Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten

Thema: Eerste brief van Petrus

"Door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft." (1 Petrus 3:19)

Toen Jezus is opgestaan en is heengegaan naar de hemel heeft Hij tegen de geesten in de gevangenis gepreekt. Hoe leg jij deze woorden uit? Petrus sluit hiermee het derde hoofdstuk van zijn brief af en dat is een hele lastige passage. Om zo maar even een paar vragen op te roepen: Over welke geesten heeft Petrus het als hij schrijft dat Jezus terwijl Hij heenging tegen de geesten heeft gepreekt. En als je verder leest zegt hij dat het gaat over hen die voorheen ongehoorzaam waren. En om het nog ingewikkelder te maken: Dat waren geesten in de tijd dat God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. Het uiteindelijke gevolg van wat die geesten hebben gedaan is dat er maar acht mensen overbleven die behouden werden en daarin zit ook een teken van de doop. Wat bedoelt Petrus?

Daarbij komt nog dat dit hele lastige stukje niet meer lijkt te zijn dan een bijzin. Het gaat nog steeds om het onterecht lijden wat je als gelovige kunt meemaken en waar Petrus schrijft dat je beter kunt lijden terwijl je goed doet dan dat je moet lijden omdat je kwaad hebt gedaan. Jezus leed ook terwijl Hij goed deed. En wat is het gevolg geweest? Hij stierf, maar Hij stond ook weer op. Op dat laatste ligt de nadruk. Iets van 'weet dat als je onterecht lijdt omwille van Jezus, dat er een leven klaarligt, dat alles zal vergoedden'. En dan die bijzin. De Geest liet Hem opstaan en door Die Geest heeft Hij ook aan de geesten in de gevangenis gepreekt. Om iets te begrijpen van de geesten waartegen Jezus heeft gepreekt terwijl Hij heenging, moeten we even terug Noach.

In de tijd van Noach waren er de zonen van God die zagen dat de dochters van de mensen mooi waren. Dat staat in Genesis 6:2. Er blijft altijd wat discussie over die zonen van God. Wie zijn dat geweest? In ieder geval hebben die zonen van God ervoor gezorgd dat God een gruwel kreeg van de wereld die Hij had gemaakt. God wachtte toen met de zondvloed. Er zijn nog 120 jaar gekomen waarin God geduld had met de mensen. De oorzaak lijkt dan te liggen bij de zonen van God die zich vermengden met de dochters van de mensen.

Als je vervolgens kijkt naar wat Petrus schrijft zie je een lijn lopen. Het gaat om de geesten die voorheen ongehoorzaam waren in de tijd dat God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. God wachtte dus niet vanwege ongehoorzame geesten, maar God wachtte vanwege de mensen. En de gevangenis waarover Petrus schrijft is in ieder geval geen letterlijke gevangenis, maar een geestelijke. De zonen van God, uit Genesis 6 en de ongehoorzame geesten lijken dus dezelfde wezens te zijn. Het lijkt hier dus te gaan om gevallen engelen. Deze zijn de hemel uitgezet en op een bepaalde manier gevangen gezet in de geestelijke wereld waar ze macht hadden gekregen over de aarde.

De oorzaak van de ellende in de tijd van Noach is dezelfde oorzaak als de ellende van de zondeval. Satan en zijn demonen zijn bezig om de wereld kapot te maken omdat ze uit de hemel zijn gezet en de mensheid laat zich verleiden. Wij zijn verantwoordelijk, maar er is voor ons een weg terug door Jezus Christus. Voor de ongehoorzame geesten niet. Zij zitten in hun geestelijke gevangenis waarin geen bekering mogelijk is. Er is voor hen geen weg meer terug en toen Jezus opstond en naar de hemel ging heeft Hij tegen hen gepreekt. Hij heeft de demonische machten verteld dat hun lot vaststond. En dat kon Jezus, als de opgestane Heer, Die onterecht had geleden, ook oprecht zeggen.

In de opstanding van Jezus heeft Hij ook het lot bezegeld van die demonische machten en dat weten ze nu ook. Deze machten hebben de macht en kracht van Jezus gezien en de wraak die Hij oefende over hen, want door hen was Gods wereld zover kapot gegaan, dat God slechts acht mensen heeft gered. Noach en de zijnen kwamen niet om in het water, maar werden in de ark, door het water heen gebracht. Dat is wat Jezus deed als de Ark. In Hem komen wij door het water van de zonde heen en worden we gered en onderweg vertelt Jezus de demonische machten dat hun spel uit is. Dus als je gedoopt wordt, worden niet alleen je zonden afgewassen en komt er innerlijke heiliging, maar door het doopwater zien de geestelijke ongehoorzame en demonische machten hun nederlaag. Bij de doop gebeurt er dus iets in de geestelijke wereld. Iets van de demonische machten die proberen die acht mensen te grijpen om te voorkomen dat Jezus uiteindelijk geboren zou worden, maar ze grijpen mis en zo grijpen ze door jouw doop heen ook mis, omdat Jezus je er doorheen haalt.

En nu zit Jezus in de hemel en alle machten liggen onder Zijn voeten. Dat is de werkelijkheid waarover Petrus hier in een paar zinnen schrijft.

Gebed: Heer, dank U wel dat U de machten uit de hel hebt verteld dat U hebt overwonnen en dat U ons door het water heen tot in het eeuwige leven zult brengen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Nehemia 7:1-4

1  Het gebeurde, toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de Levieten werden aangesteld.
2  Toen gaf ik, met betrekking tot Jeruzalem, een bevel aan Hanani, mijn broer, en Hananja, de bevelhebber van de burcht, want hij was een betrouwbaar man en godvrezender dan velen.
3  Ik zei tegen hen: Laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt, en terwijl de wachters nog in dienst zijn, moeten ze de deuren sluiten, en vergrendelt u ze dan. En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost, en ieder tegenover zijn eigen huis.
4  De stad was wijd uitgestrekt en groot, maar er woonde weinig volk in en er waren geen huizen gebouwd.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij in jouw klein hoekje

Thema: Bouwen is de opdracht

"En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost, en ieder tegenover zijn eigen huis." (Nehemia 7:3b)

Vroeger leerde ik een liedje met het zinnetje: 'Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'. Als je van mijn leeftijd bent en ooit op een zondagsschool zat, ken je dat liedje wellicht ook nog wel en misschien als je veel jonger bent heb je het ook ooit nog geleerd. Een liedje dat ging over het licht dat je mag laten schijnen in deze wereld. Ik moest even aan dat ene zinnetje denken toen ik begon aan het volgende hoofdstuk in Nehemia. Niet dat het daar nu om licht in de duisternis gaat, maar wel over de verantwoordelijkheid uit dat liedje. En natuurlijk als kind begreep je daar nog niets van en dacht ik dat je dan in een klein hoekje moest gaan zitten met een kaarsje of zoiets. Het gaat natuurlijk over jouw plekje waar jij bent, daar mag je iets doen. Nehemia zal dat liedje vast nog niet hebben gekend, maar het principe begreep hij wel. Er zijn namelijk in Jeruzalem nog niet veel bewoners en de stad moet wel bewaakt worden. Als iedereen dat nu eens doet in zijn eigen kleine hoekje en ik in het mijne, dan kom je met heel weinig, toch nog heel ver.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

13 oktober 2019
10 oktober 2019
08 oktober 2019

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu