Jakobus - op weg naar de kroon

 

"Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben." (Jakobus 1:12)

 

Weet je hoe gaaf het is om uiteindelijk de verzoeking te verdragen? Dat lijkt allemaal niet leuk en je kunt je bijna niet voorstellen dat verzoeking fijn is. Verzoeking maakt je leven soms ook echt moeilijk en soms zou je liever maar zwichten voor de verzoeking. Ja, dat is ook gewoon echt zo. We hoeven ons niet groter voor te doen dan dat we zijn en soms zijn we ook gewoon de strijd even zat. Telkens weer tegen de verzoeking en beproeving ingaan kost soms ook echt veel. Maar je doet het ook ergens voor. En nee, we gaan niet tegen elkaar zeggen dat je wat moet verdienen bij God. Maar er is wel een beloning.

 

 

 

En beloningen klinken altijd heel lastig in de Bijbel. Want je bent toch uit genade zalig geworden en het is toch door Jezus alleen? We doen het toch niet om onszelf? En toch blijken in de Bijbel deze dingen zelden tegen over elkaar te staan, maar veel meer naast elkaar. Uiteindelijk wil je toch aan verzoeking niet toegeven omdat je trouw wilt zijn aan Jezus? Je wilt toch staande blijven omdat Jezus staande bleef? Stel je voor dat Jezus voor de verzoeking was gevallen. Eerst al in de woestijn met satan, maar toen ook nog in de hof van Gethsemané. Stel je voor dat Jezus had gedacht: "dat lijden, het kan Mij wat, Ik begin er niet aan!" Maar Jezus heeft het kruis gezien en Hij heeft de schande veracht? En waarom? Omdat Hij wist welke overwinning er wachtte. Hij zou de volledige overwinning behalen en de wereld redden.

 

Jezus bleef staande en daarom mogen wij elkaar ook aansporen om niet voor de verzoeking te vallen om dan uiteindelijk de kroon van het leven te ontvangen. De kroon die Jakobus hier bedoelt is de kroon die de winnaar kreeg aan het einde van de wedstrijd als hij deze had gewonnen. Welke kroon ontvangen de overwinnaars in de strijd met verzoeking? De kroon van het eeuwige leven. Dat is waar het geloof op uitloopt. Het gaat niet om het staande blijven in verzoeking als daad op zichzelf, maar de verzoeking waarin we staande moeten blijven is het gevolg van het geloof. Als je niet gelooft in Jezus, dan doet die verzoeking je niet veel, wat maakt het dan uit? Maar als je door het geloof leeft, dan maakt het alles uit hoe je met verzoeking omgaat. Je wilt je Meester uiteindelijk toch geen verdriet doen?

 

En dan de kroon die volgt op de overwinning van de verzoekingen. Dat is een kroon die al ons verstand te boven gaat. We leven er niet voor, want we leven voor Jezus, maar uiteindelijk is het wel de overwinning waarin we samen met Jezus zullen delen. En we delen nu al in de overwinning, al ervaren we die nog maar al te vaak niet, maar degenen die de Heer liefhebben, die zullen uiteindelijk ook delen in die overwinning. Dat maakt het verdragen van verzoeking heel gaaf!

 

Gebed: Vader, wat een overwinningskroon heeft U klaarliggen voor mij. Ik blijf U vragen om mij bekwaamheid te geven om elke verzoeking te kunnen weerstaan, zodat ik in Uw overwinning zal delen!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom