Bruiloft in Kana - Johannes 2

 

Wie is er wel eens bij een bruiloft geweest? Hoe ging dat?

 

Jezus en zijn discipelen zijn uitgenodigd op een bruiloft. Maar een bruiloft toen zag er iets anders uit dan nu. Zo was het in Israël de gewoonte dat een bruiloft 7 dagen duurde. Dat was een uitgebreid feest dus met veel mensen, veel eten, veel drinken en veel plezier. Zo ook deze keer. Alle mensen waren ondertussen aangekomen, en ook Maria, de moeder van Jezus was er.

 

Het was een gezellige drukte maar in de keuken ontstond er paniek. Niemand mocht dit weten, maar de wijn was bijna op, en het feest was nog maar net begonnen. Als de mensen dat te weten komen, dan is het feest over en dan wordt er nog lang over na gepraat, dat dit bruidspaar het niet goed heeft gedaan. Maar niets laten merken kan ook niet, want dan is het straks echt op.

 

Maria heeft door dat er wat is. Ze let goed op en na een poosje heeft ze het door. Er is te weinig wijn. Wat erg voor die mensen. Zou Jezus niet wat kunnen doen? Ze gaat naar Jezus toe en zegt zachtjes: “De wijn is bijna op, kun jij niet iets doen?” “Moeder, dat is niet uw taak. Als ik iets moet doen, dan weet ik dat. Mijn tijd is nog niet gekomen.”

 

Nu kan Maria heel verdrietig of boos worden, maar dat doet ze niet. Ze weet dat Jezus kan helpen, dus ze gaat naar de bedienden en zegt: “Als Jezus, die man daar, iets tegen jullie zegt, moeten jullie het doen. Ook al is het heel gek.”

 

Als we eens goed rondkijken in het huis waar het feest is, zien we vlakbij de deur 6 stenen watervaten staan. Dat waren geen kleine kruiken, maar grote vaten, en in elk vat kon tussen de 80 en 120 liter water. Nu zul je denken, wat moeten ze met zoveel water vlakbij de deur? De mensen in Israël liepen op open sandalen, en de wegen waren nog niet zo mooi van asfalt. Het was erg stoffig op de weg. Daarbij kwam dat ze in Israël aan tafel lagen, dus dat je dicht bij iemand anders voeten lag. Dan kun je natuurlijk geen vieze stof voeten hebben, dus iedereen zijn voeten werden gewassen als die binnen kwam. Maar iedereen was nu binnen, dus die vaten waren eigenlijk niet meer nodig.

 

Op een gegeven moment staat Jezus op en gaat naar de bedienden. “Luister, vul die 6 vaten tot de rand toe met water.” Wat, al die vaten vullen met water, terwijl die eigenlijk helemaal niet meer nodig zijn? Dus z’n 600 liter water vullen! Maar de bedienden  doen wat Jezus zegt en zo zijn ze even bezig om 600 liter water in die 6 vaten te doen. Na een poosje zijn ze klaar. “Schep er nu wat uit in een beker, en breng het naar de ceremoniemeester, de baas van het feest.” Alles wat de gasten krijgen moet eerst langs hem, dus de bedienden scheppen wat water uit een vat, doen dit in een beker en gaan er mee naar de ceremoniemeester.

 

Ik denk dat ze het wel een beetje eng gevonden hebben, komen ze daar om hem een beetje water te laten proeven! Maar Jezus zegt het. Ze geven de beker aan de ceremoniemeester. Hij neemt een slok, kijkt verbaasd naar de bedienden, neemt nog een slok en roept dan de bruidegom. “Waar komt deze wijn vandaan? Normaal geef je iemand eerst de beste wijn, en daarna de minder goede wijn. Maar jij hebt het precies omgedraaid. Deze wijn is super goed!” De bruidegom snapt er niets van, de ceremoniemeester snapt er niets van, maar de bedienden wisten het wel en de discipelen van Jezus ook.

 

Dit was het eerste wonder van Jezus. En waarom zou Jezus dit wonder gedaan hebben? Om zijn discipelen zijn kracht te laten zien. En er staat in de Bijbel dat ze in Hem geloofden. Ze zagen dat hij echt de Zoon van God was.

Elke dag 5 minuten met God

Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk

 

“Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u  kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.” (Lukas 6:35)
 
Waarom zou je goed doen aan je naaste? Je zou gewoon kunnen zeggen: Omdat God dat van mij vraagt. Dat klinkt op zich wel goed, maar dan is het een regel die is opgelegd. Het enige dat echt werkt is iets dat uit jezelf komt. Veel kerken zijn leeggelopen of zitten vol met mensen die geen persoonlijke relatie met God hebben doordat geloven niet meer was dan een verzameling van regels. Als je dus alleen goed doet aan je naaste omdat Jezus dat als wet geeft in de Bergrede, dan is de kans groot dat je een tijdje je best doet, maar dat je uiteindelijk toch opgeeft.
Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

 

Markus 1:14-20

 

14  En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,
15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;  bekeer u en geloof het Evangelie.
16  En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
17 En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers  van mensen wordt. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom