Jakobus - luisteren op drie manieren

 

"Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg." (Jakobus 1:19 en 20)

 

Jakobus maakt het ons zeker niet makkelijk in zijn brief. Vooral omdat hij regelmatig dingen noemt, waarbij we de achtergrond van die woorden niet altijd helemaal helder hebben. Natuurlijk kunnen we zeggen dat spreken zilver is, maar zwijgen goud. En dat is een mooie uitspraak, toch? Toch ervaar ik soms ook dat ik helemaal niet moet zwijgen en dat de Geest mij dringt om dingen te zeggen en te doen. Toch zegt Jakobus dan hier dat we snel moeten zijn met horen en traag met spreken. Maar het lijkt totaal geen overeenkomst te hebben met de voorgaande verzen.

 

 

 

Maar laten we met het eerste beginnen: We moeten haastig zijn om te horen. Dat is wezenlijk belangrijk. Weet je, ik geloof dat wij dit op meerdere manier soms niet doen zoals het moet. In de eerste plaats lijkt Jakobus dit te gebruiken in het verband met andere mensen. We moeten snel luisteren. Luisteren naar de ander is belangrijk. Tegelijk is het ook zo dat Jakobus vanuit het vorige vers het over het Woord van God heeft dat ons gebaard heeft tot het leven. Het is aannemelijk dat hij ook hier nog op teruggrijpt.

 

We moeten snel zijn om te horen, naar elkaar, maar vooral ook naar het Woord en ook naar de Geest. En zeker dat laatste, daar gaat het nogal eens mis. Wij staan heel snel klaar met een oordeel, maar vragen wij weleens: "Heer, laat ons door Uw Geest zien wat ik moet zeggen?" Wil jij een eersteling van de Geest zijn? Iemand die door het Woord gebaard wordt om zo'n eersteling te zijn? Dan moet je vooral luisteren. Te snel spreken kan er voor zorgen dat wij vanuit onze emotie en ons beoordelingsvermogen reageren, met als gevolg dat toorn de volgende stap is. Jakobus lijkt hier een bepaalde opbouw in zijn termen te gebruiken. Het gaat van horen naar spreken en van spreken naar toorn. En toorn brengt geen gerechtigheid van God voort.

 

Die toorn kan ook richting God een rol spelen, want terugkomend op het vorige onderwerp, dan is duidelijk dat verzoeking van je geloof niet bij God vandaan komt. Absoluut niet en door heel snel met een oordeel klaar te staan over verzoeking, kan het ook hierin fout gaan omdat je het Woord niet genoeg hebt gehoord en je te snel klaar staat met een oordeel. En het is soms gewoon zo vanzelfspreken en logisch, maar ga vandaag God vragen of Hij je vooral wil leren luisteren. Luisteren naar Zijn Woord, zodat je meer een eersteling van de Geest zult zijn en daarna ook luisteren naar de ander en vervolgens ook naar de Geest, zodat je van alles wat je hoort, afgestemd bent op de Geest van God, zodat je telkens een keuze maakt die is naar Gods Geest! En als we dat gaan doen, dan komt ons leven in evenwicht, gaat Gods Koninkrijk met kracht doorbreken en zullen wij ervaren dat toorn in ons leven steeds minder een plaats heeft. Gerechtigheid van God komt tot stand door vreden en niet door toorn.

 

Gebed: Vader, leer mij vanaf vandaag luisteren naar Uw Woord, naar mensen die op mijn pad komen en naar Uw Geest en leer mij om vanuit Uw Geest dat te zeggen en te doen wat overeenkomt met Uw hart.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom