"En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken." (Openbaring 5:5) 

Als wij om ons heen kijken zien we een wereld die in nood is, maar ook een wereld die bloedt uit duizend wonden en een wereld die kreunt vanwege alle gebrokenheid en alles terreur. Een wereld die op deze manier onmogelijk kan blijven bestaan. En als we elkaar op deze wereld uiteindelijk niet afmaken, dan maken we de natuur zo kapot dat leven op deze aardbol uiteindelijk niet meer mogelijk is. We leven in de eindtijd, dat is wat we dan zeggen. En toch is deze tijd waarin wij leven geen absoluut drama. Het is ook geen tijd die aan het noodlot is overgelaten. 

Als je het boek Openbaring leest, dan is het heftig wat er allemaal voorbij komt. En toch begint Jezus om Johannes aan het begin van de hele eindtijd in hoofdstuk 4 te laten zien dat er Één op de troon zit. En dan volgt hoofdstuk vijf. Johannes ziet een boekrol in de hand van Hem Die op de troon zat. Die boekrol is van binnen en van buiten beschreven. Het is de boekrol met de hele wereldgeschiedenis daarop. Of misschien beter gezegd, het is de boekrol waar alles op staat dat nog moet gebeuren voordat de wereld voorbij zal zijn gegaan. De boekrol van de eindtijd.  

Maar dan gaat Johannes huilen, want er blijkt niemand te zijn die deze boekrol kan openen. Niemand is bij machte om de eindtijd in gang te zetten. Want dat is het beeld dat we hier zien. Er is een eindtijd, maar hij kan niet in beweging komen. Eigenlijk ziet Johannes dat Jezus niet kan terugkomen, omdat nog niet alles is gebeurd dat moet gebeuren. 

En dan zegt één van de ouderlingen tegen Johannes dat hij niet hoeft te huilen. Want er is wel iemand die de boekrol kan openen, er is wel iemand die de eindtijd in beweging kan zetten. Het is de Leeuw uit de stam van Juda, Die overwonnen heeft. Jezus, de Leeuw uit de stam van Juda. Juda werd door Jakob gezegend met de woorden dat hij een leeuwenwelp zou zijn en de scepter van Israël zou van zijn huis niet wijken. En uit deze leeuwenwelp is de Leeuw geboren, Jezus Christus. En Hij heeft als Leeuw overwonnen. Waar satan als een leeuw zich voordoet, daar is Jezus de Leeuw. Waar de wereldgeschiedenis door iets dat lijkt op een leeuw verscheurd lijkt te worden, is Jezus de enige echte Leeuw Die overwonnen heeft. En Hij heeft met Zijn overwinning de eindtijd in beweging gezet en Hij leeft als overwinnende Leeuw. Slangen, monsters of terreurbewegingen, Jezus is als Leeuw onze Overwinnaar! Dat betekent dat het niet uit de hand loopt, al lijkt dat er wel op, maar Jezus is de onoverwinnelijke Leeuw. Hij verscheurde zelfs het graf, Hij verscheurde satan en Hij verscheurde de zonde en alles wat daaruit is voortgekomen. Overwinnaar, Hij is mijn God ik zal Hem eren! 

Gebed: Jezus, Leeuw uit de stam van Juda, U bent mijn Overwinnaar en ik geloof dat Uw overwinningskracht sterker zal zijn dan wat ook in deze wereld. Ik wil leven in dat vertrouwen dat U Overwinnaar bent, nu een eeuwig!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu