Audiopreken

 

Onderstaand vind je een lijst met een aantal audiopreken op mp3-formaat van Theo de Koning.

Op ons Youtube-kanaal vind je ook preken op video. Ons Youtube-kanaal kun je vinden via www.eindeloosgelukkig.nl/youtube

 

Oude Testament
Jij bent een sterke held Richteren 6
 

 
Nieuwe Testament  
Passie of passief Mattheüs 28:19
Mensen vissen (Youtube) Markus 3
Alles is mogelijk Markus 9:14-29
Geestelijk vaderschap Lukas 15:11-32
Verdiende genezing
(preek behorend bij een genezingsdienst)
Johannes 18:28-19:15
Houd jij van Jezus
(Kinder- en jeugddienst)
Johannes 21:15-17
Kampioen, leef jij in de overwinning Romeinen 8:37
Vrijheid of slavernij,
je bent geroepen om vrij te zijn
Galaten 5:1
Niets is wat het lijkt Efeze 6:12
Leven in een gebroken wereld Hebreeën 2:8
Smoorverliefd op Jezus Openbaring 2:1-7

 

 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom