Jakobus - geloof en werk, werk en geloof

 

"Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij [dan] uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen." (Jakobus 2:18 en 19)

 

Jakobus laat zich duidelijk niet al te snel ompraten en hij is ook niet al te beroerd om erg duidelijke taal te gebruiken. Geloof zonder de werken is een dood geloof, dat zagen we gisteren al. Maar werken zonder geloof is net zo goed dood. En toch is het heel makkelijk om te zeggen: "Ja, maar ik geloof toch?" En als je gelooft is het toch goed. Met geloof in God en in Jezus kom je toch uiteindelijk in de hemel, want het hangt toch niet af van wat ik doe? En dat is dus niet waar. Het klopt dat je er niets voor hoeft te doen, maar in het geloof zitten ook je werken die er uit voortkomen.

 

 

Jakobus is nogal stevig in zijn uitspraak, maar het maakt wel duidelijk hoe het ligt. Als je alleen geloof hebt, zonder werken die er uit voorkomen, is het wel geloof in God, maar werkt het niet door je heen. Eigenlijk is dat precies hoe het ook bij de demonen werkt. Een demon gelooft ook in God. Ik merk heel vaak dat als je in een bevrijdingsbediening te maken hebt met een geest van religie, dat deze zo goed weet wie Jezus is, en daarmee ook dat hij zal verliezen, dat zo'n geest van religie maar één ding kan: Hij zal altijd tijdrekken. Want hij kent de overwinning van Jezus en hij weet dat hij zal moeten wijken als hem dat in de naam van Jezus wordt aangezegd, daarom kan hij alleen nog tijdrekken. Zo goed kent hij Jezus.

 

En eigenlijk geldt het voor elke demon. Ook satan kent Jezus, beter dan wij. Hij gelooft ook in Jezus, maar toch zal hij verloren gaan. En waarom? Omdat Jezus je alleen kan redden als het geloof door jou heen zichtbaar wordt. Jezus moet in je daden zichtbaar worden en dat kan alleen als je Jezus eigen maakt in je leven en dan komen er werken van geloof uit voort. Dan kun je niet meer zeggen tegen iemand die het koud heeft: "Ik heb medelijden met je, maar ga heen en wordt warm." Dan moet je wel in actie komen, zoals Jezus in actie komt.

 

Jakobus zet eigenlijk in ene zin alles tegenover elkaar en maakt het compleet. Laat je geloof zien uit je werken en laat uit je werken je geloof zien. Het is een onafscheidelijke tweeling die bij elkaar hoort. Wat je laat zien is ook je geloof. Net zoals Abraham liet zien dat hij geloofde toen hij Izak offerde. Geloof en daad samen bij elkaar. En weet je, juist als je daden doet uit je geloof, wordt ook je geloof op een bijzondere manier gevoed. Groeien in geloof doe je luisterend en werkend. Hoe gaaf is het dat je Koninkrijk mag leven, er actief in mag zijn.

 

Gebed: Vader, ik wil zo graag het Koninkrijk van U zichtbaar maken door wat ik doe. Ik geloof, maar veel dieper en persoonlijker dan de demonen, ik geloof met mijn hart, en mijn hart zet mij in beweging!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom