Bruiloft in Kana - Johannes 2

 

Wie is er wel eens bij een bruiloft geweest? Hoe ging dat?

 

Jezus en zijn discipelen zijn uitgenodigd op een bruiloft. Maar een bruiloft toen zag er iets anders uit dan nu. Zo was het in Israël de gewoonte dat een bruiloft 7 dagen duurde. Dat was een uitgebreid feest dus met veel mensen, veel eten, veel drinken en veel plezier. Zo ook deze keer. Alle mensen waren ondertussen aangekomen, en ook Maria, de moeder van Jezus was er.

 

Het was een gezellige drukte maar in de keuken ontstond er paniek. Niemand mocht dit weten, maar de wijn was bijna op, en het feest was nog maar net begonnen. Als de mensen dat te weten komen, dan is het feest over en dan wordt er nog lang over na gepraat, dat dit bruidspaar het niet goed heeft gedaan. Maar niets laten merken kan ook niet, want dan is het straks echt op.

 

Maria heeft door dat er wat is. Ze let goed op en na een poosje heeft ze het door. Er is te weinig wijn. Wat erg voor die mensen. Zou Jezus niet wat kunnen doen? Ze gaat naar Jezus toe en zegt zachtjes: “De wijn is bijna op, kun jij niet iets doen?” “Moeder, dat is niet uw taak. Als ik iets moet doen, dan weet ik dat. Mijn tijd is nog niet gekomen.”

 

Nu kan Maria heel verdrietig of boos worden, maar dat doet ze niet. Ze weet dat Jezus kan helpen, dus ze gaat naar de bedienden en zegt: “Als Jezus, die man daar, iets tegen jullie zegt, moeten jullie het doen. Ook al is het heel gek.”

 

Als we eens goed rondkijken in het huis waar het feest is, zien we vlakbij de deur 6 stenen watervaten staan. Dat waren geen kleine kruiken, maar grote vaten, en in elk vat kon tussen de 80 en 120 liter water. Nu zul je denken, wat moeten ze met zoveel water vlakbij de deur? De mensen in Israël liepen op open sandalen, en de wegen waren nog niet zo mooi van asfalt. Het was erg stoffig op de weg. Daarbij kwam dat ze in Israël aan tafel lagen, dus dat je dicht bij iemand anders voeten lag. Dan kun je natuurlijk geen vieze stof voeten hebben, dus iedereen zijn voeten werden gewassen als die binnen kwam. Maar iedereen was nu binnen, dus die vaten waren eigenlijk niet meer nodig.

 

Op een gegeven moment staat Jezus op en gaat naar de bedienden. “Luister, vul die 6 vaten tot de rand toe met water.” Wat, al die vaten vullen met water, terwijl die eigenlijk helemaal niet meer nodig zijn? Dus z’n 600 liter water vullen! Maar de bedienden  doen wat Jezus zegt en zo zijn ze even bezig om 600 liter water in die 6 vaten te doen. Na een poosje zijn ze klaar. “Schep er nu wat uit in een beker, en breng het naar de ceremoniemeester, de baas van het feest.” Alles wat de gasten krijgen moet eerst langs hem, dus de bedienden scheppen wat water uit een vat, doen dit in een beker en gaan er mee naar de ceremoniemeester.

 

Ik denk dat ze het wel een beetje eng gevonden hebben, komen ze daar om hem een beetje water te laten proeven! Maar Jezus zegt het. Ze geven de beker aan de ceremoniemeester. Hij neemt een slok, kijkt verbaasd naar de bedienden, neemt nog een slok en roept dan de bruidegom. “Waar komt deze wijn vandaan? Normaal geef je iemand eerst de beste wijn, en daarna de minder goede wijn. Maar jij hebt het precies omgedraaid. Deze wijn is super goed!” De bruidegom snapt er niets van, de ceremoniemeester snapt er niets van, maar de bedienden wisten het wel en de discipelen van Jezus ook.

 

Dit was het eerste wonder van Jezus. En waarom zou Jezus dit wonder gedaan hebben? Om zijn discipelen zijn kracht te laten zien. En er staat in de Bijbel dat ze in Hem geloofden. Ze zagen dat hij echt de Zoon van God was.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom