"En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?" (Markus 4:41) 

Het zou je als ervaren vissers maar gebeuren dat je een storm over je heen krijgt die je niet meer kunt hanteren. Jezus had de discipelen de opdracht gegeven om naar het land van de Gadarenen te varen. Niet bepaald het gebied waar Jezus meestal Zijn werk deed. Maar Jezus vroeg het hen en dus hebben ze geluisterd en zijn ze gegaan. Overigens gingen de meeste vissers niet zover van het land. Ze hielden meestal de controle door het land in zicht het houden. Maar nu moesten de discipelen het meer over. En op het meer kon het behoorlijk spoken.

 

Maar dat zal nu toch wel meevallen? Ze hebben Jezus aan boord, dus wat kan hen eigenlijk overkomen? Met Jezus aan boord moet het toch wel goed komen? Dat zou je wel denken. En dan zijn ze nog maar net onderweg en dan begint de ellende. Er steekt een stormwind op die hun voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Het woord in het Grieks 'lailaps' geeft aan dat het hier over meer dan een storm gaat. Het is een orkaan van wind. En wat doet dan Jezus? 

Jezus doet dus helemaal niets, sterker nog, Hij ligt gewoon te slapen op het achterdek. Jezus sliep! En dat terwijl ze in grote nood zijn. Jezus, hoe kunt U dat nu doen? Dit gaat toch helemaal verkeerd? Ik weet niet hoe Jezus in jouw leven soms afwezig lijkt te zijn, maar dat het helemaal mis dreigt te gaan zul je vast wel herkennen. En toen ik aan deze overdenking begon dacht ik hem als titel 'Jezus is... Heerser over de natuur', maar tijdens het schrijven kwam ik er achter dat het hier veel meer er om gaat dat Jezus alles onder controle heeft. 

Wat er gebeurt is niet iets dat zomaar gebeurt. Als Jezus dan uiteindelijk wakker wordt gemaakt dan blijkt dat Jezus maar één bevel hoeft te geven en dat storm gaat liggen. Jezus is Heerser over de natuur. Dat zou je zeggen, maar het is meer dan de natuur. Jezus is onderweg om in het land van de Gadarenen een man te bevrijden van een legioen demonen. Dat was Jezus' doel! En wat is dan deze storm? Dat is niet een storm die we moeten zien als een gewone storm. Het is een storm vol met duistere machten die er alles aan deden dat Jezus de overkant niet zou bereiken. Want die duistere machten wisten het: Als Jezus de overkant haalt, zit ons spel er op.  

Er is heel wat geestelijke strijd dat ons soms laat vastlopen in ons leven. Strijd die er voor zorgt dat wij ons doel niet kunnen bereiken en je wordt er soms radeloos van. Maar weet je Wie Jezus is? Hij is all in control! Jezus heeft de controle en in Zijn Naam is ook de controle over elke macht en kracht die ons van onze bestemming probeert af te houden. Jezus, Hij heeft de complete controle en als Hij opstaat, moet elke macht en kracht zwijgen! 

Gebed: Jezus, U hebt alles onder controle! Jezus, waar U bent, moet alles zwijgen wat Uw doel in de weg staat. U staat op, bestraft elke macht en kracht, zodat U Uw doel zult bereiken. In mijn leven en in dat van al die anderen die U op mijn pad brengt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu