"En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen Hem: U bent de Christus" (Markus 8:29) 

Wie zeg jij dat Jezus is? Misschien is dit wel de vraag waardoor we met dit thema begonnen. Omdat ik mensen tegenkwam die wel geloven in vergeving en God als Vader kennen, maar verder eigenlijk vastliepen met Jezus. Niet op het gebied van vergeving, maar wel om Jezus echt in de centrum van je leven te zetten. Jezus, Wie zeg jij dat Hij is. Dat is de vraag voor dit moment, die Jezus aan je stelt, niet op het moment dat je alles al weet, maar op dit moment waar je nu bent. Want dat was ook het moment hier bij Zijn discipelen.

De discipelen begrepen nog heel veel niet, maar Hij vroeg wel Wie Hij was in hun ogen. Wie is Jezus en hoe geef jij dat vorm in jouw leven? Dit zijn behoorlijk confronterende vragen, maar het zijn vragen waardoor Jezus echt meer en meer het middelpunt in je leven zal worden. Jezus, Wie is Hij volgens jou? 

Petrus geeft direct antwoord, zoals Hij dit altijd doet en misschien zegt hij wel veel meer dan dat hij op dit moment begrijpt. Hij zegt: "U bent de Christus!" Als je dit letterlijk zou vertalen, dan zou Petrus dus zeggen: "U bent de Gezalfde van God." In die woorden zit eigenlijk alles en ik geloof dat er in deze woorden meer zit dan dat wij altijd kunnen begrijpen. Want Jezus als de Gezalfde van God, daarmee zegt Petrus dat Jezus Degene is Die God heeft aangesteld als de beloofde Messias.  

Maar begreep Petrus dan hoe dat precies zat? Jezus is de beloofde Messias die door God is gezalfd om het complete herstel van de relatie met God te brengen, maar ook Degene Die dus het Koninkrijk brengt en alles mogelijk maakt omdat Hij God is. Dat betekent dat door Jezus er verzoening is, maar ook verder echt alles mogelijk is. En dat alles, dat kunnen wij nooit compleet ingevuld krijgen. We kunnen niet eens volmaakt invullen wat de verzoening precies is omdat wij niet eens al onze eigen zonden kennen. Jezus is eigenlijk dus gewoon 'Alles'. In Hem heeft God ons alles gegeven. In Hem geeft God Zichzelf, komt God dichtbij ons en het kruis is het begin van de wederoprichting van alle dingen. Maar hoe dat zal zijn, dat is voor ons niet klein te krijgen. 

In één van de andere Evangeliën zegt Jezus dan: Op deze Petra, op deze belijdenis zal Ik Mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat Jezus Degene is Die God heeft gezalfd om al het werk op aarde te doen dat gedaan moest worden, maar ook gezalfd om daarna als Koning in de hemel te regeren en alles wat Hij in de eeuwigheid en in de tijd nog zal doen, dat is het fundament van ons geloof! En daardoor is ineens alles mogelijk, maar is Jezus ineens ook heel concreet. Hij is dus niet verdwenen en Hij komt ooit een keer terug, maar Hij is gezalfd door God en aangesteld in Zijn actieve rol als Koning en fundament van Zijn kerk. 

Gebed: Jezus, U bent het Die God zou aanstellen en U bent het Die God heeft aangesteld. U hebt alles herstelt en in Uw lijden is het begin van het complete herstel begonnen en U zult dat afmaken! U bent mijn Middelpunt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu