"Daarom, de Zoon van de mensen is Heere, óók van de sabbat" (Markus 2:28) 

Er zijn van die punten waarover altijd discussie is en altijd discussie zal blijven. En zeker als het om wettische discussie gaat zal het altijd onrust geven als je daar tegenin gaat. Geldt er dan niets meer van de wet? Jawel, dat is het punt ook helemaal niet, maar het is de vraag met welke intentie je dingen doet. En zodra je een regel gaat gebruiken om er iets mee te verdienen bij God, komen er ook altijd menselijke regels bij, die God in ieder geval niet zo heeft bedoeld. En dat speelt ook bij de sabbat. 

 

Het aantal keren dat ik van jongeren vragen heb gekregen op welke manier de zondag ingevuld zou moeten worden en wat er wel mag en wat er niet mag, dat is niet meer te tellen. En het aantal regels die ik in de Bijbel nergens terug kan vinden rond de zondag zijn ook al niet meer te tellen. Laatst las ik in een blad dat in de Reformatorische hoek nogal behoorlijk gelezen wordt en enquette over wat kinderen op zondag niet mogen lezen. Dan blijkt er een heel hoog percentage te zijn dat op zondag geen stripboeken mag lezen en ook een hoog percentage dat kinderen alleen geestelijke boeken laat lezen op zondag. Wellicht zijn mijn pubers dan wat minder gewillig, maar ik zou het nog niet eens voor elkaar kunnen krijgen, vrees ik. 

En Jezus, Die plukt gewoon aren op de sabbat! Verschrikkelijk, dat was verboden door de Farizeeën, want dat was werken. Het was helemaal geen werken, maar er was een wet bij bedacht om te voorkomen dat de echte wet van de sabbat ontheiligd zou worden. En dan begint Jezus iets duidelijk te maken. Het gaat niet om de regel, maar het gaat om dat wat er achter zit. 

Mocht David van de toonbroden eten in de tabernakel? Nee, natuurlijk niet, Gods heiligheid had hem op dat moment zo kunnen straffen. En toch keurde God het niet af toen David daarvan at toen hij achtervolgd werd en eten nodig had. Regels zijn er bij God niet om de regel. En dit geldt zeker bij de eerste 4 geboden waar het om God gaat. 

En als het dan over de sabbat gaat, dan zegt Jezus: Ik ben Heer, ook over de sabbat. Jezus staat vooral, als God, boven elke wet. Hij is de Auteur van de grondwet van het Koninkrijk. En God heeft de sabbat gegeven aan de mensen. De sabbat was na de schepping geen regel, maar een gave aan de mensen om te mogen rusten. Jezus is de Heer van de rust! Hij is Heer over jouw drukke agenda, niet om hem in te perken, of om er wat van te vinden, maar omdat Hij in jouw agenda rustmoment wil! Rust om met Hem te wandelen. Daar gaf God een hele dag voor in de week. Maar de gedachte er achter was een veel grotere gedachte. Zonder rust zouden wij het èn niet volhouden, èn we zouden God niet spreken en Hij ons niet meer. Jezus is Heer van de rust! Hij geeft die zevende dag van de week aan ons, zodat wij rusten en tijd hebben om met elkaar van Hem te genieten. 

Gebed: Jezus, U bent Heer van elk rustmoment in mijn leven. U wilt zelfs dat ik rust neem en dat ik niet blijf rennen. Dank U wel dat U mijn rust bent!!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu