Hogepriesterlijk gebed - Leven als hemelburger

 

"Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden." (Johannes 17:16-18)

 

Jezus bidt voor ons, terwijl wij hier nog op aarde zijn. Dat is bijzonder en we zagen gisteren al dat Jezus niet voor ons bidt dat we snel naar de hemel mogen. Hij bidt niet om ons weg te nemen, maar Hij bidt om onste bewaren van de boze, terwijl onze tijd hier op aarde er nog niet op zit. Tegelijk ben je wel een burger van de hemel. Je bent hier dus wel op aarde en het is ook niet de bedoeling dat Jezus ons zo snel mogelijk van de aarde laat wegnemen, maar je Thuis is niet op aarde. Zoals Jezus niet van de wereld is, zo ben jij dat ook niet.

 

 

Als je dit tot je laat doordringen, komt ineens je hele leven in een ander perspectief te staan. Ineens zie je dan dat je hier op een andere manier aanwezig bent. Je bent hier niet als een burger van de aarde, zoals Jezus geen burger van de aarde was, maar je bent hier vanuit een totaal andere orde. Je bent in Christus en daarmee ben je dus ook niet van deze wereld. Terwijl Jezus dus niet vraagt om je weg te nemen, leef je hier op aarde op dezelfde manier zoals Jezus dat deed. Hij was hier als Gods geliefde Zoon. Hij leefde hier op aarde Zijn hemelse leven en bracht daarmee het Koninkrijk van God op aarde.

 

Dat is de manier hoe Jezus bidt om ons op aarde te laten zijn. Je leeft nu al vanuit je hemelse identiteit op aarde en je bent geroepen om net als Jezus het Koninkrijk van God op aarde te brengen. Je bent gezonden zoals Jezus is gezonden. Dat is je roeping, dat is je bestemming! Dat betekent dus dat je hier niet alleen bent als hemelburger zoals Jezus, maar dat betekent ook dat je hier dus bent met de tekenen van het Koninkrijk bij je. Overal waar jij komt in de Naam van Jezus, daar vraagt Jezus van je om dat Koninkrijk te brengen zoals Hij dat ook deed.

 

Op die manier bidt Jezus bij Zijn Vader voor jou! En daar tussenin vraagt Jezus of de Vader jou wilt heiligen in Zijn waarheid. Jezus heeft al eerder gezegd dat Gods waarheid je vrij zal maken. Dat zorgt er voor dat niet de waarheid van deze wereld jouw leven zal bepalen, of jouw eigen waarheid in je denken, maar dat Gods waarheid je vrij zal zetten. En nu vraagt Jezus aan Zijn Vader of Hij er voor wilt zorgen dat die waarheid van God je apart zal zetten in deze wereld. Je wordt apart gezet voor het Koninkrijk voor de waarheid van Gods woord en Gods gedachten over jou. 

 

Hoe meer je de waarheid zal toelaten, hoe meer je zult ervaren dat je vanuit je hemelse perspectief gaat leven en je werkelijk gezonden kunt laten worden zoals Jezus. Dan worden zieken in je omgeving mensen waarover je Gods genezing mag uitspreken, dan moet de duisternis wijken en daar mag jij de verzoening van Jezus overbrengen. Dan heb je duidelijk waarom Jezus niet wil dat je al snel naar Huis zult gaan. Dit is namelijk je bestemming van je leven.

 

Gebed: Vader, ik laat mij zenden zoals Jezus. Ik wil leven als een hemelburger op aarde en ik wil leven om Uw Koninkrijk te laten groeien op aarde.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom