Opwekking 8 - Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer

 

Door de heilige Geest zijn wij één in de Heer
Door de Geest groeit de liefde voor elkaar steeds meer
Daarom bidden we samen dat die eenheid zichtbaar wordt

 

 

Toon je liefde voor God en voor elkaar, voor elkaar
Jezus-mensen hebben liefde voor elkaar

 

In het volgen van Jezus wordt de liefde openbaar
Samen biddend geloven met de handen in elkaar
En de mensen vertellen dat God niet veranderd is

 

Toon je liefde voor God en voor elkaar, voor elkaar
Jezus-mensen hebben liefde voor elkaar

 

Ja, wij danken de Vader, die ons leven bewaart
En wij prijzen de Zoon, die ons zijn liefde verklaart
Lof en eer voor de Geest, in Hem ontmoeten wij elkaar

 

Toon je liefde voor God en voor elkaar, voor elkaar
Jezus-mensen hebben liefde voor elkaar


Als christenen zijn wij een eenheid in de Heer. Dit is zo doordat de Heilige Geest ons met elkaar verbindt. Doordat de Heilige Geest in ons werkt, maar ook in ons woont, groeit ook de liefde voor elkaar steeds meer. En dat moet zichtbaar gaan worden. De eenheid van de liefde van God die moet zichtbaar gaan worden.

 

Het is zoals in het tweede couplet staat: Toon je liefde voor God en voor elkaar. Ik denk dat dit iets heel belangrijks is. Liefde. Veel mensen weten niet meer wat liefde is. En die liefde mogen wij zichtbaar gaan maken aan andere mensen. Maar weet wel, dit is bijzondere liefde. Dit is de liefde van God, de liefde die de Heilige Geest in ons werkt en die ons als christenen ook een eenheid maakt. Met andere woorden: we gaan elkaar in de basis van het geloof echt liefhebben en de randzaken blijven geen eindeloze discussie.

 

Ga eens naar iemand toe die liefde nodig heeft, en laat Hem jouw liefde voor God zien, en God liefde voor hem/haar. Gods liefde is zo ontzettend belangrijk. Die liefde veranderd mensenlevens.

 

Hoe ga je deze liefde zichtbaar maken? Dat doe je door Jezus te volgen. Als je Jezus volgt, dan heb je Gods liefde in je, end ie liefde ga je dan doorgeven. Je kijkt met de ogen van Jezus naar de ander, zodat de ander Jezus kan gaan zien. Die liefde kun je heel makkelijk zichtbaar maken door even te glimlachen naar de ander, even een complimentje maken, even een praatje maken, even een knuffel geven, even een bemoediging geven, enz. Ga de uitdaging maar eens aan om deze week bewust Gods liefde te tonen.
 
Nu kun je je misschien afvragen... heel leuk dit allemaal, maar ik heb de liefde van God nog niet ervaren. Wat is Gods liefde nu eigenlijk?


God houdt zo ontzettend veel van jou, dat Hij jou al op het oog heeft. Hij heeft jou bedacht en gewild in dit leven. God houdt zo ontzettend veel van jou dat Hij jou wilde redden. En daarom is Hij aan het kruis gegaan. Voor jou. Op het moment dat Hij riep: Het is volbracht, toen had Hij jou voor ogen. Is dat geen liefde? Hij verklaart Zijn liefde voor jouw aan het kruis zoals in het laatste couplet staat.

 

Aanvaard deze liefde maar. Als je dat doet, dan zul je deze liefde uit gaan delen!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom