Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven

 

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde, Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.” (Johannes 17:3 en 4)

 

Hoe groot is Jezus’ werk op aarde geweest. En hoe groot is de gave van de Vader, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gezonden en gegeven. Het verheerlijkt zowel de Vader, door Jezus, als dat het Jezus verheerlijkt door de Vader. En waarmee wordt dan de Vader verheerlijkt? Doordat Hij het eeuwige leven geeft. En dat klinkt allemaal best wel logisch en misschien ook wel heel bekend in je oren. Maar de verrassing komt nog. Want wat het is eeuwige leven?

Wat heeft Jezus eigenlijk gegeven? Hij geeft het eeuwige leven, maar het is de vraag of we daarmee begrijpen wat Hij heeft gegeven. Wat is het eeuwige leven? Als we dat op straat een een willekeurige voorbijganger zouden vragen, zouden de meesten zeggen dat het om de hemel gaat. En als we het aan een trouwe kerkganger zouden vragen, krijgen we ongeveer hetzelfde antwoord, misschien aangevuld met de opmerking dat als je nu gelooft, het eeuwige leven de hel of de eeuwige dood is.

 

Nu het antwoord van Jezus over wat het eeuwige leven is. Jezus zegt: “Het eeuwige leven is de zij U kennen en Mij kennen.” Hoe anders is dit antwoord van Jezus. Het gaat dus uiteindelijk voor het eeuwige leven niet om de hemel, maar het gaat over het kennen van God. Dat is het eeuwige leven.

 

Eigenlijk is dit wel een heel apart antwoord. Dus we hebben het eeuwige leven als we God de Vader kennen en Jezus Christus. En dat kennen is dan vooral op Wie de Vader is en Wie Jezus is. Het is eigenlijk kennen met je hele wezen. Dus kennen van Jezus met je verstand, maar ook met je ziel en met je wil. Helemaal zoals je mens bent, het kennen van God en Jezus. Dat is het eeuwige leven. Dan heb je ook gelijk helder wat er in de eeuwigheid gebeurt: Daar verheerlijken we God. Dat dit in de hemel is, is een heerlijke bijkomstigheid, maar het is niet waar het om gaat. Concreet betekent het ook dat hoe meer we God en Jezus leren kennen, hoe meer eeuwig leven we ook ervaren.

 

Als je dit beseft, begrijp je ook waarom Jezus twee keer spreekt in het gebed tot Zijn Vader over het verheerlijken van de Vader op aarde. Doordat Jezus de wil van de Vader doet, gehoorzaam is naar het hele Vaderhart van God, daardoor leren wij het karakter van God kennen. Het is bijna een bijzondere benadering die Jezus hier benoemd. Jezus deed Zijn werk natuurlijk voor ons om ons te redden, maar uiteindelijk ook om Zijn Vader te verheerlijken, zodat wij steeds meer van het eeuwige leven zullen ervaren. Want God en Jezus kennen is het eeuwige leven. Dat deelt Jezus uit, zodat je steeds meer gaat kennen van Wie God werkelijk is in Zijn genade en liefde.

 

Gebed: Vader, ik wil meer van U kennen, want hoe meer ik van U ken, hoe meer ik het eeuwige leven in mij heb.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom