Opwekking 408 - Israël verheugt u in uw Maker

 

Israël verheug U in uw Maker,
Kinderen van Sion
Juich nu met uw Koning
Israël, de Heer is uw Bewaker
Hij is als de muren
Van een sterke woning
 

 


Refrein:
Halleluja! Halleluja
Halle-o-halleluja 2x
Halle-o-halleluja
 
Israël verheug U in de Here,
Hij heeft uw land met liefde overgoten;
Israël, u zult met Hem regeren,
dat is de luister van Zijn gunstgenoten
 
refrein:
Halleluja! Halleluja
Halle-o-halleluja 2x
Halle-o-halleluja

 
Israël mag zich verheugen in hun Maker. Maar er is goed nieuws, wij mogen dat ook! Halleluja! Wij mogen net als Israël blij en verheugd zijn in onze Maker. Wij mogen juichen met onze Koning! Wij mogen juichen omdat God onze bewaker is! Halleluja! Ga dat maar eens doen. Ga je maar verheugen in God en ga maar juichen met onze Koning. Ik weet zeker dat er dan een feestje uitbarst. Net zoals je in een voetbalstadion juicht, zo moet je veel meer keer harder juichen en blij zijn in en met God.

 

De Heer is onze bewaker. God is als een beschermer om ons heen. Niets zal ons kunnen doen omdat Gods beveiligde muren om ons heen staan en beveiligd is door God en door Zijn engelen. En natuurlijk kun je te maken krijgen met tegenslag, ziekte, moeilijkheden en vul maar in. Maar God is als de muren van een sterke woning. Dat betekent dat jij een sterke woning hebt doordat je van en in Christus bent! En God is de muur van jouw woning en die jouw woning sterk houdt. Doordat God jouw muur is geworden, blijft jouw huis staan. Het zal niet omvallen, want jouw huis is niet op zand gebouwd, maar op de Rots. En op die Rots staan jouw muren van jouw huis, en kan het niet omvallen omdat het stevig staat. Er kan tegenslag komen, maar jouw muren zullen blijven staan, want het zijn Gods muren. En Gods beveiliging staan om de muren van jouw huis. God bewaakt jouw muren! Hij is jouw Bewaker!

 

In dit lied mag je je ook verheugen omdat God jouw land heeft overgoten met Zijn liefde. Gods liefde heerst in jouw land. Misschien merk je het niet altijd, maar door Gods liefde is jouw land er nog. Samen met God zul je gaan regeren over jouw land. Met Gods liefde mag je mensen gaan aanraken, Gods liefde mag je uit gaan delen. En als dat gebeurd, dan gaat Gods liefde overheersen en zullen we met Hem gaan regeren!

 

Deze vreugde is de luister van Gods kinderen. De luister betekent de roem en heerlijkheid die ze voor God willen zijn, de schittering die ze willen zijn en ervaren van Gods liefde en de glans die ze willen zijn als Gods liefde gaat regeren.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom