"En Hij onderwees hen veel dingen door gelijkenissen en zei in Zijn onderricht tegen hen: Luister!" (Markus 4:2 en 3a) 

Weet je wat Jezus diepste verlangen was, naast dat Hij gekomen is om te herstellen wat wij kapotmaakten? Het was Zijn verlangen dat de boodschap van het Koninkrijk echt over zou komen. Best bijzonder eigenlijk dat het Evangelie van het Koninkrijk in onze tijd zo is ondergesneeuwd, terwijl Jezus er heel veel over gezegd heeft en wij in de kerk ons zijn gaan blindstaren op alleen de verzoening. Jezus was er altijd op uit om uit te leggen wat Hij kwam doen, maar ook hoe het Koninkrijk functioneert en wat het Evangelie van het Koninkrijk eigenlijk is. En het is bijzonder hoe Hij dat doet.

 

Als Jezus eigenlijk nog maar net met Zijn onderwijs is begonnen, dan komen we deze tekst als tegen. Jezus deed het doordat Hij verhalen vertelde. Hij vertelde verhalen die een lijn trokken naar de boodschap die Hij wilde overbrengen, Hij gebruikte doorlopend beelden die Zijn boodschap zouden ondersteunen. Gelijkenissen noemt de Bijbel deze verhalen. Maar eigenlijk zijn het gewoon alledaagse verhalen. 

Ik geloof dat Jezus een intens gevoelsmens was en een kenmerk van gevoelsmensen is dat ze in plaatjes denken. Jezus kan van elk beeld een boodschap maken. Je moet dus wel goed luisteren naar de boodschap in het verhaal, maar het bijzondere er aan is dat als je de volgende keer datzelfde beeld ziet, dat de boodschap ook weer terugkomt. 

Vorig jaar ben ik al eens diep ingegaan op de gelijkenis van de zaaier, die Jezus hier wil gaan vertellen. Nu ga ik er verder niet op in, maar wordt er eens van bewust hoe Jezus Zijn onderwijs overbracht. En leer ook eens in al die gelijkenissen dat er vaak meerdere lagen zitten. Ooit preekte ik over de Barmhartige Samaritaan en velen leggen dan uit: Jezus wil hiermee zeggen dat je goed moet doen aan je naaste. Ja, dat is een boodschap. Maar de andere boodschap is dat Jeruzalem beeld is van de hemel, Jericho is beeld van de vervloekte aarde. En de reiziger ging vanuit Jeruzalem naar Jericho. Het is het beeld van onze val in Adam. En dan komt de Barmhartige Samaritaan voorbij. Hij was niet één van hen. Hij hoorde niet bij het volk, maar hij gaf de hulp die nodig was. Jezus kwam ook van een andere kant. Het gaat daar over ons en Jezus.

Zie je hoeveel inhoud Jezus in Zijn verhalen legt? En ik merk dat als ik soms verhalen schrijf met een diepere inhoud, gelijkenissen naar aanleiding van een onderwerp uit de Bijbel, dat het vaak veel beter overkomt, dan een heleboel theologie. Iedereen snapte de verhalen van Jezus. Soms hadden ze uitleg nodig, maar de verhalen op zichzelf waren voor iedereen te begrijpen.

Jezus wilde dat wij echt zouden begrijpen waar het om ging. Niet alleen dat Hij gekomen was voor de zonden van de wereld, maar elk detail van Zijn komst, van Zijn Koninkrijk en van Zijn Vader, Hij wil dat wij dat leren, weten en kennen. Jezus is een meesterverteller met echt een boodschap. Twee dingen voor nu: lees eens dieper door op de gelijkenissen en oefen jezelf erin om beelden die je ziet te gebruiken om Gods boodschap in te verwerken. 

Gebed: Jezus, U bent zo'n bijzondere verteller, U wil zo graag elk detail aan ons bekend maken. Leer mij op Uw manier te vertellen aan de mensen die ik nu ontmoet en leer mij dieper te lezen in Uw verhalen.

 

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu