"Daarom, de Zoon van de mensen is Heere, óók van de sabbat" (Markus 2:28) 

Er zijn van die punten waarover altijd discussie is en altijd discussie zal blijven. En zeker als het om wettische discussie gaat zal het altijd onrust geven als je daar tegenin gaat. Geldt er dan niets meer van de wet? Jawel, dat is het punt ook helemaal niet, maar het is de vraag met welke intentie je dingen doet. En zodra je een regel gaat gebruiken om er iets mee te verdienen bij God, komen er ook altijd menselijke regels bij, die God in ieder geval niet zo heeft bedoeld. En dat speelt ook bij de sabbat. 

 

Het aantal keren dat ik van jongeren vragen heb gekregen op welke manier de zondag ingevuld zou moeten worden en wat er wel mag en wat er niet mag, dat is niet meer te tellen. En het aantal regels die ik in de Bijbel nergens terug kan vinden rond de zondag zijn ook al niet meer te tellen. Laatst las ik in een blad dat in de Reformatorische hoek nogal behoorlijk gelezen wordt en enquette over wat kinderen op zondag niet mogen lezen. Dan blijkt er een heel hoog percentage te zijn dat op zondag geen stripboeken mag lezen en ook een hoog percentage dat kinderen alleen geestelijke boeken laat lezen op zondag. Wellicht zijn mijn pubers dan wat minder gewillig, maar ik zou het nog niet eens voor elkaar kunnen krijgen, vrees ik. 

En Jezus, Die plukt gewoon aren op de sabbat! Verschrikkelijk, dat was verboden door de Farizeeën, want dat was werken. Het was helemaal geen werken, maar er was een wet bij bedacht om te voorkomen dat de echte wet van de sabbat ontheiligd zou worden. En dan begint Jezus iets duidelijk te maken. Het gaat niet om de regel, maar het gaat om dat wat er achter zit. 

Mocht David van de toonbroden eten in de tabernakel? Nee, natuurlijk niet, Gods heiligheid had hem op dat moment zo kunnen straffen. En toch keurde God het niet af toen David daarvan at toen hij achtervolgd werd en eten nodig had. Regels zijn er bij God niet om de regel. En dit geldt zeker bij de eerste 4 geboden waar het om God gaat. 

En als het dan over de sabbat gaat, dan zegt Jezus: Ik ben Heer, ook over de sabbat. Jezus staat vooral, als God, boven elke wet. Hij is de Auteur van de grondwet van het Koninkrijk. En God heeft de sabbat gegeven aan de mensen. De sabbat was na de schepping geen regel, maar een gave aan de mensen om te mogen rusten. Jezus is de Heer van de rust! Hij is Heer over jouw drukke agenda, niet om hem in te perken, of om er wat van te vinden, maar omdat Hij in jouw agenda rustmoment wil! Rust om met Hem te wandelen. Daar gaf God een hele dag voor in de week. Maar de gedachte er achter was een veel grotere gedachte. Zonder rust zouden wij het èn niet volhouden, èn we zouden God niet spreken en Hij ons niet meer. Jezus is Heer van de rust! Hij geeft die zevende dag van de week aan ons, zodat wij rusten en tijd hebben om met elkaar van Hem te genieten. 

Gebed: Jezus, U bent Heer van elk rustmoment in mijn leven. U wilt zelfs dat ik rust neem en dat ik niet blijf rennen. Dank U wel dat U mijn rust bent!!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu