"En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen Hem: U bent de Christus" (Markus 8:29) 

Wie zeg jij dat Jezus is? Misschien is dit wel de vraag waardoor we met dit thema begonnen. Omdat ik mensen tegenkwam die wel geloven in vergeving en God als Vader kennen, maar verder eigenlijk vastliepen met Jezus. Niet op het gebied van vergeving, maar wel om Jezus echt in de centrum van je leven te zetten. Jezus, Wie zeg jij dat Hij is. Dat is de vraag voor dit moment, die Jezus aan je stelt, niet op het moment dat je alles al weet, maar op dit moment waar je nu bent. Want dat was ook het moment hier bij Zijn discipelen.

De discipelen begrepen nog heel veel niet, maar Hij vroeg wel Wie Hij was in hun ogen. Wie is Jezus en hoe geef jij dat vorm in jouw leven? Dit zijn behoorlijk confronterende vragen, maar het zijn vragen waardoor Jezus echt meer en meer het middelpunt in je leven zal worden. Jezus, Wie is Hij volgens jou? 

Petrus geeft direct antwoord, zoals Hij dit altijd doet en misschien zegt hij wel veel meer dan dat hij op dit moment begrijpt. Hij zegt: "U bent de Christus!" Als je dit letterlijk zou vertalen, dan zou Petrus dus zeggen: "U bent de Gezalfde van God." In die woorden zit eigenlijk alles en ik geloof dat er in deze woorden meer zit dan dat wij altijd kunnen begrijpen. Want Jezus als de Gezalfde van God, daarmee zegt Petrus dat Jezus Degene is Die God heeft aangesteld als de beloofde Messias.  

Maar begreep Petrus dan hoe dat precies zat? Jezus is de beloofde Messias die door God is gezalfd om het complete herstel van de relatie met God te brengen, maar ook Degene Die dus het Koninkrijk brengt en alles mogelijk maakt omdat Hij God is. Dat betekent dat door Jezus er verzoening is, maar ook verder echt alles mogelijk is. En dat alles, dat kunnen wij nooit compleet ingevuld krijgen. We kunnen niet eens volmaakt invullen wat de verzoening precies is omdat wij niet eens al onze eigen zonden kennen. Jezus is eigenlijk dus gewoon 'Alles'. In Hem heeft God ons alles gegeven. In Hem geeft God Zichzelf, komt God dichtbij ons en het kruis is het begin van de wederoprichting van alle dingen. Maar hoe dat zal zijn, dat is voor ons niet klein te krijgen. 

In één van de andere Evangeliën zegt Jezus dan: Op deze Petra, op deze belijdenis zal Ik Mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat Jezus Degene is Die God heeft gezalfd om al het werk op aarde te doen dat gedaan moest worden, maar ook gezalfd om daarna als Koning in de hemel te regeren en alles wat Hij in de eeuwigheid en in de tijd nog zal doen, dat is het fundament van ons geloof! En daardoor is ineens alles mogelijk, maar is Jezus ineens ook heel concreet. Hij is dus niet verdwenen en Hij komt ooit een keer terug, maar Hij is gezalfd door God en aangesteld in Zijn actieve rol als Koning en fundament van Zijn kerk. 

Gebed: Jezus, U bent het Die God zou aanstellen en U bent het Die God heeft aangesteld. U hebt alles herstelt en in Uw lijden is het begin van het complete herstel begonnen en U zult dat afmaken! U bent mijn Middelpunt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu