Opwekking 4 - Zijn Naam is wonderbaar

 

Zijn naam is wonderbaar
Zijn naam is wonderbaar
Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer


 

Hij is een Heer zo groot
Heerser tot in de dood
Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer

 

Hij is mijn Redder
De Rots aller eeuwen
Almachtig God is Hij

 

Laten w' ons buigen

Hem eer betuigen
Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer

 

Gods Naam is wonderbaar! Zeker weten! En hoe! Zijn Naam is wonderbaar omdat Hij een groot Heer is. Hij is Heerser tot in de dood. Wat dat betekent? Dat betekent dat Hij heerst tot in de dood. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft hij de dood ervaren, geproefd. Hij is tot het diepste gegaan. Hij is het dodenrijk in gegaan. Maar in dat dodenrijk heeft Hij de dood overwonnen! De dood is teniet gedaan door Zijn opstanding. Hij is Heerser tot in de dood omdat Hij de dood heeft overwonnen.
 
Hij is jouw Redder, de Rots aller eeuwen! Dat is fantastisch als God de Rots is! Besef je wat dat betekent? Dat betekent dat Hij groot en sterk is, en dat niemand om Hem heen kan als je Hem tegenkomt. En er is geen Rots zoals God. Je mag die Rots ook beklimmen. Je mag dan elke keer weer een stap verder gaan, steeds een stapje hoger op de Rots om tot je bestemming te komen.
Als Hij de Rots is dan betekend dat ook dat jij op Hem kan bouwen. Hij is zo sterk. Hij is jouw fundament voor alles wat je doet. Zonder het fundament van Jezus heb je geen houvast om op te bouwen. En als alles onder je voeten gaat schudden, dat zal het fundament, de Rots blijven staan.
Hij is de Rots tot in aller eeuwen. Dat betekent dat Hij altijd de Rots, je Fundament blijft. Wat er ook gebeurd. Niemand kan jouw fundament wegnemen. Deze Rots gaat niet weg, en er is geen andere Rots voor Hem in de plaats.
 
Je mag God hiervoor eer betuigen. Buig maar voor Hem!
Het is goed om na te denken wat het voor jouw betekent dat Hij Heerser tot in de dood is.
Wanneer ben jij de Rots tegen gekomen? En hoeveel stappen heb je al genomen op de Rots en ben je meer en meer één met Hem geworden? En laat je het ook toe dat Hij jouw Rots en Fundament moet Zijn om tot je bestemming te komen?  Vertrouw op God, Hij is de Rots!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom