Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven

 

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde, Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.” (Johannes 17:3 en 4)

 

Hoe groot is Jezus’ werk op aarde geweest. En hoe groot is de gave van de Vader, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gezonden en gegeven. Het verheerlijkt zowel de Vader, door Jezus, als dat het Jezus verheerlijkt door de Vader. En waarmee wordt dan de Vader verheerlijkt? Doordat Hij het eeuwige leven geeft. En dat klinkt allemaal best wel logisch en misschien ook wel heel bekend in je oren. Maar de verrassing komt nog. Want wat het is eeuwige leven?

Wat heeft Jezus eigenlijk gegeven? Hij geeft het eeuwige leven, maar het is de vraag of we daarmee begrijpen wat Hij heeft gegeven. Wat is het eeuwige leven? Als we dat op straat een een willekeurige voorbijganger zouden vragen, zouden de meesten zeggen dat het om de hemel gaat. En als we het aan een trouwe kerkganger zouden vragen, krijgen we ongeveer hetzelfde antwoord, misschien aangevuld met de opmerking dat als je nu gelooft, het eeuwige leven de hel of de eeuwige dood is.

 

Nu het antwoord van Jezus over wat het eeuwige leven is. Jezus zegt: “Het eeuwige leven is de zij U kennen en Mij kennen.” Hoe anders is dit antwoord van Jezus. Het gaat dus uiteindelijk voor het eeuwige leven niet om de hemel, maar het gaat over het kennen van God. Dat is het eeuwige leven.

 

Eigenlijk is dit wel een heel apart antwoord. Dus we hebben het eeuwige leven als we God de Vader kennen en Jezus Christus. En dat kennen is dan vooral op Wie de Vader is en Wie Jezus is. Het is eigenlijk kennen met je hele wezen. Dus kennen van Jezus met je verstand, maar ook met je ziel en met je wil. Helemaal zoals je mens bent, het kennen van God en Jezus. Dat is het eeuwige leven. Dan heb je ook gelijk helder wat er in de eeuwigheid gebeurt: Daar verheerlijken we God. Dat dit in de hemel is, is een heerlijke bijkomstigheid, maar het is niet waar het om gaat. Concreet betekent het ook dat hoe meer we God en Jezus leren kennen, hoe meer eeuwig leven we ook ervaren.

 

Als je dit beseft, begrijp je ook waarom Jezus twee keer spreekt in het gebed tot Zijn Vader over het verheerlijken van de Vader op aarde. Doordat Jezus de wil van de Vader doet, gehoorzaam is naar het hele Vaderhart van God, daardoor leren wij het karakter van God kennen. Het is bijna een bijzondere benadering die Jezus hier benoemd. Jezus deed Zijn werk natuurlijk voor ons om ons te redden, maar uiteindelijk ook om Zijn Vader te verheerlijken, zodat wij steeds meer van het eeuwige leven zullen ervaren. Want God en Jezus kennen is het eeuwige leven. Dat deelt Jezus uit, zodat je steeds meer gaat kennen van Wie God werkelijk is in Zijn genade en liefde.

 

Gebed: Vader, ik wil meer van U kennen, want hoe meer ik van U ken, hoe meer ik het eeuwige leven in mij heb.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom