de vreugde van de Heere is mijn kracht’. Hier moesten ze de kracht halen uit de vreugde van de Heer. Het was die dag bij hen een belangrijke dag. Het was de eerste dag van de zevende maand. En op die dag had Ezra de wet weer laten voorlezen toen hij was teruggevonden. Nu kun je misschien denken: de wet.. Dat is tocht alleen maar regeltjes? Dan ga ik het je vandaag anders uitleggen.

 

De wet kun je zien als het Vaderhart van God. God heeft het beste met ons voor en heeft ons daarom de wet gegeven. De wet geeft ons richtlijnen voor het leven. Daar vanuit mogen wij leven. En die zijn liefdevol gemaakt. Ze zijn gemaakt om ons te beschermen tegen het kwaad. Is dat geen liefde?
En doordat Ezra het wetboek had gevonden, was er feest. Het was bijzonder dat het wetboek was gevonden.
 
Wat maakt in jouw leven zo bijzonder dat je feest gaat vieren? Om welke redenen vier jij feest?
Ik denk dat elke dag een feest kan zijn. Elke dat is weer een dag die je hebt gekregen. Daar mag je dankbaar om zijn. God geeft zoveel, en daar kan zoveel vreugde uit ontstaan.
Zoek je vreugde in God, in de dingen van God. In dat wat Gods verlangen ook is voor jou, zoals Hij dat in Zijn wet beschrijft. Want die gaan jouw kracht geven. En als je vanuit die kracht gaat leven, dan zul je ervaren wat vreugde kan doen. Je zult sterker worden, want je hebt immers de kracht van God.
 
Denk vandaag eens na welke manier Gods wet jou vreugde kan geven. En is deze vreugde ook jou kracht geworden in God?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom