Bruiloft in Kana - Johannes 2

 

Wie is er wel eens bij een bruiloft geweest? Hoe ging dat?

 

Jezus en zijn discipelen zijn uitgenodigd op een bruiloft. Maar een bruiloft toen zag er iets anders uit dan nu. Zo was het in Israël de gewoonte dat een bruiloft 7 dagen duurde. Dat was een uitgebreid feest dus met veel mensen, veel eten, veel drinken en veel plezier. Zo ook deze keer. Alle mensen waren ondertussen aangekomen, en ook Maria, de moeder van Jezus was er.

 

Het was een gezellige drukte maar in de keuken ontstond er paniek. Niemand mocht dit weten, maar de wijn was bijna op, en het feest was nog maar net begonnen. Als de mensen dat te weten komen, dan is het feest over en dan wordt er nog lang over na gepraat, dat dit bruidspaar het niet goed heeft gedaan. Maar niets laten merken kan ook niet, want dan is het straks echt op.

 

Maria heeft door dat er wat is. Ze let goed op en na een poosje heeft ze het door. Er is te weinig wijn. Wat erg voor die mensen. Zou Jezus niet wat kunnen doen? Ze gaat naar Jezus toe en zegt zachtjes: “De wijn is bijna op, kun jij niet iets doen?” “Moeder, dat is niet uw taak. Als ik iets moet doen, dan weet ik dat. Mijn tijd is nog niet gekomen.”

 

Nu kan Maria heel verdrietig of boos worden, maar dat doet ze niet. Ze weet dat Jezus kan helpen, dus ze gaat naar de bedienden en zegt: “Als Jezus, die man daar, iets tegen jullie zegt, moeten jullie het doen. Ook al is het heel gek.”

 

Als we eens goed rondkijken in het huis waar het feest is, zien we vlakbij de deur 6 stenen watervaten staan. Dat waren geen kleine kruiken, maar grote vaten, en in elk vat kon tussen de 80 en 120 liter water. Nu zul je denken, wat moeten ze met zoveel water vlakbij de deur? De mensen in Israël liepen op open sandalen, en de wegen waren nog niet zo mooi van asfalt. Het was erg stoffig op de weg. Daarbij kwam dat ze in Israël aan tafel lagen, dus dat je dicht bij iemand anders voeten lag. Dan kun je natuurlijk geen vieze stof voeten hebben, dus iedereen zijn voeten werden gewassen als die binnen kwam. Maar iedereen was nu binnen, dus die vaten waren eigenlijk niet meer nodig.

 

Op een gegeven moment staat Jezus op en gaat naar de bedienden. “Luister, vul die 6 vaten tot de rand toe met water.” Wat, al die vaten vullen met water, terwijl die eigenlijk helemaal niet meer nodig zijn? Dus z’n 600 liter water vullen! Maar de bedienden  doen wat Jezus zegt en zo zijn ze even bezig om 600 liter water in die 6 vaten te doen. Na een poosje zijn ze klaar. “Schep er nu wat uit in een beker, en breng het naar de ceremoniemeester, de baas van het feest.” Alles wat de gasten krijgen moet eerst langs hem, dus de bedienden scheppen wat water uit een vat, doen dit in een beker en gaan er mee naar de ceremoniemeester.

 

Ik denk dat ze het wel een beetje eng gevonden hebben, komen ze daar om hem een beetje water te laten proeven! Maar Jezus zegt het. Ze geven de beker aan de ceremoniemeester. Hij neemt een slok, kijkt verbaasd naar de bedienden, neemt nog een slok en roept dan de bruidegom. “Waar komt deze wijn vandaan? Normaal geef je iemand eerst de beste wijn, en daarna de minder goede wijn. Maar jij hebt het precies omgedraaid. Deze wijn is super goed!” De bruidegom snapt er niets van, de ceremoniemeester snapt er niets van, maar de bedienden wisten het wel en de discipelen van Jezus ook.

 

Dit was het eerste wonder van Jezus. En waarom zou Jezus dit wonder gedaan hebben? Om zijn discipelen zijn kracht te laten zien. En er staat in de Bijbel dat ze in Hem geloofden. Ze zagen dat hij echt de Zoon van God was.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom