"En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van deze wereld zijn van onze Heere en van Zijn Jezus Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid." (Openbaring 11:15)

Na het bijna onbegrijpelijke stuk van gisteren, komt er aan het einde van hoofdstuk 11 de langverwachte zevende engel. Daar was het nog wachten op. Uit het zevende zegel van de boekrol waren waren zeven engelen klaar gaan staan. Nadat de eerste vier gebazuind hadden, kwam er dood en verderf over de aarde, na de vijfde engel bevolkten demonen als sprinkhanen de aarde. Vervolgens kwam de zesde engel met nog veel meer dood en verderf, maar bleek ook dat er nog twee getuigen zouden blijven getuigen midden in de strijd. En dan komt de derde wee die wordt aangekondigd door de zevende engel.

Maar wat blijkt is dat deze engel eerst iets anders in beweging zet. Er komt een aanbiddingslied uit de hemel voor God. Wie die stemmen zijn wordt niet verteld, maar wat ze ons vertellen is duidelijk, maar ook voor ons gevoel niet kloppend. Want op het moment dat de zevende engel op de bazuin blaast en daarmee het allerlaatste gedeelte inluidt, op dat moment zijn de koninkrijken van de aarde weer van God en van Jezus Christus. Er staat dat de koninkrijken weer van Hen zijn geworden. Dat was dus nog niet zo. En het lijkt erop dat het volgende hoofdstuk ons inzicht geeft over dat wat er is gebeurd waardoor de aarde niet meer van God was.

Nu is het natuurlijk wel zo dat God altijd de Allerhoogste is geweest en zal blijven. Satan kan niets doen zonder toestemming van God Zelf. Maar we zien hier duidelijk dat God ons laat zien dat de koninkrijken van de aarde tot op dat moment nog niet van Hem zijn. Hij is wel rechtmatige eigenaar, maar Hij heeft daar de macht niet. Hij heeft die macht weggegeven op het moment dat Hij satan op de aarde smeet. Daarom had satan ook recht van spreken bij de verzoeking van Jezus in de woestijn. Het klopte echt wat hij zei toen hij voorstelde dat Jezus voor hem zou buigen dat dat Jezus dan alle koninkrijken van de aarde zou terugkrijgen. Dat was dan ook echt gebeurd, maar zonde, dood en satan waren dan niet overwonnen geweest. Maar gelijk had satan hier wel. Maar nu de zevende bazuin klinkt en het oordeel gaat beginnen, nu is alles van God.

Dit heeft voor ons wel iets te zeggen. Het helpt ons om deze wereld te begrijpen. Er gebeurt zoveel op deze wereld, kan dat wel als God regeert? Ja, dat kan, want uiteindelijk heeft satan hier de macht gekregen, daarom kan er zoveel gebeuren dat tegen alles ingaat wat God wil. En ja, God kan wel ingrijpen en soms doet Hij dat ook, maar besef ook dat satan rechten heeft gekregen en dat hij ook werkelijk achter veel wereldbeheersers en regeringen zijn plaats heeft ingenomen en de regie zo destructief mogelijk wil handhaven op aarde. Tot het moment dat Jezus gaat komen, en dan is alle macht en kracht op aarde van Jezus en zal de hemel juichen voor dat moment.

Gebed: Jezus, Uw overwinning is alles overwinnend, maar tot de laatste dag zal satan invloed hebben op aarde, leer mij te onderscheiden wat satan doet en leer mij zo in Uw autoriteit staan dat ik satan ten alle tijden zal weerstaan.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu