"En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?" (Markus 4:41) 

Het zou je als ervaren vissers maar gebeuren dat je een storm over je heen krijgt die je niet meer kunt hanteren. Jezus had de discipelen de opdracht gegeven om naar het land van de Gadarenen te varen. Niet bepaald het gebied waar Jezus meestal Zijn werk deed. Maar Jezus vroeg het hen en dus hebben ze geluisterd en zijn ze gegaan. Overigens gingen de meeste vissers niet zover van het land. Ze hielden meestal de controle door het land in zicht het houden. Maar nu moesten de discipelen het meer over. En op het meer kon het behoorlijk spoken.

 

Maar dat zal nu toch wel meevallen? Ze hebben Jezus aan boord, dus wat kan hen eigenlijk overkomen? Met Jezus aan boord moet het toch wel goed komen? Dat zou je wel denken. En dan zijn ze nog maar net onderweg en dan begint de ellende. Er steekt een stormwind op die hun voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Het woord in het Grieks 'lailaps' geeft aan dat het hier over meer dan een storm gaat. Het is een orkaan van wind. En wat doet dan Jezus? 

Jezus doet dus helemaal niets, sterker nog, Hij ligt gewoon te slapen op het achterdek. Jezus sliep! En dat terwijl ze in grote nood zijn. Jezus, hoe kunt U dat nu doen? Dit gaat toch helemaal verkeerd? Ik weet niet hoe Jezus in jouw leven soms afwezig lijkt te zijn, maar dat het helemaal mis dreigt te gaan zul je vast wel herkennen. En toen ik aan deze overdenking begon dacht ik hem als titel 'Jezus is... Heerser over de natuur', maar tijdens het schrijven kwam ik er achter dat het hier veel meer er om gaat dat Jezus alles onder controle heeft. 

Wat er gebeurt is niet iets dat zomaar gebeurt. Als Jezus dan uiteindelijk wakker wordt gemaakt dan blijkt dat Jezus maar één bevel hoeft te geven en dat storm gaat liggen. Jezus is Heerser over de natuur. Dat zou je zeggen, maar het is meer dan de natuur. Jezus is onderweg om in het land van de Gadarenen een man te bevrijden van een legioen demonen. Dat was Jezus' doel! En wat is dan deze storm? Dat is niet een storm die we moeten zien als een gewone storm. Het is een storm vol met duistere machten die er alles aan deden dat Jezus de overkant niet zou bereiken. Want die duistere machten wisten het: Als Jezus de overkant haalt, zit ons spel er op.  

Er is heel wat geestelijke strijd dat ons soms laat vastlopen in ons leven. Strijd die er voor zorgt dat wij ons doel niet kunnen bereiken en je wordt er soms radeloos van. Maar weet je Wie Jezus is? Hij is all in control! Jezus heeft de controle en in Zijn Naam is ook de controle over elke macht en kracht die ons van onze bestemming probeert af te houden. Jezus, Hij heeft de complete controle en als Hij opstaat, moet elke macht en kracht zwijgen! 

Gebed: Jezus, U hebt alles onder controle! Jezus, waar U bent, moet alles zwijgen wat Uw doel in de weg staat. U staat op, bestraft elke macht en kracht, zodat U Uw doel zult bereiken. In mijn leven en in dat van al die anderen die U op mijn pad brengt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu