Opwekking 9 - Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen

 

Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb,
Jezus alleen.
Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb,
Jezus alleen.

 

 


Dit is een kort maar heel krachtig lied. Jezus is het enige wat je nodig heb. Wat geeft Jezus je dan zodat je alleen Hem nodig hebt in je leven? Denk daar eens over na. Wat geeft Jezus jou, waardoor jij alleen Hem nodig hebt?
 
Ik ga wat dingen opnoemen waardoor je alleen Jezus nodig hebt in je leven. Het eerste wat ik wil noemen is leven. Doordat Jezus jou leven geeft, ben jij hier. Als Jezus jou geen leven zou hebben gegeven, dan was jij hier niet.
Jezus geeft je liefde. Liefde is een belangrijk onderdeel in je leven. Als je liefde krijgt, dan voel je je (al meer) geaccepteerd, je voelt je geliefd.
 
Jezus geeft jou hoop. Doordat Jezus jou hoop geeft, heb je de kracht om door het leven te gaan. Misschien merk je het niet altijd direct op dat Jezus jou hoop geeft, maar Jezus heeft jou hoop gegeven waardoor je kunt durven dromen en waardoor je kunt blijven vooruitkijken.
 
Jezus geeft jou vergeving zodat je bij Hem kunt komen. Alleen daarom heb je al Jezus nodig. Dit is een van de belangrijkste of het belangrijkste in je leven.
Jezus geeft jou kracht om door te gaan. 
Maar ook kleine dingen, zoals fluitende vogels, de bloemen, mensen om je heen en vul maar in.
 
Nu kun je denken of denk je: andere mensen geven mij dit ook. Waardoor heb ik echt alleen Jezus nodig in mijn leven. Omdat Jezus alle dingen in je leven geeft die jij nodig hebt. Jezus zal jou echt niet tekort doen. Je kunt het zien als een ladekast met laadjes. En in elk laadje zit iets wat je nodig hebt in je leven. Mensen hier op aarde kunnen niet aan al die laadjes voldoen zodat jij alles krijgt wat je nodig hebt. Maar Jezus kan dat wel. Alles wat jij nodig hebt om jou ladekast te vullen, dat geeft Jezus. Je staat er nooit alleen voor, en Hij is altijd bij je! Jezus is het antwoord op elke situatie en op elke vraag.
 
Denk vandaag maar eens na wat Jezus allemaal in jouw leven geeft. Wat zit er allemaal in jouw ladekast wat je nodig hebt? Jezus geeft het je allemaal.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom