Jakobus - gevaar van begeerte

 

"Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt." (Jakobus 1:13 en 14)

 

Het lijkt na de belofte van de kroon van het leven dat Jakobus klaar is met het onderwerp verzoeking, maar niets is minder waar. Maar met zijn vervolgopmerking komen we gelijk wel op een lastig onderwerp uit. Tenminste, vele godsdienstfilosofen hebben zich hun leven lang al over de vraag gebogen hoe het met het kwaad is. Kan God iemand verzoeken? Kan het zo zijn dat God ons verzoekt? Jakobus is heel duidelijk: Dat is onmogelijk! Letterlijk staat er in het Grieks dat God onverzoekbaar is en daarom niemand kan verzoeken.

 

 

 

 

Dat lijkt een wat vreemde uitspraak, maar Jakobus maakt er mee duidelijk dat het onmogelijk is dat God op welke manier dan ook in verband gebracht kan worden met verzoeking. Het bestaat werkelijk niet dat God ons zal verzoeken. Het is bijna een heftige uitspraak van Jakobus. Want deze uitspraak betekent nogal wat. Dat betekent namelijk dat God misschien wel dingen toelaat, maar Hij ons het nooit laat overkomen. 

 

Waar komt de verzoeking dan wel vandaan? De basis van verzoeking ligt in ons eigen hart. Verzoeking heeft maar ene basis: onze begeerte van ons hart. En wanneer word je verzocht? Op het moment dat de begeerte, diep van binnen begint te reageren. Dan ben je een prooi voor verzoeking. Je wordt meegesleurd door de begeerte, de begeerte wordt bevrucht en het baart uiteindelijk zelfs de dood. Verzoeking op zichzelf komt dus wel van buiten, maar dat verzoeking grip op je krijgt is het gevolg van de begeerte in je hart die je toelaat.

 

Waardoor valt een man voor porno? Doordat hij de begeerte naar een vrouw toelaat. Waardoor ontstaat hebzucht? Door de begeerte naar geld, goed en macht toe te laten. Ga maar eens na hoe je verzocht kunt worden. Je kunt zelfs verzocht worden met de gedachte dat God niet kan genezen, omdat je de begeerte naar genezing op zichzelf los maakt van Gods genade en liefde. Eigenlijk ligt aan de wortel van elke verzoeking je eigen begeerte.

 

Nu zijn er natuurlijk mensen die zeggen: "Abraham werd toch beproefd? Dat doet God dan wel?" Ja, dat klopt, maar nooit om Abraham te laten struikelen en Hij maakte de beproeving ook niet tot een daad in uitvoering. Dat is bij verzoeking wel, die is gericht om het mis te laten gaan. Op grond hiervan kunnen we dus ook heel moeilijk zeggen dat God ons ziekte geeft om ons dichtbij Hem te houden. Ik hoor dit heel vaak zeggen, maar zou God ziekte willen om te verzoeken? Ik denk dat we hier ver vandaan moeten blijven, want God heeft het kwade niet nodig om ons dichtbij Hem te houden. God laat Zich niet gebruiken voor het kwade.

 

Op het moment dat jij wankelt in je geloof, onderuit dreigt te gaan door verzoeking, stel jezelf dan eens de vraag: "Welke begeerte ligt hier onder waardoor ik bijna of helemaal struikelde." Dat helpt je om je begeerte, de vrucht van je oude mens te doden.

 

Gebed: Vader, mijn begeerte speelt soms heel makkelijk op, zodat ik een prooi kan worden voor verzoeking. Ik leg elke verkeerde begeerte af en ik accepteer alleen de begeerte om U met heel mijn hart lief te hebben.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom