Opwekking 411 - Want het geknakte riet verbreekt Hij niet

 

Refrein:
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
 
Want het geknakte riet
verbreekt Hij niet.
Al wat beschadigd is
herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.

 

 
Refrein
 
Want een verbroken hart
veracht Hij niet.
Al wat vernederd is,
verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid.


Dag aan dag draagt de Heer ons. Een grote reden om Hem daarvoor te prijzen. Elke dag opnieuw draagt Hij ons verder. Misschien merk je het niet altijd. Maar kijk eens in Psalm 68:20. Daar staat: ‘Dag aan dag overlaadt Hij ons, die God is onze zaligheid’.

 

Het kan soms lijken alsof God is inderdaad niet draagt. Het is dan alsof je je voelt als het geknakte riet. Er is zoveel wind over jouw riet gegaan, zoveel mensen hebben jouw riet vertrapt dat het nu helemaal geknakt is. Maar dan staat er in dit lied en in Jesaja 42:3 dat God jou ziet zoals dat geknakte riet. Hij zal het niet zal verbreken. Hij zal je niet kapot maken. Hij zal je weer helen. Hij zal je naar waarheid helen zoals in Jesaja 42 staat. Hij zal jouw beschadigde hart weer heel maken. Je mag op God vertrouwen. Want als Hij jou elke dag draagt, dan hoef je niet bang te zijn.
 
En als je je dit steeds weer op je in laat werken dan zul je ervaren dat God je elke dag draagt. Hij laat jou niet vallen uit Zijn hand.


Het geknakte riet waar ik het net over had, kun je ook zien als jouw gebroken hart. Jouw hart kan vernedert zijn, door zonden kun je ook gebroken zijn, maar God zal het op Zijn tijd en naar waarheid weer doen oprichten. Hij zal jou verhogen. Hij zal je troosten en je opbeuren.
En durf maar een besluit te nemen om op te gaan staan tegen wat niet van God is. Het zal je helpen om krachtiger te worden. En laat je leiden door de Geest van God.
 
Als dit niet specifiek over jou gaat, dan mag jij voor deze mensen een troost zijn. Je mag liefde uit gaan delen. God kan jou gebruiken om mensen weer te helen. Jij kunt dienstbaar zijn voor deze mensen. Vraag eens aan God voor wie jij dit mag gaan doen. En stap maar uit in geloof!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom