Bruiloft in Kana - Johannes 2

 

Wie is er wel eens bij een bruiloft geweest? Hoe ging dat?

 

Jezus en zijn discipelen zijn uitgenodigd op een bruiloft. Maar een bruiloft toen zag er iets anders uit dan nu. Zo was het in Israël de gewoonte dat een bruiloft 7 dagen duurde. Dat was een uitgebreid feest dus met veel mensen, veel eten, veel drinken en veel plezier. Zo ook deze keer. Alle mensen waren ondertussen aangekomen, en ook Maria, de moeder van Jezus was er.

 

Het was een gezellige drukte maar in de keuken ontstond er paniek. Niemand mocht dit weten, maar de wijn was bijna op, en het feest was nog maar net begonnen. Als de mensen dat te weten komen, dan is het feest over en dan wordt er nog lang over na gepraat, dat dit bruidspaar het niet goed heeft gedaan. Maar niets laten merken kan ook niet, want dan is het straks echt op.

 

Maria heeft door dat er wat is. Ze let goed op en na een poosje heeft ze het door. Er is te weinig wijn. Wat erg voor die mensen. Zou Jezus niet wat kunnen doen? Ze gaat naar Jezus toe en zegt zachtjes: “De wijn is bijna op, kun jij niet iets doen?” “Moeder, dat is niet uw taak. Als ik iets moet doen, dan weet ik dat. Mijn tijd is nog niet gekomen.”

 

Nu kan Maria heel verdrietig of boos worden, maar dat doet ze niet. Ze weet dat Jezus kan helpen, dus ze gaat naar de bedienden en zegt: “Als Jezus, die man daar, iets tegen jullie zegt, moeten jullie het doen. Ook al is het heel gek.”

 

Als we eens goed rondkijken in het huis waar het feest is, zien we vlakbij de deur 6 stenen watervaten staan. Dat waren geen kleine kruiken, maar grote vaten, en in elk vat kon tussen de 80 en 120 liter water. Nu zul je denken, wat moeten ze met zoveel water vlakbij de deur? De mensen in Israël liepen op open sandalen, en de wegen waren nog niet zo mooi van asfalt. Het was erg stoffig op de weg. Daarbij kwam dat ze in Israël aan tafel lagen, dus dat je dicht bij iemand anders voeten lag. Dan kun je natuurlijk geen vieze stof voeten hebben, dus iedereen zijn voeten werden gewassen als die binnen kwam. Maar iedereen was nu binnen, dus die vaten waren eigenlijk niet meer nodig.

 

Op een gegeven moment staat Jezus op en gaat naar de bedienden. “Luister, vul die 6 vaten tot de rand toe met water.” Wat, al die vaten vullen met water, terwijl die eigenlijk helemaal niet meer nodig zijn? Dus z’n 600 liter water vullen! Maar de bedienden  doen wat Jezus zegt en zo zijn ze even bezig om 600 liter water in die 6 vaten te doen. Na een poosje zijn ze klaar. “Schep er nu wat uit in een beker, en breng het naar de ceremoniemeester, de baas van het feest.” Alles wat de gasten krijgen moet eerst langs hem, dus de bedienden scheppen wat water uit een vat, doen dit in een beker en gaan er mee naar de ceremoniemeester.

 

Ik denk dat ze het wel een beetje eng gevonden hebben, komen ze daar om hem een beetje water te laten proeven! Maar Jezus zegt het. Ze geven de beker aan de ceremoniemeester. Hij neemt een slok, kijkt verbaasd naar de bedienden, neemt nog een slok en roept dan de bruidegom. “Waar komt deze wijn vandaan? Normaal geef je iemand eerst de beste wijn, en daarna de minder goede wijn. Maar jij hebt het precies omgedraaid. Deze wijn is super goed!” De bruidegom snapt er niets van, de ceremoniemeester snapt er niets van, maar de bedienden wisten het wel en de discipelen van Jezus ook.

 

Dit was het eerste wonder van Jezus. En waarom zou Jezus dit wonder gedaan hebben? Om zijn discipelen zijn kracht te laten zien. En er staat in de Bijbel dat ze in Hem geloofden. Ze zagen dat hij echt de Zoon van God was.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom