"En Hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en dreef veel demonen uit, en Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden." (Markus 1:34) 

Jezus heeft de consternatie in de synagoge achter Zich gelaten. Er zal nog wel een poosje zijn nagepraat, want bevatten konden ze het niet dat zelfs de demonen aan 'Deze' onderworpen waren. Dat was nog niet eerder op deze manier vertoond. Niets konden de demonen doen, zonder dat Jezus hen dat toestond. Maar net de chaos in de synagoge achter Zich gelaten hebbend, komt Hij eerst in het huis van de schoonmoeder van Petrus. Deze vrouw was ziek, ernstig ziek. Er wordt gesproken over koorts.

 

De vorm van koorts die deze vrouw had, was zo ernstig dat ze er normaal aan overleden zou zijn. Toch lijkt deze ziekte ook voor demonen te zijn veroorzaakt. In de andere Evangeliën lezen we namelijk dat Jezus de ziekte bestrafte. Wellicht was er voor de omstanders geen verschil tussen ziekte en ziekte, maar Jezus ziet het onderscheid wel degelijk. Maar wat er dan gebeurt maakt nog meer duidelijk Wie Jezus is. 

Nadat de schoonmoeder van Petrus genezen is, brengen ze ook allen die er door ziekten slecht aan toe waren. Demonen was het ene en dat is heel logisch, want daar zitten de personen van demonen achter, maar ziekte is een ander verhaal. Maar Jezus' Koninkrijk is ook een Koninkrijk waar ziekte niet thuishoort. En een koning zoekt het beste voor zijn onderdanen. Koning Jezus dus ook, sterker nog, Hij kan nog veel meer dan een aardse koning. Jezus komt met een echt Koninkrijk dat volmaakt zal zijn zoals God het bedoelde bij de schepping. Daarom is Jezus ook geneesheer. 

Hij geneest elke zieke die bij Hem komt. En nu dan? Jezus is nog steeds onze Geneesheer. En dat moeten we maar even tegen elkaar zeggen. Wij vertrouwen zo makkelijk op onze medicijnen en op onze doktoren, maar Wie is eigenlijk onze Geneesheer? Jezus zit op de troon en Hij regeert over hemel en aarde? En natuurlijk is onze wereld onderworpen aan de gebrokenheid, maar Jezus heeft ook door Zijn striemen onze genezing verdiend. Het is nu mogelijk dat er Koninklijke genezing plaatsvindt. En ja, we blijven nog steeds in een gebroken wereld leven, maar iedereen die in Jezus gelooft heeft de genezing wel ontvangen, net zoals we in Christus heilig zijn en toch nog zondigen. Wanneer we de genezing daadwerkelijk ontvangen, bepaald God, nu of in de eeuwigheid. Maar tegelijk was en is Jezus onze Geneesheer. Dat laat Jezus ons zien door de wonderen die Hij doet. 

Waarom zouden we ons laten weerhouden om dit ook nu nog steeds te geloven. Niet dat doktoren overgeslagen moeten worden en medicijnen vergeten zouden moeten worden, maar mag Jezus ook nu als Geneesheer de eerste plaats krijgen bij elke kwaal en ziekte? Jezus is nog steeds Dezelfde, ook al is Hij nu niet meer op aarde, maar daarom heeft Hij elke zalving van Hemzelf op de gelovigen gelegd zodat wij in Zijn Naam nog steeds worden gevraagd om Zijn wonderen te geloven. 

Gebed: Jezus, U bent mijn Geneesheer en daarom zijn mijn ogen op U! Elke kwaal en elke ziekte, daarvoor richt ik mij tot U en ik vraag U om mij te laten zien waar ik in Uw Naam wonderen mag verwachten.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu