Jakobus - gevaar van begeerte

 

"Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt." (Jakobus 1:13 en 14)

 

Het lijkt na de belofte van de kroon van het leven dat Jakobus klaar is met het onderwerp verzoeking, maar niets is minder waar. Maar met zijn vervolgopmerking komen we gelijk wel op een lastig onderwerp uit. Tenminste, vele godsdienstfilosofen hebben zich hun leven lang al over de vraag gebogen hoe het met het kwaad is. Kan God iemand verzoeken? Kan het zo zijn dat God ons verzoekt? Jakobus is heel duidelijk: Dat is onmogelijk! Letterlijk staat er in het Grieks dat God onverzoekbaar is en daarom niemand kan verzoeken.

 

 

 

 

Dat lijkt een wat vreemde uitspraak, maar Jakobus maakt er mee duidelijk dat het onmogelijk is dat God op welke manier dan ook in verband gebracht kan worden met verzoeking. Het bestaat werkelijk niet dat God ons zal verzoeken. Het is bijna een heftige uitspraak van Jakobus. Want deze uitspraak betekent nogal wat. Dat betekent namelijk dat God misschien wel dingen toelaat, maar Hij ons het nooit laat overkomen. 

 

Waar komt de verzoeking dan wel vandaan? De basis van verzoeking ligt in ons eigen hart. Verzoeking heeft maar ene basis: onze begeerte van ons hart. En wanneer word je verzocht? Op het moment dat de begeerte, diep van binnen begint te reageren. Dan ben je een prooi voor verzoeking. Je wordt meegesleurd door de begeerte, de begeerte wordt bevrucht en het baart uiteindelijk zelfs de dood. Verzoeking op zichzelf komt dus wel van buiten, maar dat verzoeking grip op je krijgt is het gevolg van de begeerte in je hart die je toelaat.

 

Waardoor valt een man voor porno? Doordat hij de begeerte naar een vrouw toelaat. Waardoor ontstaat hebzucht? Door de begeerte naar geld, goed en macht toe te laten. Ga maar eens na hoe je verzocht kunt worden. Je kunt zelfs verzocht worden met de gedachte dat God niet kan genezen, omdat je de begeerte naar genezing op zichzelf los maakt van Gods genade en liefde. Eigenlijk ligt aan de wortel van elke verzoeking je eigen begeerte.

 

Nu zijn er natuurlijk mensen die zeggen: "Abraham werd toch beproefd? Dat doet God dan wel?" Ja, dat klopt, maar nooit om Abraham te laten struikelen en Hij maakte de beproeving ook niet tot een daad in uitvoering. Dat is bij verzoeking wel, die is gericht om het mis te laten gaan. Op grond hiervan kunnen we dus ook heel moeilijk zeggen dat God ons ziekte geeft om ons dichtbij Hem te houden. Ik hoor dit heel vaak zeggen, maar zou God ziekte willen om te verzoeken? Ik denk dat we hier ver vandaan moeten blijven, want God heeft het kwade niet nodig om ons dichtbij Hem te houden. God laat Zich niet gebruiken voor het kwade.

 

Op het moment dat jij wankelt in je geloof, onderuit dreigt te gaan door verzoeking, stel jezelf dan eens de vraag: "Welke begeerte ligt hier onder waardoor ik bijna of helemaal struikelde." Dat helpt je om je begeerte, de vrucht van je oude mens te doden.

 

Gebed: Vader, mijn begeerte speelt soms heel makkelijk op, zodat ik een prooi kan worden voor verzoeking. Ik leg elke verkeerde begeerte af en ik accepteer alleen de begeerte om U met heel mijn hart lief te hebben.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom