Efeze - Trek je nieuwe mens aan

"en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid." (Efeze 4:24) 

Herken je dat gebed: "Heere, wilt U mijn leven maken overeenkomstig Uw wil"? Dat klinkt best wel heel netjes, vroom zelfs. Alsof je echt verandert wilt worden naar Gods beeld. Veranderen, zodat je niet wandelt als de andere heidenen, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven met God. Het lastige is wel dat Paulus ons zeker niet leert dat we hierin passief moeten zijn en dat maar aan God moeten vragen en dan maar moeten wachten tot God ons verandert en vernieuwt. Sterker nog, God is niet verantwoordelijk voor jouw verandering naar Zijn beeld.

 

Dat klinkt heel gevaarlijk, dat besef ik. Maar toch ontkomen we er niet aan om de verantwoordelijkheid voor onze levensheiling niet bij God neer te leggen, maar bij onszelf te zoeken. Want op het moment dat je tot geloof bent gekomen, is de macht van de zonde gebroken en heeft de zonde geen recht meer over je, maar ook niet meer macht als dat jij de zonde zelf geeft. Daarom kan Paulus zonder vrees zeggen dat wij onze oude mens moeten afleggen. De catechismus spreekt over het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens, maar Paulus heeft het hier niet over een afsterven dat vanzelf gaat, Paulus eist van zijn lezers dat als ze Christus hebben leren kennen dat ze de oude mens met zijn zonden afleggen. En misschien denk je hierbij nog: okee, dan moet ik de zonden laten. Maar hier laat Paulus het niet bij.  

Stap twee is dat eis dat we ons bekleden met de nieuwe mens. Het gaat er dus niet alleen om dat we stoppen met zondigen, stoppen met de dwalingen van de oude mens met alle verkeerde begeerten, maar het gaat er tegelijk ook om dat we het goede, actief gaan doen. Wij moeten ons bekleden met de nieuwe mens die naar het beeld van God is geschapen. Die nieuwe mens, dat is Christus in ons. Dat is de nieuwe mens waardoor Johannes in zijn brief durft te schrijven dat als we nog zondigen, we niet uit God geboren zijn. De nieuwe mens, Gods leven in ons, dat is waar wij actief toe worden opgeroepen om ons mee te bekleden.  

Christus was volkomen rechtvaardig en heilig, en door Hem zijn we in Hem voor God zoals Hij. En tegelijk betekent dat dus dat wij van Zijn aard in ons leven hebben gekregen door wedergeboorte en geloof. En omdat dit zo is, kunnen wij een keus maken om ons te bekleden met de nieuwe mens. Toen we nog niet geloofden, waren we in de macht van de oude mens, maar nu, nieuw geboren, is die macht gebroken en kunnen wij 'nee' zeggen tegen de werken van de oude mens en 'ja' zeggen tegen de werken van de nieuwe mens en daden van rechtvaardigheid en heiligheid doen. Wij hebben een keus gekregen als nieuw geboren kinderen, hemelse keuzes hebben we gekregen om ons door de Geest van God te laten leiden. En voor nu is dat genoeg om over na te denken en dan kunnen we dit morgen concreet maken. 

Gebed: Vader, liefst zou ik misschien mijn afleggen van mijn oude mens en mijn aantrekken van mijn nieuwe mens aan U overlaten. Maar U geeft de opdracht en ik maak vandaag de keus om de nieuwe mens aan te trekken. 

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken

"En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken." (Mattheüs 4:19)

De kerk van Jezus is ook de kerk van discipelen. We hadden al eerder de definitie van de kerk: De verzameling van gelovigen die leven zoals Jezus leefde en willen zijn zoals Hij was om de hele wereld te winnen voor Jezus. Als je het dan over discipelschap hebt, dan gaat het even niet in de eerste plaats om die verzameling van gelovigen, maar het gaat in de eerste plaats over jou als gelovige. Niet de gelovige die vooral met zijn eigen geloof en geloofservaring bezig is, maar de gelovige die groeit in discipelschap. Het gaat dan dus over jou persoonlijk, die steeds meer gaat zijn zoals Jezus was en gaat doen wat Jezus deed. Je gaat dus als discipel steeds meer op Hem lijken en steeds meer hetzelfde doen. Op Hem lijken heeft dan te maken met hoe Hij leefde en hetzelfde doen gaat over het laten zien van het Koninkrijk.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu