Efeze - Trek je nieuwe mens aan

"en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid." (Efeze 4:24) 

Herken je dat gebed: "Heere, wilt U mijn leven maken overeenkomstig Uw wil"? Dat klinkt best wel heel netjes, vroom zelfs. Alsof je echt verandert wilt worden naar Gods beeld. Veranderen, zodat je niet wandelt als de andere heidenen, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven met God. Het lastige is wel dat Paulus ons zeker niet leert dat we hierin passief moeten zijn en dat maar aan God moeten vragen en dan maar moeten wachten tot God ons verandert en vernieuwt. Sterker nog, God is niet verantwoordelijk voor jouw verandering naar Zijn beeld.

 

Dat klinkt heel gevaarlijk, dat besef ik. Maar toch ontkomen we er niet aan om de verantwoordelijkheid voor onze levensheiling niet bij God neer te leggen, maar bij onszelf te zoeken. Want op het moment dat je tot geloof bent gekomen, is de macht van de zonde gebroken en heeft de zonde geen recht meer over je, maar ook niet meer macht als dat jij de zonde zelf geeft. Daarom kan Paulus zonder vrees zeggen dat wij onze oude mens moeten afleggen. De catechismus spreekt over het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens, maar Paulus heeft het hier niet over een afsterven dat vanzelf gaat, Paulus eist van zijn lezers dat als ze Christus hebben leren kennen dat ze de oude mens met zijn zonden afleggen. En misschien denk je hierbij nog: okee, dan moet ik de zonden laten. Maar hier laat Paulus het niet bij.  

Stap twee is dat eis dat we ons bekleden met de nieuwe mens. Het gaat er dus niet alleen om dat we stoppen met zondigen, stoppen met de dwalingen van de oude mens met alle verkeerde begeerten, maar het gaat er tegelijk ook om dat we het goede, actief gaan doen. Wij moeten ons bekleden met de nieuwe mens die naar het beeld van God is geschapen. Die nieuwe mens, dat is Christus in ons. Dat is de nieuwe mens waardoor Johannes in zijn brief durft te schrijven dat als we nog zondigen, we niet uit God geboren zijn. De nieuwe mens, Gods leven in ons, dat is waar wij actief toe worden opgeroepen om ons mee te bekleden.  

Christus was volkomen rechtvaardig en heilig, en door Hem zijn we in Hem voor God zoals Hij. En tegelijk betekent dat dus dat wij van Zijn aard in ons leven hebben gekregen door wedergeboorte en geloof. En omdat dit zo is, kunnen wij een keus maken om ons te bekleden met de nieuwe mens. Toen we nog niet geloofden, waren we in de macht van de oude mens, maar nu, nieuw geboren, is die macht gebroken en kunnen wij 'nee' zeggen tegen de werken van de oude mens en 'ja' zeggen tegen de werken van de nieuwe mens en daden van rechtvaardigheid en heiligheid doen. Wij hebben een keus gekregen als nieuw geboren kinderen, hemelse keuzes hebben we gekregen om ons door de Geest van God te laten leiden. En voor nu is dat genoeg om over na te denken en dan kunnen we dit morgen concreet maken. 

Gebed: Vader, liefst zou ik misschien mijn afleggen van mijn oude mens en mijn aantrekken van mijn nieuwe mens aan U overlaten. Maar U geeft de opdracht en ik maak vandaag de keus om de nieuwe mens aan te trekken. 

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu