Opwekking 407 - O, Heer mijn God

 

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

 
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God: -2x-
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
 
Dan zingt mijn ziel)
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
 
Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!
 
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

 
Je mag vol verwondering kijken naar de wereld die God gemaakt heeft! Kijk eens naar de sterren: Het zijn er zo ontzagwekkend veel, en allemaal zijn ze anders. Heb je wel eens bedacht hoe groot God dan wel niet is als je alleen al naar de sterren kijkt?
 
God is zo ontzagwekkend groot! Zo sterk. Hij is gegaan als een Lam tot in de dood gegaan. Beeld je eens in: als een LAM! Een lam is een klein schaapje dat nog niet zonder zijn vader en moeder kan, het is nog afhankelijk en niet sterk genoeg om zware dingen te dragen. Maar Jezus ging als een Lam. Zonder zijn (V)vader en moeder. Hij moest dit zware lijden doorstaan en dat als een Lam! Maar het lukte Jezus om dit als een Lam te doorstaan, Hij was sterk genoeg om jouw zonden, schuld en pijn te dragen. Hij klaagde niet, Hij mekkerde niet als een lammetje, Hij had jou voor ogen! Heb je je daar wel eens over verwonderd. Over dat Jezus gegaan is als een Lam?
 
En als Hij terug komt met Majesteit en luister, dan zul je Hem aanbidden, ook hiervoor, dan zul je zien wie het Lam is! Zie je daar al naar uit? Naar die dag?
 
Je mag in deze tijd zingen hoe groot God is!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom