Jakobus - oordeel niet

 

"Broeders (en zusters), spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?" (Jakobus 4:11 en 12)

 

Jakobus weidt nog even twee verzen aan een ander thema, of eigenlijk een thema waar hij eigenlijk al wat over heeft gezegd. Hij had het al over kwaadspreken en lasteren, maar eigenlijk wil hij het ons door deze twee verzen nog iets duidelijker maken. Hij stelt zelfs dat wij niet eens recht hebben om een broeder of zuster te oordelen. Eigenlijk is dat wel een lastige voor ons. Want wij hebben wel heel snel een oordeel klaar. Dat kost ons, Nederlanders, helemaal niet zoveel moeite. Maar wat moeten we dan met deze teksten waarin Jakobus ook spreekt over oordelen over de wet?

 

 

 

Jakobus haalt eigenlijk ook woorden aan uit het Oude Testament aan, ook daar werd het veroordelen van elkaar al scherp veroordeeld. Het gaat er niet om dat we alles goedpraten, dat is zeker niet de bedoeling, want dan had Jakobus in het voorgaande gedeelte wel een andere toon aangeslagen. Fout is wel fout, maar daar ga je dan eerlijk mee om naar elkaar toe. Maar op het moment dat we kwaad gaan spreken, zeggen we eigenlijk ook dat de wet van God niet goed is. Als wij het voor elkaar krijgen om te zeggen dat we eigenlijk best wel mogen kwaadspreken of roddelen, dan zeggen we daarmee ook dat de wet van God niet klopt. Want God is heel duidelijk in de wet dat Hij dit niet goedvindt, praten wij het goed dan veroordelen wij de wet.

 

Het is regelmatig als we mensen begeleiden en hen helpen om echt mens zonder geheimen te worden, waarmee ze alle zonden, alles wat mis is gegaan, openlijk gaan uitspreken, dat veel van die mensen tegen ons zeggen: "Het voelde zo goed om het uit te mogen spreken en jullie hebben er geen oordeel over uitgesproken." Dat is wat Jakobus hier bedoelt. Ik merk steeds vaker dat ik in dit soort diepe gesprekken helemaal de behoefte niet heb om een oordeel uit te spreken. En reken dat we soms verhalen horen, die echt heftig zijn.

 

Het is een manier van met elkaar omgaan die je kunt leren, onder leiding van de Heilige Geest. Er is er maar Eén die Rechter is, dat is God Zelf en wij zijn het nooit. Zolang wij veroordelend blijven handelen, zal er nooit de veiligheid zijn om zonden te belijden en blijven vele mensen vastzitten in veroordeling en zelfveroordeling! Hebben wij het er voor over om te zeggen: "Alleen God is Rechter." Als we dat doen, zullen mensen zich veilig bij je voelen om dingen te delen die je normaal niet zo makkelijk deelt. En met die geheimen mag je mensen helpen naar God te gaan, die niet zal veroordelen als we vergeving vragen. Dan veroordeelt zelfs God je niet! 

 

Gebed: Vader, ik wil nooit een oordeel meer uitspreken, ik wil juist mensen helpen om hun geheimen te leren prijsgeven, zodat satan ook niet langer meer kan aanklagen! Laat mij zo een zegen zijn voor mijn omgeving!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom