Jakobus - geloof en werk, werk en geloof

 

"Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij [dan] uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen." (Jakobus 2:18 en 19)

 

Jakobus laat zich duidelijk niet al te snel ompraten en hij is ook niet al te beroerd om erg duidelijke taal te gebruiken. Geloof zonder de werken is een dood geloof, dat zagen we gisteren al. Maar werken zonder geloof is net zo goed dood. En toch is het heel makkelijk om te zeggen: "Ja, maar ik geloof toch?" En als je gelooft is het toch goed. Met geloof in God en in Jezus kom je toch uiteindelijk in de hemel, want het hangt toch niet af van wat ik doe? En dat is dus niet waar. Het klopt dat je er niets voor hoeft te doen, maar in het geloof zitten ook je werken die er uit voortkomen.

 

 

Jakobus is nogal stevig in zijn uitspraak, maar het maakt wel duidelijk hoe het ligt. Als je alleen geloof hebt, zonder werken die er uit voorkomen, is het wel geloof in God, maar werkt het niet door je heen. Eigenlijk is dat precies hoe het ook bij de demonen werkt. Een demon gelooft ook in God. Ik merk heel vaak dat als je in een bevrijdingsbediening te maken hebt met een geest van religie, dat deze zo goed weet wie Jezus is, en daarmee ook dat hij zal verliezen, dat zo'n geest van religie maar één ding kan: Hij zal altijd tijdrekken. Want hij kent de overwinning van Jezus en hij weet dat hij zal moeten wijken als hem dat in de naam van Jezus wordt aangezegd, daarom kan hij alleen nog tijdrekken. Zo goed kent hij Jezus.

 

En eigenlijk geldt het voor elke demon. Ook satan kent Jezus, beter dan wij. Hij gelooft ook in Jezus, maar toch zal hij verloren gaan. En waarom? Omdat Jezus je alleen kan redden als het geloof door jou heen zichtbaar wordt. Jezus moet in je daden zichtbaar worden en dat kan alleen als je Jezus eigen maakt in je leven en dan komen er werken van geloof uit voort. Dan kun je niet meer zeggen tegen iemand die het koud heeft: "Ik heb medelijden met je, maar ga heen en wordt warm." Dan moet je wel in actie komen, zoals Jezus in actie komt.

 

Jakobus zet eigenlijk in ene zin alles tegenover elkaar en maakt het compleet. Laat je geloof zien uit je werken en laat uit je werken je geloof zien. Het is een onafscheidelijke tweeling die bij elkaar hoort. Wat je laat zien is ook je geloof. Net zoals Abraham liet zien dat hij geloofde toen hij Izak offerde. Geloof en daad samen bij elkaar. En weet je, juist als je daden doet uit je geloof, wordt ook je geloof op een bijzondere manier gevoed. Groeien in geloof doe je luisterend en werkend. Hoe gaaf is het dat je Koninkrijk mag leven, er actief in mag zijn.

 

Gebed: Vader, ik wil zo graag het Koninkrijk van U zichtbaar maken door wat ik doe. Ik geloof, maar veel dieper en persoonlijker dan de demonen, ik geloof met mijn hart, en mijn hart zet mij in beweging!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom