Opwekking 4 - Zijn Naam is wonderbaar

 

Zijn naam is wonderbaar
Zijn naam is wonderbaar
Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer


 

Hij is een Heer zo groot
Heerser tot in de dood
Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer

 

Hij is mijn Redder
De Rots aller eeuwen
Almachtig God is Hij

 

Laten w' ons buigen

Hem eer betuigen
Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer

 

Gods Naam is wonderbaar! Zeker weten! En hoe! Zijn Naam is wonderbaar omdat Hij een groot Heer is. Hij is Heerser tot in de dood. Wat dat betekent? Dat betekent dat Hij heerst tot in de dood. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft hij de dood ervaren, geproefd. Hij is tot het diepste gegaan. Hij is het dodenrijk in gegaan. Maar in dat dodenrijk heeft Hij de dood overwonnen! De dood is teniet gedaan door Zijn opstanding. Hij is Heerser tot in de dood omdat Hij de dood heeft overwonnen.
 
Hij is jouw Redder, de Rots aller eeuwen! Dat is fantastisch als God de Rots is! Besef je wat dat betekent? Dat betekent dat Hij groot en sterk is, en dat niemand om Hem heen kan als je Hem tegenkomt. En er is geen Rots zoals God. Je mag die Rots ook beklimmen. Je mag dan elke keer weer een stap verder gaan, steeds een stapje hoger op de Rots om tot je bestemming te komen.
Als Hij de Rots is dan betekend dat ook dat jij op Hem kan bouwen. Hij is zo sterk. Hij is jouw fundament voor alles wat je doet. Zonder het fundament van Jezus heb je geen houvast om op te bouwen. En als alles onder je voeten gaat schudden, dat zal het fundament, de Rots blijven staan.
Hij is de Rots tot in aller eeuwen. Dat betekent dat Hij altijd de Rots, je Fundament blijft. Wat er ook gebeurd. Niemand kan jouw fundament wegnemen. Deze Rots gaat niet weg, en er is geen andere Rots voor Hem in de plaats.
 
Je mag God hiervoor eer betuigen. Buig maar voor Hem!
Het is goed om na te denken wat het voor jouw betekent dat Hij Heerser tot in de dood is.
Wanneer ben jij de Rots tegen gekomen? En hoeveel stappen heb je al genomen op de Rots en ben je meer en meer één met Hem geworden? En laat je het ook toe dat Hij jouw Rots en Fundament moet Zijn om tot je bestemming te komen?  Vertrouw op God, Hij is de Rots!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom